RS232 Extension

De RS232 Extension maakt de integratie van apparaten met RS232-interface mogelijk.

Uit de Loxone Library kunnen geschikte templates voor de integratie van apparaten worden geïmporteerd.

Voor meer informatie over de integratie van apparaten zonder sjabloon, zie:
Communicatie met RS232/485

De Extension ondersteunt geen software flow control.

Datasheet RS232 Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De installatie van de RS232 Extension vindt plaats in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

Sluit een apparaat met RS232-interface aan op de interface zoals in het bovenstaande voorbeeld.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert oranje als de verbinding met de Miniserver correct is en aangeleerd kan worden in Loxone Config.

Volg dan de koppelprocedure op de Link Interface.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status RS232 Extension Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Serieel protocol Selectie van het protocol bij de hercodering van de gegevens en, indien beschikbaar, een automatisch aanvraag naar het apparaat . - - -
Opvraagcyclus Opvraagcyclus voor het geselecteerde protocol in seconden
0 betekent dat er geen automatische opvraging is.
Als er geen protocol is geselecteerd dan wordt deze waarde genegeerd.
s 0...3600 -1
Logboekgegevens Logboekgegevens op basis van het geselecteerde protocol.
Bij Kostal een door komma's gescheiden ijst van de adressen.
Als er geen protocol is geselecteerd, dan wordt deze waarde genegeerd.
- - -
Baudrate Baudrate van de seriële verbinding Bit/s 0...2147483647 9600
Aantal databits Aantal databits van de seriële verbinding. De Extension ondersteunt slechts 8 databits. - 8...8 8
Stopbits Aantal stopbits (1-2) van de seriële verbinding - 1...2 1
Pariteit Pariteit van de seriële verbinding - - -
Pause Specificeert de pauze bij het verzenden tussen pakketten. s 0...1 0.01
Eind identifier Identificatiecode voor receptie van een seriële data frame.
Bij erkenning worden de gegevens verder gegeven.
Geef het karakter in hexadecimale vorm weer. (Bijvoorbeeld, 0x0A)
- - -
Checksum Checksum methode resp. frame structuur voor deze verbinding - - -
Positieve bevestiging Antwoord voor positieve bevestigingsbericht van een ontvangen blok
Bv.: 0x06
- - -
Negatieve bevestiging Antwoord voor negatief bevestigingsbericht van een ontvangen blok
Bv.: 0x15
- - -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet RS232 Extension