Ingebruikname RGBW 24V Dimmer Tree

Handleiding voor de ingebruikname van de RGBW 24V Dimmer Tree

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding: 24VDC
Vermogen/kanaal : 50W (≙ 2,1A)
Eigenverbruik: <150mW
Aansturing via Loxone Tree
Werkingstemperatuur: 0 … 55 °C
PWM Frequentie 123Hz
Max. kabellengte voor LED-Strips: <30m
Afmetingen: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)

 

INSTALLATIE

 

Nadat de Tree Dimmer met de Tree Extension verbonden is, kan deze onder de Tree gevonden worden. Klik in de randapparatuur lijst op de Tree Extension en aansluitend op Tree apparaten zoeken

Tree apparaat zoeken - SPOT
Nu worden alle aangesloten Tree apparaten vermeld en kunnen ze aangemaakt worden. Om de dimmer in de programmering in te voegen moet u de respectievelijke dimmer selecteren, geef een montage plaats, selecteer een ruimte en klik vervolgens op aanmaken.

 

Zoekresultaten

 

De status LED knippert in eerste instantie oranje. Nadat de Dimmer is aangeleerd, knippert de LED kort groen om te bevestigen, vervolgens zijn beide LED’s uit.
Als de LED rood knippert moet de bekabeling gecontroleerd worden. De gedetailleerde Analyse vind u hier:
Om de dimmer in de verdeelkast te identificeren klikt u op de Dimmer in de Randapparatuurlijst.
De Status LED knippert dan snel afwisselend Rood Groen.
Wordt een kanaal van de dimmer geselecteerd zal deze op en neer faden en is zo eenvoudig te regelen.
Bij de RGB uitgang fade Rood eenmaal, Groen tweemaal en blauw driemaal.

AANSLUITSCHEMA

 

Aansluitschema dimmer tree

 

Aansluitschema dimmer tree

 

Bekabeling van RGBW Spots

RGBW spots

Bekabeling van WW Spots

 

WW spot

Wanneer in de apparaat eigenschappen de functie “enkele kanalen” geselecteerd is bij PWM gebruiken, dan is de kanaal verdeling als volgt:

 

R(ood) -> Dimmer 1
G(roen) -> Dimmer 2
B(lauw) -> Dimmer 3
W(it) -> Dimmer 4

 

De PWM Dimmer moet zo dicht mogelijk bij de LED strip geplaatst worden. De eigenschappen van de 24V voeding moeten zo gedimensioneerd zijn, dat de spanningsval maximaal 1V bedraagt.
De spanningsval kan met volgende formule berekend worden.

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)
I … Stroom [A]
L … Lengte van de geleider [m]
A … Oppervlakte van de geleider [mm²]
ΔU … Spanningsval [V]
ρ … Specifieke materiaalweerstand [( Ω*mm²)/m]
ρ= constante (0,0172 voor koper)

 

APPARAAT VERVANGEN

Wordt een apparaat vervangen, kan dat eenvoudig via het Tree zoekvenster in Loxone Config gedaan worden.

  • Nieuwe apparaat inbouwen en de spanningsvoorziening aansluiten
  • Het aan te leren apparaat aanduiden en in het Drop-Down menu het te vervangen apparaat aanklikken
  • Op “Apparaat vervangen klikken
  • Daarna het programma in de miniserver opslaan.

 

Zoekresultaten

 

 >>Algemene Informatie over de Loxone Tree technologie vindt u hier<<

Quick Start Guide van de 24V Dimmer Tree (pdf)
Download

RGBW 24V Dimmer Tree EG v (pdf)
Download