Exclusieve OR

Toepassing

Deze component vormt een logische exclusief OR-koppeling, m.a.w. wanneer maximaal één aangesloten ingang (I1) of (I2) actief is, wordt uitgang (Q) actief geschakeld.

Basisprogrammering

Elke ingang (I1) of (I2) kan met meerdere digitale ingangen worden verbonden. Hier moet erop worden gelet dat, wanneer meerdere signalen bijvoorbeeld op ingang (I1) worden aangesloten, deze eerst met OR worden gekoppeld. Pas met dit resultaat wordt de exclusief OR-koppeling gevormd!

Programmeervoorbeeld

Logische exclusief OR-koppelingen met 2 ingangen aan de hand van een waarheidstabel.

WAARHEIDSTABEL

Ingang (I1)
Ingang (I2)
Uitgang
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0