AAL Smart Alarm

Met deze bouwsteen kan een Intelligente herkenning van noodsituaties worden gerealiseerd. Zo kan bijvoorbeeld voor een gevallen persoon snel hulp gecontacteerd worden. Bovendien is een handmatig alarm mogelijk, bijv. via een noodknop of andere alarmlogica. Loxone-producten zoals de bewegingsmelder Tree kunnen eenvoudig geselecteerd worden via een configuratiedialoog (dubbelklik op de bouwsteen).

Intelligente herkenning van noodsituaties:
Als er geen beweging is in een ruimte, start een nalooptijd. Als er in deze of een andere ruimte geen verdere beweging meer wordt gedetecteerd, wordt na afloop van de nalooptijd een alarm gegeven. De verblijfsduur is afhankelijk van het ruimtetype en kan worden ingesteld.
Door de ingang 'Woning verlaten' (L) wordt de intelligente detectie gedeactiveerd. Deze start automatisch opnieuw op zodra er weer een beweging wordt gedetecteerd.

BELANGRIJK: Voor een betrouwbare detectie zijn bewegingsmelders, die aan elke ruimte zijn toegewezen, evenals het gebruik van de ingang 'Woning verlaten' (L), nodig.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
A Manueel alarm Sluit hier bijv. een noodknop of een andere alarmlogica op aan.
Mvt Beweging doorgangsruimte Ingang voor gebruiker gedefinieerde bewegingslogica. Loxone-producten kunnen via het configuratiedialoogvenster (dubbelklik op de bouwsteen) worden geselecteerd.
Mvr Beweging verblijfsruimte Ingang voor gebruiker gedefinieerde bewegingslogica. Loxone-producten kunnen via het configuratiedialoogvenster (dubbelklik op de bouwsteen) worden geselecteerd.
Mvb Beweging slaapkamer Ingang voor gebruiker gedefinieerde bewegingslogica. Loxone-producten kunnen via het configuratiedialoogvenster (dubbelklik op de bouwsteen) worden geselecteerd.
C Alarm bevestigen De uitgangen Q1 en Q2 worden gereset.
R Reset Reset alle uitgangen en bevestigt het alarm. Zolang deze ingang actief is blijft de bouwsteen vergrendeld en reageert niet langer op enige input.
L Woning verlaten Intelligente detectie van noodsituaties is uitgeschakeld zolang deze ingang actief is. Een handmatig alarm (ingang A) is nog steeds mogelijk.
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
Q1-2 Alarm niveau 1-2 Niveau 1 wordt direct na het afgaan van het alarm actief, niveau 2 na de bij parameter D ingestelde tijd.
TQa Alarm oorzaak Laatste alarm dat een gebeurtenis activeert.
Ta Alarm tijdstip Datum en uur van de laatste gebeurtenis die het alarm heeft geactiveerd.
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Tt Tijd doorgangsruimte Wordt er binnen deze tijd, na de laatste beweging in een doorgangsruimte, geen nieuwe beweging gedetecteerd, wordt een alarm geactiveerd. min 1...∞ 15
Tr Tijd verblijfsruimte Wordt er binnen deze tijd, na de laatste beweging in een verblijfsruimte, geen nieuwe beweging gedetecteerd, wordt een alarm geactiveerd. min 1...∞ 60
Tb Tijd slaapkamer Wordt er binnen deze tijd, na de laatste beweging in een slaapkamer, geen nieuwe beweging gedetecteerd, wordt een alarm geactiveerd. min 1...∞ 420
D Vertraging alarm niveau 2 s 0...∞ 60
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 20
Configuratie Hier configureert u apparaten voor automatisch gebruik als melders in de bouwsteen (bijv. bewegingsmelders Tree/Air). Bewegingsmelders zonder toegewezen ruimte of met een ruimte van het type Overige en Centraal worden bij de intelligente detectie van noodsituaties genegeerd en in de dialoog grijs gemarkeerd. -