AAL Smart Alarm

Deze functiebouwsteen maakt intelligente detectie van noodsituaties mogelijk. Als een persoon hulp nodig heeft (b.v. na een val), kan snel contact met hulp worden opgenomen. Daarnaast is een handmatig alarm beschikbaar, bijvoorbeeld via een noodknop of andere alarmlogica. Loxone producten zoals de aanwezigheidsmelder Tree kunnen eenvoudig worden geselecteerd via een configuratiedialoog (dubbelklik op de bouwsteen).

Intelligente detectie van noodsituaties:
Er wordt een timer gestart bij een dalende flank van de bewegingsdetectie. Als binnen deze tijd geen beweging meer wordt waargenomen in deze of een andere ruimte, wordt het alarm geactiveerd. De timerduur is afhankelijk van het ruimtetype en kan worden aangepast.
De ingang (Dis) schakelt de intelligente detectie uit. Deze start automatisch opnieuw zodra opnieuw beweging wordt gedetecteerd.
BELANGRIJK: Om een betrouwbare detectie te garanderen, moeten aan elke ruimte bewegingssensoren worden toegewezen en moet de ingang (Dis) worden gebruikt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
A Activate alarm Activeert het alarm. Sluit hier een noodknop of andere alarmlogica aan.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Mvt Movement transit room Beweging doorgangsruimte 0/1
Mvc Movement common room Beweging gemeenschappelijke ruimte 0/1
Mvb Movement bedroom Beweging slaapkamer 0/1
Ca Confirm alarm Bevestig alarm 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Dis Disable De intelligente detectie van noodsituaties is uitgeschakeld bij 1.
Kan worden gebruikt wanneer de woning wordt verlaten. Een handmatig alarm via ingang (A) is nog steeds mogelijk.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
A1-2 Alarm level 1-2 Niveau 1 wordt onmiddellijk geactiveerd bij het afgaan van het alarm.
Niveau 2 wordt geactiveerd na de op parameter D ingestelde vertraging.
0/1
Ca Cause of alarm Oorzaak van het alarm -
Ta Time and date of alarm Tijdstip en datum van het alarm -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Tt Time transit room Indien binnen deze tijd na de laatste beweging in een doorgangskamer geen verdere beweging wordt waargenomen, treedt het alarm in werking. min 1...∞ 15
Tc Time common room Indien binnen deze tijd na de laatste beweging in een gemeenschappelijke ruimte geen verdere beweging wordt waargenomen, wordt het alarm geactiveerd. min 1...∞ 60
Tb Time bedroom Als binnen deze tijd na de laatste beweging in een slaapkamer geen verdere beweging wordt waargenomen, wordt het alarm geactiveerd. min 1...∞ 420
D Alarm level 2 delay Alarmniveau 2 vertraging s 0...∞ 60
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 2...100 20
Configuratie Hier configureert u apparaten voor automatisch gebruik als melders in de bouwsteen (bijv. bewegingsmelders Tree/Air). Bewegingsmelders zonder toegewezen ruimte of met een ruimte van het type Overige en Centraal worden bij de intelligente detectie van noodsituaties genegeerd en in de dialoog grijs gemarkeerd. - -