Smart Socket Air

Handleiding voor de ingebruikname van de Smart Socket Air

 

TECHNISCHE GEGEVENS

 • Geschikt voor spanning van 110 /230VAC 50/60Hz
 • Max. schakelvermogen: 13A
 • Geïntegreerde meting van energie (kWh), vermogen (kW) en temperatuur (-20 °C tot 35 °C)
 • Frequentie: 868MHz
 • Stroomverbruik: <500mW
 • IP 20

Overdracht van energie en vermogen naar de Miniserver:

 • Cyclisch om de 5 minuten
 • Bij 5% waardeverandering (vermogen minstens 2 Watt)
 • Na het uitschakelen

Overdracht van de temperatuur naar de Miniserver:

 • Cyclisch om de 5 minuten

 

Veiligheidsuitschakeling:

Als de CPU-temperatuur boven 92 °C stijgt, wordt het relais uitgeschakeld. Zodra de temperatuur onder 77 °C gedaald is, wordt het relais weer geactiveerd. De temperatuurwaarde wordt bij een herstart en bij een temperatuursverandering van 5 °C geactualiseerd.

Bevat FCC-ID: COR-ZWIR4512AC1.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik
Is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die
ongewenste werking kan veroorzaken

SMART SOCKET AIR STEKKERTYPES

 

Type B

Type G

Type F

Gebruikt in Gebruikt in Gebruikt in
USA, Turkmenistan, Trinidad, Tobago, Thailand, Thaiti, Saudi Arabia, Puerto Rico, Peru, Paraguay, Panama, Okinawa, Niger, Netherlands Antilles, Montserrat, Micronesia, Liberia, Lebanon, Colombia, Canada, Cayman Islands, Virgin Islands, Japan, Jamaica, Honduras, Haiti, Guyana, Guatemala, Guam, Ecuador, Dominican Republic, Costa Rica, Brazil, Bermuda, Barbados, Aruba, Barbuda, Venezuela. United Kingdom, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, Dominica, El Salvador, Falkland Islands, Gambia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Yemen, Cambodia, Channel Islands, Qatar, Kenya, Kuwait, Lebanon, Macau , Malawi, Malaysia, Maledicen, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Zambia, Seychelles, Tanzania, Cyprus, Singapore. Afghanistan, Algeria, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Germany, Estonia, Finland, Greece, Indonesia, Iceland, Italy / San Marino / Vatican City, Korea, Croatia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Montenegro, Moldova, Netherlands, Norway , Austria, Portugal, Romania, Russia, Sweden, Serbia, Slovenia, Spain, South Korea, Syria, Turkey, Ukraine, Hungary.

Type E

Type J

Gebruikt in Gebruikt in
France, Belgium, Monaco, Czech Republic, Slovakia, Tunisia, many former French colonies. Switzerland, Liechtenstein, Maldives, Madagascar, Rwanda, Ethiopia, El Salvador, Jordan.

 

INGEBRUIKNAME

Meer informatie over het aanleren van uw air component.

De leerknop bevindt zich hier:

Nadat u de component heeft ingeleerd, moet u de Air Monitor inschakelen. Klik daartoe op de Air Base Extension en vervolgens op de knop “Air Monitor”.
Het apparaat wordt nu vermeld in de randapparatuurlijst.

Naast de digitale schakeluitgang beschikt de Smart Socket ook nog over een temperatuurmeting (-20 °C tot 50 °C) en een geïntegreerde energie- en vermogensmeting.
De programmeerknop fungeert na het aanleren als digitale ingang, die eveneens in de periferieboom te vinden is.

 

ENERGIEMETING

Om de gemeten energie van de Smart Socket Air te registreren, verbindt u de energie- en de vermogensingang van de Smart Socket Air (zoals aangegeven in de schermopname) met de verbruik teller bouwsteen.

LEDSTANDEN

 

Oranje knipperen Apparaat niet aangeleerd of geen verbinding met Extension mogelijk
Groen knipperen (gedurende 3 seconden) Na herstart, wanneer met succes een verbinding met de Extension tot stand werd gebracht
Led uit Klaar voor gebruik
Rood-groen-geel knipperen Apparaat bevindt zich in de leermodus

 

De led kan ook in de programmering worden gebruikt. In de periferieboom vindt u de ingang “Smart Socket Air led”. Via deze analoge uitgang kunt u de led aansturen:
0 = Led uit
1 = Led groen
2 = Led oranje
3 = Led rood

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u het product gebruikt, dient u de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen. Deze zijn er om gevaar te voorkomen en om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen.

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsinstructies. Voor de veiligheid van personen is het belangrijk om deze instructie te volgen.
 • Als de behuizing of de stroomcontacten beschadigd zijn, gebruik de Smart Socket Air niet.
 • De Smart Socket Air mag alleen in gesloten, droge ruimtes worden gebruikt.
 • Bescherm de Smart Socket Air tegen vocht, regen en hitte om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
 • Het maximale laadvermogen van de Smart Socket is 13A. Zorg er bij het aansluiten van apparaten voor dat deze waarde niet wordt overschreden.
 • Apparaten zonder een kabelaansluiting die mechanische bewegingen of trillingen uitvoeren, mogen niet rechtstreeks op de Smart Socket Air worden aangesloten.
 • Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de netstekker is losgekoppeld.
 • De Smart Socket Air mag niet worden geopend.
 • Houd de Smart Socket Air uit de buurt van kinderen.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, maar ook door personen met
  verminderde fysiek of sensorisch/mentaal vermogen of door personen met gebrek aan
  ervaring en kennis. Dit ENKEL wanneer er toezicht is of ze geïnstructeerd zijn in verband met het veilig gebruik van het apparaat en de resulterende risico’s begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaken en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd.
 • Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan de Smart Socket Air en persoonlijk letsel.
 • Gebruik de Smart Socket Air alleen zoals aangegeven.
 • De Smart Socket Air mag niet achter elkaar worden geplaatst.
 • De Smart Socket Air moet gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn.

 

Korte handleiding van de Smart Socket Air (pdf)
Downloaden
Smart Socket Air EG-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden