Status Monitor

De functiebouwsteen Status Monitor kan worden gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde toestanden van apparaten, logica's en ingangen te bewaken en weer te geven.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Stat Status Verbind één of meerdere statusingangen. De mogelijke waarden-teksten kunnen worden gedefinieerd in het statusdialoogvenster.
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Txlc Text last change Ruimte, naam en status van het laatst gewijzigde object met gedefinieerde statustekst. -
Csr Count state rest Aantal apparaten of objecten dat niet overeenkomt met een gedefinieerde statuswaarde.
Cs1-10 Count state 1-10 Aantal apparaten of objecten waarvan de waarden overeenkomen met de corresponderende gedefinieerde statuswaarden van Cs1-10.
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Geschiedenis Aantal items in de besturingsgeschiedenis.
0: Geschiedenis is uitgeschakeld
De besturingsgeschiedenis houdt relevante wijzigingen bij sinds de start van het programma.
0...100 20
Status Monitors toewijzen Kies ondergeschikte status monitors om de aggregatie van hun toestanden mogelijk te maken op basis van de waarden-teksten gedefinieerd door de primaire status monitor. - -
Statusconfiguratie Tekst-waardeparen - -
Functionaliteit

Elk object dat is aangesloten op ingang "Stat" en andere geïntegreerde statusmonitors zal worden bewaakt en geteld naar de corresponderende statusuitgangen als hun waarden overeenkomen. Toestanden zonder een geconfigureerde statuswaarde worden niet gebruikt. Ingangen die niet overeenkomen met een statuswaarde worden meegeteld naar "Csr".

Aan elke status worden prioriteiten toegekend (1: hoog, 11: laag). De gebruikersinterface gebruikt dit om informatie met de hoogste prioriteit als eerste weer te geven.

De statustekst wordt weergegeven in de gebruikersinterface en gelogd bij uitgang "Txlc". De statuskleur wordt gebruikt voor de tekst en het pictogram in de gebruikersinterface.

De Functiebouwsteen geschiedenis gebruikt de tekst van uitgang "Txlc".


Voorbeeld programmering

Door te dubbelklikken op de functiebouwsteen wordt het configuratievenster geopend, waarin maximaal 11 toestanden kunnen worden gedefinieerd.
Er wordt een toestand gereserveerd voor het aantal ongedefinieerde waarden en de uitvoer op de "Csr"-uitgang.
De bovenste invoer heeft de hoogste prioriteit voor de visualisatie en wordt daarom als eerste weergegeven.

Status Monitors toewijzen

Bovendien kunnen via "Status Monitors toewijzen" in het eigenschappenvenster Status Monitor bouwstenen worden geselecteerd en geïntegreerd.
De geselecteerde bouwstenen erven de statusinstellingen van deze Status Monitor.

In dit voorbeeld geeft de Status Monitor een overzicht van alle wallboxen in een parkeergarage met meerdere verdiepingen, waarbij wordt aangegeven welke wallboxen beschikbaar zijn.


Bewaking van waardebereiken en teksten

Om toestanden voor waardebereiken en teksten te definiëren, kan de Status functiebouwsteen gebruikt worden in combinatie met de Status Monitor.


Geschiedenis

In de gebruikersinterface kan de geschiedenis van de functiebouwsteen worden weergegeven.
Er kunnen maximaal 100 items worden weergegeven.
Als je de Miniserver opnieuw opstart of opslaat, wordt de geschiedenis gewist.