Nano Dimmer Air

De Loxone Nano Dimmer Air wordt gebruikt voor het dimmen van geschikte hoogspanningslampen met netspanning. Het is geschikt voor zowel conventionele als elektronische lampen. Afhankelijk van de belasting kan het dimmen worden uitgevoerd met fase aan-/ afsnijding.

Datasheet Nano Dimmer Air

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat in een geschikte inbouwdoos. Sluit het apparaat bv. volgens het volgende aansluitschema aan:

Het apparaat heeft twee aansluitklemmen voor verlichtingsmiddelen, maar het is dezelfde uitgang, omdat de klemmen intern zijn overbrugd.

Voor de inbedrijfstelling moet worden gecontroleerd of er geen kortsluiting of overbelasting aan de uitgang aanwezig is.

Schakel bij de installatie van het apparaat en bij het vervangen van lampen altijd de netspanning uit om redenen van persoonlijke bescherming en veiligheid van het apparaat. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, houdt u de aanleerknop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt nadat de voeding is ingeschakeld.


Instellen van de juiste dimmethode

Houd u aan de aanbevolen dimmethode en belastingslimieten!
Gebruik alleen lichtbronnen die als dimbaar gemarkeerd zijn!
Verlichtingsmiddel Dimmethode Maximale belasting Minimale belasting
Gloeilampen Fase-afsnijding 200W 30W
Hoogspanning halogeenlampen Fase-afsnijding 200W 30W
Laagspanning halogeenlampen met elektronische transformator Fase-afsnijding 110VA* 15VA
LED lichtbron met voorgeschakelde driver Fase-afsnijding 110VA* 15VA
TL-lamp met elektronisch voorschakelapparaat Fase-afsnijding 110VA* 15VA
Hoogvoltage LED-lampen (retrofit, LED-lampen) Fase-afsnijding of fase-aansnijding (zelden) 110VA 15VA, 30VA bij faseaansnijding/inductief
Laagspanning halogeenlampen met conventionele transformator Fase-aansnijding 200VA** 30VA
*De som van de nominale belasting van de voorschakelapparaten, LED-drivers of transformatoren is bepalend voor de dimensionering, niet de nominale belasting van het eigenlijke verlichtingsmiddel.
**Een conventionele transformator moet ten minste 80% met verlichtingsmiddelen worden gebruikt!
De gebruikte voorschakelapparaten, LED-drivers, elektronische transformatoren enz. moeten op netspanning kunnen worden gedimd!
In geval van twijfel kan de fabrikant van de verlichtingssterkte informatie verstrekken over de belastingskarakteristieken (inductief of capacitief) en de aanbevolen dimmethode.

Touch for Nano

De optioneel verkrijgbare Touch for Nano of Touch Pure for Nano uitbreidingsmodule, heeft vijf drukpunten voor de bediening van de belangrijkste functies van een ruimte. Wanneer een knop wordt aangeraakt, is een klik te horen als akoestische bevestiging.

Het montageframe van de uitbreidingsmodule wordt op de Nano Dimmer geklikt en vervolgens op de inbouwdoos geschroefd. Tot slot wordt de Touch for Nano samen met het buitenframe aangekoppeld.

Als u de Touch for Nano uitbreidingsmodule gebruikt, moet deze worden geselecteerd in de eigenschappen van de Nano Dimmer Air in Loxone Config. Daarna zijn de ingangen beschikbaar in de randapparatuur.

De grote centrale drukzone van de Touch for Nano is ideaal voor het regelen van de verlichting, terwijl de hoekzones geschikt zijn voor het regelen van de muziek en de zonwering. De Loxone drukknop standaard wordt hier gebruikt. De knoppen kunnen ook vrij worden gebruikt voor andere toepassingen. Activeer hiervoor de selectievakjes in de randapparatuur om de afzonderlijke drukpunten als invoer beschikbaar te stellen. De akoestische bevestiging kan ook op dit punt worden uitgeschakeld.
De NFC Code Touch voor Nano is niet compatibel met de Nano Dimmer Air.

Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
T5 Gecombineerde ingang voor de 5 drukknoppunten volgens de Loxone-drukknopstandaard.
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Smart Actuator Smart Actorvoor het regelen van verlichting via compatibele Lightsturing bouwstenen. % 0...100
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Nano Dimmer Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel met de lichtsturing bouwsteen.
-
Plug-in module Plug-in module voor Nano IO Air -
Knopgedrag Specificeert het gedrag wanneer een knop wordt ingedrukt.
Puls: verstuurt een puls bij opgaande flank
OnOff: verstuurt AAN bij opgaande flank en UIT bij neergaande flank
-
Soort van dimmen Selecteer de juiste Dim technologie.
Geef hier, voor de aangesloten verlichting, de juiste waarde in.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Nano Dimmer Air

Datasheet Touch for Nano

Datasheet Touch Pure for Nano

Thermische uitschakeltemperaturen