Analoge Min-Max Begrenzer

Toepassing

Met de bouwsteen Analoge min-max begrenzer kunnen analoge waarden worden gefilterd of begrensd.

Basisprogrammering

Met de parameters Min (= minimumwaarde) en Max (= maximumwaarde) kunnen de twee grenswaarden worden gedefinieerd.

Op ingang AI wordt het analoge signaal geplaatst. Als de waarde op ingang AI kleiner is dan de min-waarde, wordt de minimumwaarde op uitgang AQ uitgevoerd.
Als de analoge waarde tussen de twee grenswaarden ligt, heeft AQ altijd dezelfde waarde als ingang AI.
Als de analoge waarde op ingang AI groter is dan de max-waarde, wordt de maximumwaarde op uitgang AQ uitgevoerd.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AIAnaloge ingangIngang voor de analoge waarde die moet worden gecontroleerd.

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
MinMinimumwaardeDefinieert de minimumwaarde voor AQ
MaxMaximumwaardeDefinieert de maximumwaarde voor AQ

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQAnaloge uitgangAI kleiner dan min-waarde: Hier wordt de minimumwaarde uitgevoerd.
AI tussen min- en max-waarde: Hier wordt AI uitgevoerd
AI groter dan max-waarde: Hier wordt de max-waarde uitgevoerd

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld worden de gemeten waarden van een helderheidssensor beperkt tot het bereik tussen 100 en 10.000 Lux. Het resultaat wordt doorgestuurd naar een marker.