LED plafondlamp RGBW Tree

De LED Plafondlamp RGBW Tree is een plafondlamp voor 24VDC voeding met warm wit licht en gekleurd licht. In de lamp is een bewegingsmelder en een helderheidssensor geïntegreerd. De verbinding met de Miniserver wordt gemaakt via de Loxone Tree technologie.

Datasheet Plafondlamp RGBW Tree

Inhoudsopgave


Montage

Schakel de voedingsspanning voor de installatie uit.

Monteer de bodemplaat aan het plafond. De lamp houdt met 3 magneten aan de bodemplaat vast.

Sluit de stroomtoevoer en de Tree bekabeling aan.

Plaats vervolgens de lamp op de bodemplaat. Zorg ervoor dat de magneten goed zitten en dat er geen draden vastzitten.

De extra veiligheidskabel is een veiligheidsvoorziening en mag niet worden verwijderd!

Na het inschakelen van de voedingsspanning knippert de statusled, na korte tijd oranje, als de bedrading correct is (verbinding met de Tree Extension / Miniserver tot stand gebracht).


Inbedrijfname

Volg daarna de koppelprocedure


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Beweging Ingang is actief wanneer beweging wordt gedetecteerd - 0/1
Helderheid Geeft de gemeten waarde van de huidige helderheid Lx
Actoren

Korte beschrijving Waardebereik
Smartactor
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status LED plafondlamp RGBW Tree Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
- - -
Apparaattype Tree apparaat type - - -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel met de lichtsturing bouwsteen.
- - -
Gevoeligheid Is van invloed op de gevoeligheid en daarmee op het bereik van de bewegingserkenning - - -
Naloop tijd beweging De ingang 'Beweging (Mv)' blijft actief gedurende de ingestelde vervolgtijd na de laatst gedetecteerde beweging. Hoe hoger de ingestelde vervolgtijd, hoe minder pakketten er naar Tree en Link moeten worden gestuurd.
Als de bewegingsmelder wordt gebruikt op een alarmsysteem, wordt de vervolgtijd automatisch ingesteld op 3s zodra het systeem is ingeschakeld.
s 3...900 -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Plafondlamp RGBW Tree