Miniserver Compact

De Miniserver Compact dient als centrale besturingseenheid voor allerlei automatiseringstaken.
Interfaces voor Link, Tree, Air en Tree Turbo zijn geïntegreerd voor uitbreiding met talrijke apparaten.
Zo doet de Miniserver Compact ook dienst als Audioserver.

Datablad Miniserver Compact

Inhoudsopgave


Montage

De Miniserver wordt geïnstalleerd op een DIN-rail in een geschikte behuizing.

Sluit de voeding aan, evenals de benodigde ingangen / uitgangen of apparaten op de verschillende interfaces.

De Link Interface (blauw/witte terminal) kan ook worden omgeschakeld naar een Tree Interface in Loxone Config.

Via de LAN-poort wordt de Miniserver aangesloten op het lokale netwerk of een WiFi router.


Inbedrijfname

De Miniserver start nadat de voeding is ingeschakeld en zal binnen enkele seconden operationeel zijn.
Zodra het opstartproces is voltooid, zal de linker status-LED eenmaal per seconde groen knipperen.
De rechter LED geeft aan of er Systeemstatus berichten beschikbaar zijn.

Bij de eerste opstart met fabrieksinstellingen krijgt de Miniserver een IP-adres toegewezen door de router via DHCP.

Indien er in uw netwerk geen DHCP-server is of indien de Miniserver rechtstreeks met een pc is verbonden, wordt link-local-adressering via Zeroconf ondersteund.
Indien zowel de Miniserver als de computer op DHCP zijn ingesteld, zullen zij een 169.254.x.x link-local-adres gebruiken.
Als alternatief kunt u handmatig een statisch IP-adres aan de Miniserver en de computer toewijzen om een rechtstreekse verbinding mogelijk te maken.

U kunt dan in Loxone Config naar de Miniserver zoeken en verbinding maken. De fabrieksinstellingen voor gebruiker en wachtwoord zijn: admin/admin

Volg dan de instructies voor de eerste installatie om je nieuwe project met de Miniserver aan te maken.


Extensions connecteren

Er kunnen maximaal 30 Extensies worden aangesloten op de Link-interface van een Miniserver volgens het onderstaande schema:

Sluit de Extensions aan op een Miniserver door het doorlussen van de Link-interfaces. Als een van de Extensions is aangesloten op een afzonderlijke voeding, moeten de GND (negatieve) van alle voedingen onderling worden verbonden. Deze verbinding is van cruciaal belang voor een betrouwbare gegevensoverdracht.

Het blauw/witte paar van een CAT5/6/7 kabel wordt gebruikt om de Link door een gebouw te leiden. Dit maakt een maximale lengte van 500m/1640ft mogelijk.

De Link interface wordt afgesloten bij de laatste Extension met de 120 Ohm weerstand die bij de Miniserver wordt geleverd.

Na het inschakelen van de voeding knipperen de Extensions eerst rood, en na succesvolle aansluiting op de Miniserver knipperen ze oranje.

U kunt nu doorgaan met het koppelen van de Extensions.


Tree-apparaten verbinden

Er kunnen tot 50 Tree apparaten worden aangesloten op de Tree interface van een Miniserver, of op elk van de twee takken van een Tree Extension. Er mag geen verbinding zijn tussen verschillende Tree takken.
Het volgende diagram toont de bedrading van verschillende Tree apparaten die zijn aangesloten op twee verschillende takken van een Tree Extension.

De volgende bedradingstopologieën zijn mogelijk, bij een maximale lengte van 500m/1640ft:

De Loxone Tree kabel wordt gebruikt voor de bedrading, het bevat de Tree communicatielijnen en de lijnen voor de 24VDC stroomvoorziening in de overeenkomstige kleuren. Voor apparaten met hogere stroomvereisten, zoals Tree verlichtingsproducten, bevat de Tree kabel ook een paar draden met een doorsnede van 1,5 mm² (AWG16) voor de stroomvoorziening.

Wij raden aan om per kamer één Tree kabel vanaf het paneel te leiden en dan aftakkingen te maken naar de individuele Tree apparaten in die kamer. Dit komt overeen met een Tree topologie.

Binnen de behuizing wordt paneeldraad gebruikt voor de bedrading.

Apparaten die met elkaar communiceren moeten een gemeenschappelijke GND delen. Dit is nodig als er meer dan één voeding wordt gebruikt. (b.v. in een sub-paneel, of als afzonderlijke voedingen worden gebruikt voor verlichting). Daartoe moeten alle GND (negatief) van de voedingen onderling worden verbonden. Deze verbinding is van cruciaal belang voor een betrouwbare gegevensoverdracht.

De max. lengte van 500m geldt voor de communicatielijnen van een Tree Branch, niet voor de leidinglengte van de 24V voeding. Vooral Tree verlichtingsarmaturen hebben een hogere vermogensbehoefte die kan leiden tot spanningsval op de 24V lijnen, en afhankelijk van de topologie kan de haalbare lijnlengte aanzienlijk korter zijn.
Voor langere afstanden of hogere belastingen kunt u ofwel een aparte voeding dichter bij de belastingen gebruiken, of de belastingen verdelen over meerdere huisaansluitingen. Als alternatief kan een aparte lijn met een grotere doorsnede worden geïnstalleerd.

U kunt nu doorgaan met het koppelen van de Tree apparaten.


Tree Turbo-apparaten aansluiten

Er kunnen maximaal 10 Tree Turbo-apparaten worden aangesloten op de Tree Turbo-interface van een Audioserver of Miniserver Compact.
De volgende bedradingstopologieën zijn mogelijk, bij een maximale lengte van 150m/492ft:

De Loxone Tree kabel kan worden gebruikt voor de bedrading. Gebruik het groen/witte aderpaar voor Tree Turbo, en het oranje/witte aderpaar van 1,5 mm² (AWG16) voor de stroomvoorziening.

Voor langere leidingen of meerdere Tree Turbo apparaten met een hoog stroomverbruik, installeert u ofwel een voeding dichter bij hen, of gebruikt u meerdere voedingsleidingen. Er kan ook een aparte voedingsleiding met een grotere doorsnede worden gebruikt.

Indien afzonderlijke voedingen worden gebruikt, is het niet noodzakelijk alle GND's aan te sluiten.

De Tree Turbo interface is gebaseerd op een totaal andere technologie dan de bekende Tree interface. Daarom mogen de Tree en de Tree Turbo interface niet met elkaar worden verbonden! De datalijnen van de Tree Turbo mogen niet samen met andere data- of signaallijnen in dezelfde kabel lopen.

De Tree Turbo communicatie is IP gebaseerd, daarom zullen IP adressen voor alle Tree Turbo apparaten op het netwerk verschijnen.

Tree Turbo-apparaten zullen na het inschakelen van de stroomvoorziening hun besturingssysteem opstarten via de Tree Turbo-interface. De Audioserver of Miniserver Compact moeten dus ook bedrijfsklaar zijn. Na ongeveer een minuut is het Tree Turbo-apparaat gereed en zal het oranje gaan knipperen.

U kunt nu verder gaan met het koppelen van de Tree Turbo apparaten.


Air-apparaten koppelen

Koppel modus

Alle Air apparaten moeten gekoppeld worden in Loxone Config via de koppelingsmodus. In de leveringstoestand zal de koppelingsmodus actief zijn nadat de stroomtoevoer tot stand is gebracht.

Op de meeste Air-apparaten zal de status-LED dit aangeven door rood/groen/oranje te knipperen. De exacte methode om de koppelingsmodus aan te geven vindt u in de documentatie van het betreffende Air-apparaat.

Op Air-apparaten op batterijen is de koppelingsmodus slechts 5 minuten actief om energie te besparen. Verwijder de batterij kort en plaats deze zo nodig terug om de koppelingsmodus opnieuw te activeren.

Als een Air-apparaat alleen oranje knippert, dan was het eerder gekoppeld, maar kan het niet langer een verbinding tot stand brengen. In dat geval moet u de koppelingsmodus handmatig activeren. Bij de meeste toestellen gebeurt dit door op de koppelingsknop te drukken of door het toestel uit te schakelen.

Zoeken en koppelen

Om naar Air-apparaten te zoeken, klikt u eerst op een Air-interface in Loxone Config en activeert u vervolgens Air apparaat zoeken

Het venster dat opent geeft een lijst van alle Air-apparaten die in koppelmodus zijn. Dit kan een paar minuten duren:

Als u hier een apparaat selecteert, zal het zich op verschillende manieren identificeren. Apparaten met een status-LED zullen knipperen, verlichtingsproducten laten een wit licht pulseren, andere apparaten zoals de Loxone Touch laten een hoorbare klik horen. Zo kunt u de apparaten correct toewijzen en benoemen.

Selecteer het gewenste apparaat, wijs een naam, kamer en installatie locatie toe en voeg het toe aan de programmering met Koppel apparaat of de + toets.

In het rechtervenster staan alle apparaten die momenteel deel uitmaken van het programma. U kunt ze weergeven door te klikken op de knop Mijn Air-apparaten weergeven. U kunt ook een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type dat bij het zoeken werd gevonden. Dit is nuttig wanneer een apparaat moet worden vervangen of wanneer apparaten worden toegevoegd aan een vooraf geconfigureerd programma. Selecteer het apparaat dat moet worden toegevoegd en het apparaat dat moet worden vervangen. Door op de knop met de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in het programma vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen toe te passen, slaat u het programma op in de Miniserver.

Nu zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik en de functies zijn beschikbaar bij randapparatuur in Loxone Config.

De Loxone App, onder Instellingen, ondersteunt ook het zoeken naar en koppelen van Air apparaten.


Sensoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Ingang 1 Digitaal 0/1
Ingang 2 Digitaal 0/1
Ingang 3 Digitaal 0/1
Ingang 4 Digitaal 0/1
Actoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Actor (relais) 1 Digitaal 0/1
Actor (relais) 2 Digitaal 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Rekenvermogen beperken Digitaal 0/1
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Interne adres Geef hier het adres in waarmee de Miniserver via het lokale netwerk bereikbaar is (hostnaam of IP). -
Externe URL Voer het adres in via welke de Miniserver toegankelijk is via het internet (Hostnaam of IP).
Als u Loxone Cloud DNS gebruikt, voer dan in
dns.loxonecloud.com of dns.loxonecloud.com:<poort> als u geen poort 80 gebruikt.
-
Externe HTTP poort De externe poort, die u hebt opgegeven in de poort forwarding instellingen van uw router, voor de HTTP-poort van de Miniserver -
Externe HTTPS poort De externe poort, die u hebt opgegeven in de port forwarding instellingen van uw router, voor de HTTPS-poort van de Miniserver -
Miniserver configuratie Bewerk de Miniserver instellingen. Hiervoor moet er een verbinding met de miniserver bestaan. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, overeenkomstig alle geldende voorschriften.

De installatie vereist een geschikte behuizing om bescherming te bieden tegen aanraking, water en stof.

Het toestel mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datablad Miniserver Compact