Serverbewaking

Uitdaging: Serverbewaking in commerciële gebouwen en privéwoningen

Bedrijven beheren belangrijke gegevens op servers waartoe ze voortdurend toegang hebben. Als een van deze servers een probleem heeft en dit onopgemerkt blijft, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijf. Maar ook in vakantiehuizen is het zinvol om de Miniserver te bewaken. Mocht er een probleem zijn met het netwerk, dan zou dit tot het volgende verblijf daar onopgemerkt blijven. Daarom is serverbewaking essentieel.

Oplossing: Implementatie van serverbewaking

In dit praktijkvoorbeeld gaan we uit van de volgende serverbewakingsituatie:

De bereikbaarheid van vier servers wordt bewaakt. Zodra een van de servers voor een vooraf gedefinieerde tijd van 30 seconden offline is, wordt deze informatie automatisch in een logbestand geschreven en wordt er tevens een alarmketen geactiveerd. Verantwoordelijke personen worden in maximaal 10 cycli gebeld: IT-verantwoordelijke, IT-vertegenwoordiger, hoofd IT-afdeling, CEO.

Deze oproepen kunnen worden gedeactiveerd door op het cijfer 1 op de smartphone te drukken. Daarna wordt de alarmketen uitgeschakeld. Vanaf dat moment is het aan de technicus om de server te controleren en handmatig onderhoud uit te voeren. 

Met Loxone wordt de serverbewaking als volgt geïmplementeerd:

De Miniserver pingt elke 10 seconden alle vier de servers om te controleren of ze bereikbaar zijn. Als een van de servers binnen 10 seconden niet reageert, voert de Miniserver nog 5 pings uit, elk om de 30 seconden. Als de Miniserver nog steeds geen pink terugkrijgt, wordt de alarmketen geactiveerd. Al deze informatie wordt geschreven in het logbestand (serverstatus.log).

In Loxone Config wordt de serverbewaking geïmplementeerd met een Ping bouwsteen voor elke server. Bij elk ping bouwsteen wordt het ping-adres van de server opgeslagen. Het blog is verantwoordelijk voor het pingen van de server elke 10 seconden. De notificatie die moet verschijnen wanneer een server niet meer bereikbaar is, wordt gedefinieerd via de Status bouwsteen. Welke personen moeten worden geïnformeerd in het geval dat de server niet bereikbaar is, wordt opgeslagen in het blok Alarmketen.

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

De voordelen van serverbewaking

Serverbewaking speelt een essentiële rol in bedrijven om kosten en dataverlies te voorkomen. Maar het is niet alleen voor bedrijven in de sector van data-opslag dat de bewaking van serverbereikbaarheid belangrijk is.

Een ander voorbeeld van serverbewaking komt uit de horeca. In koelruimtes van hotels of restaurants worden grote hoeveelheden voedsel opgeslagen. Dit vertegenwoordigt een grote investering voor de restauranthouder. Als er een probleem is in de koelruimte, moet een verantwoordelijke persoon of de eigenaar zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Hier is betrouwbare serverbewaking essentieel. Als er problemen zijn met het netwerk en de server die de koelruimtes bewaakt niet bereikbaar is, kan er in een noodsituatie ook geen alarm worden geactiveerd. 

Naast commerciële eigenaren is serverbewaking ook een onderwerp voor eigenaren van een vakantiehuis of appartement. Als vastgoedeigenaar wil je er zeker van zijn dat alles ter plaatse in orde is, zonder dat je er wekelijks langs hoeft te gaan. Als er bijvoorbeeld onweer is en een blikseminslag schade aan de Miniserver ter plaatse zou veroorzaken, moet de eigenaar onmiddellijk worden geïnformeerd. 

Al deze scenario’s vereisen betrouwbare bewaking van serverbereikbaarheid, die met Loxone kan worden geïmplementeerd en geautomatiseerd.

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer op elke situatie worden toegepast. De informatie die in de toepassingsvoorbeelden wordt verstrekt, vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je de functies die in de toepassingsvoorbeelden worden gepresenteerd wil gebruiken, neem dan contact op met je Loxone Partner.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks