Touch Tree

De Loxone Touch Tree heeft vijf drukpunten om de belangrijkste functies van een ruimte te bedienen. Wanneer een knop wordt aangeraakt, hoort u een klik op als akoestische bevestiging. Ook is er een sensor voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid geïntegreerd.

De grote centrale drukzone is ideaal voor het regelen van de verlichting, terwijl de hoekzones geschikt zijn voor het regelen van de muziek en de zonwering. De Loxone drukknop standaard wordt hier gebruikt. De knoppen kunnen echter ook vrij worden gebruikt voor andere toepassingen.

Houd er rekening mee dat er een zekere traagheid is bij het meten van de luchtvochtigheid door de behuizing. Voor de snelst mogelijke detectie van veranderingen in de luchtvochtigheid is de Ruimteklimaat Sensor beter geschikt.

Inhoudsopgave


Montage

De installatie wordt uitgevoerd op een geschikte installatiedoos.

Sluit de stroomvoorziening (oranje/witte klem) en de Tree datalijnen (groen/witte klem) aan.

Touch Tree US:

Bevestig het apparaat ten slotte, afhankelijk van de variant, door het op het montageframe te klikken of door het op het frame van de inbouwdoos te schroeven.


Inbedrijfname

Na het inschakelen van de stroomvoorziening en de juiste bedrading (aansluiting op Tree Extension / Miniserver is tot stand gebracht) knippert de status-LED aan de achterzijde na korte tijd oranje.

Volg daarna de koppelprocedure


Nota's

De maximale duur van een langdurige klik is beperkt tot 15 seconden.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
T5 Gecombineerde ingang voor de 5 drukknoppunten volgens de Loxone-drukknopstandaard. -
Temperature Levert de Air temperatuur. ° -40...125
Humidity Levert de Air luchtvochtigheid. % 0...100
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Touch Tree Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Knop 1 weergeven Enkelknop beschikbaar maken -
Knop 2 weergeven Enkelknop beschikbaar maken -
Knop 3 weergeven Enkelknop beschikbaar maken -
Knop 4 weergeven Enkelknop beschikbaar maken -
Knop 5 weergeven Enkelknop beschikbaar maken -
Akoestische bevestiging Akoestische bevestiging met drukknop -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Touch Tree

Datasheet Touch Tree US