Stelventiel Tree

Het Loxone Stelventiel Tree is een gemotoriseerd stelventiel voor de aansturing van kleppen in de verwarmings- en koelingstechniek. Door de standaard adapter ringen kan het gebruikt worden op tal van kleppen, die typisch gebruikt worden voor vloerverwarming en radiatoren.

Datasheet Stelventiel Tree

Inhoudsopgave


Montage

In de leveringstoestand is het ventiel volledig open. Het Stelventiel Tree voert pas na het inschakelen een kalibratierun uit, dus hij moet vóór de eerste inbedrijfstelling worden geïnstalleerd. Controleer voor de montage of de connector pin beweeglijk en niet verroest is.

Klik vervolgens het Stelventiel op de adapter ring. Oefen geen overmatige kracht uit. Zorg ervoor dat het Stelventiel goed op de klep zit. Gebruik alleen klepadapters die geschikt zijn voor de klep.

Wij raden aan de Loxone Tree kabel te gebruiken om de actoren te bekabelen.
Strip de kabel zo ver als nodig en gebruik de dunne draadparen om de stroomvoorziening (oranje/wit) en de Tree datalijnen (groen/wit) aan te sluiten.

Wij adviseren een korte servicelus tussen de afzonderlijke actoren en het vastzetten van de kabel bij de eerste actor voor trekontlasting.

De draden worden in de klemmen van de actoren gedrukt met het IDC-gereedschap (100226) dat bij de Miniserver of de Tree Extension wordt geleverd.

Zorg ervoor dat er geen water op de actor kan druppelen.
Hoewel de actor in elke positie kan worden gemonteerd, wordt aanbevolen de actor boven het ventiel te monteren om te voorkomen dat er water op de actor druppelt in geval van een lekkende klep of condensatie.
Als veel stelaandrijvingen op een gemeenschappelijke voedingslijn met een dunne draaddoorsnede worden aangesloten, kan een aanzienlijk spanningsverlies optreden. In een dergelijk geval wordt aanbevolen een grotere draaddoorsnede te gebruiken voor de 24V voeding en pas kort voor de stelaandrijvingen over te schakelen op de kleinere doorsnede voor de aansluiting.

Aanbevolen wordt voor de voeding van de stelventielen een afzonderlijk circuit te gebruiken. Let op de inschakelstroom van 50mA bij 24V per stelventiel. Om belastingspieken op het moment van inschakelen te vermijden, starten slechts maximaal 5 stelventielen tegelijk.


Inbedrijfname

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.

Na het inschakelen start de kalibratierun. Het Stelventiel bepaalt de ventielafstand en registreert de 0% en 100% posities.
Zo nodig kan een Recalibratie worden gestart via de Loxone Config.

Vervolgens gaat het stelventiel standaard naar de 0% positie (ventiel gesloten). Om opnieuw te openen, moet de programmering voor het stelventiel worden aangemaakt.


LED toestanden

Merk op dat de status-LED's niet oplichten terwijl de actor beweegt.

LED toestand Omschrijving
ROOD aan met korte onderbrekingen Geen communicatie met de Miniserver mogelijk. Controleer de bedrading.
ORANJE aan met korte onderbrekingen Tree apparaat werd op de bus herkend, maar wordt niet in de Miniserver ingeleerd.
GROEN 3x kort knipperend Communicatie OK, apparaat ingeleerd.
ROOD knipperend Online, klep > 90% geopend.
ORANJE knipperend Online, klep geopend tussen 10% -90%.
GROEN knipperend Online, klep minder dan 10% geopend.
ROOD snel knipperend De fout "Ventiel zit vast" of "Geen ventiel gedetecteerd" wordt weergegeven. Controleer de ventielpen, deze zou men gemakkelijk moeten kunnen bewegen.

Apparaat test en referentie rit

Het stelventiel kan volledig worden geopend of gesloten voor testdoeleinden.
In aanvulling hierop kan een nieuwe referentie rit van het stelventiel worden uitgevoerd.

Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het stelventiel in de randapparatuur en selecteer een optie:

Apparaat test Aan: Stelventiel/klep volledig openen
Apparaat test Uit: Stelventiel/klep volledig sluiten
Apparaat kalibreren: Voer de referentie rit uit.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Geen klep gedetecteerd Er werd geen ventiel gedetecteerd 0/1
Klep zit vast Meldt een vastzittende ventiel 0/1
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Stelventiel Stelventiel. - -
Stelventiel Tree %
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Stelventiel Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Geen ventiel gevonden Stelventiel Tree Digitaal 0/1
Ventiel staat vast Stelventiel Tree Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op het apparaat tijdens normale werking uitgeschakeld.
In het geval van een storing blijft het apparaat u waarschuwen via de status LED's.
-
Kracht Hiermee kan de kracht worden ingesteld die het stelventiel op het ventiel uitoefent.
Het verhogen van de kracht biedt een oplossing als het ventiel niet volledig sluit.

Voordat u de kracht verhoogt, moet u handmatig controleren of het ventiel vrij kan bewegen en goed sluit.
Controleer ook of het stelventiel en adapterring goed vastzitten.
Als dit verzekerd is en het ventiel nog steeds niet volledig sluit, kan de kracht worden verhoogd.

Standaard: Voldoende voor de meeste ventielen.
Verhoogd: Noodzakelijk voor grotere, speciale of moeilijk te sluiten ventielen.
Maximaal: Voor speciale gevallen, als 'Verhoogd' niet voldoende is.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Stelventiel Tree