Stelventiel Tree

Het Loxone Stelventiel Tree is een gemotoriseerd stelventiel voor de aansturing van kleppen in de verwarmings- en koelingstechniek. Door de standaard adapter ringen kan het gebruikt worden op tal van kleppen, die typisch gebruikt worden voor vloerverwarming en radiatoren.

Datasheet Stelventiel Tree

Inhoudsopgave


Montage

Aangezien het stelventiel Tree na het aanleren een referentieproces uitvoert, moet deze voor de inbedrijfstelling worden gemonteerd. Controleer voor de montage of de ventielpen beweegbaar is en niet roestig.

Klik vervolgens het Stelventiel op de adapter ring. Oefen geen overmatige kracht uit. Zorg ervoor dat het Stelventiel goed op de klep zit. Gebruik alleen klepadapters die geschikt zijn voor de klep.

Met de juiste IDC-tool sluit u de stroomvoorziening en de Tree datalijnen aan.

Als veel stelaandrijvingen op een gemeenschappelijke voedingslijn met een dunne draaddoorsnede worden aangesloten, kan een aanzienlijk spanningsverlies optreden. In een dergelijk geval wordt aanbevolen een grotere draaddoorsnede te gebruiken voor de 24V voeding en pas kort voor de stelaandrijvingen over te schakelen op de kleinere doorsnede voor de aansluiting.

Inbedrijfname

Volg daarna de aanleer procedure

Nadat het stelventiel met succes op een Miniserver is aangesloten, start het referentieproces. Het stelventiel bepaalt de weg van het ventiel en slaat zowel de 0%- als de 100%-positie op.

Als het Stelventiel wordt gevoed met 24V, adviseren wij het gebruik van een extra adapter voor uw Stelventielen. Bij de dimensionering van de adapter moet de maximale inschakelstroom van 50 mA (bij 24 VDC) in acht worden genomen en moet de kabel naar het Stelventiel voldoende gedimensioneerd zijn. Om pieken in de belasting op het moment van inschakelen te voorkomen, starten altijd maximaal 5 Stelventielen tegelijkertijd.


LED toestanden

LED toestand Omschrijving
ROOD aan met korte onderbrekingen Geen communicatie met de Miniserver mogelijk. Controleer de bedrading.
GEEL aan met korte onderbrekingen Tree apparaat werd op de bus herkend, maar wordt niet in de Miniserver ingeleerd.
GROEN 3x kort knipperend Communicatie OK, apparaat ingeleerd.
ROOD knipperend Online, klep > 90% geopend.
ORANJE knipperend Online, klep geopend tussen 10% -90%.
GROEN knipperend Online, klep minder dan 10% geopend.
ROOD snel knipperend De fout "Ventiel zit vast" of "Geen ventiel gedetecteerd" wordt weergegeven. Controleer de ventielpen, deze zou men gemakkelijk moeten kunnen bewegen.

Apparaat test en referentie rit

Het stelventiel kan volledig worden geopend of gesloten voor testdoeleinden.
In aanvulling hierop kan een nieuwe referentie rit van het stelventiel worden uitgevoerd.

Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het stelventiel in de randapparatuur en selecteer een optie:

Apparaat test Aan: Stelventiel/klep volledig openen$BR$$Apparaat test Uit: Stelventiel/klep volledig sluiten$BR$$Apparaat kalibreren: Voer de referentie rit uit.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving
Geen klep gedetecteerd Er werd geen ventiel gedetecteerd
Klep zit vast Meldt een vastzittende ventiel
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Stelventiel Stelventiel. - -
Stelventiel Tree %
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid
Online status Stelventiel Tree Digitaal
Geen ventiel gevonden Stelventiel Tree Digitaal
Ventiel staat vast Stelventiel Tree Digitaal
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op het apparaat tijdens normale werking uitgeschakeld.
In het geval van een storing blijft het apparaat u waarschuwen via de status LED's.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Stelventiel Tree