Stelventiel Tree

Het Loxone Stelventiel Tree is een gemotoriseerd stelventiel voor de aansturing van kleppen in de verwarmings- en koelingstechniek. Door de standaard adapter ringen kan het gebruikt worden op tal van kleppen, die typisch gebruikt worden voor vloerverwarming en radiatoren.

Datasheet Stelventiel Tree

Inhoudsopgave


Montage

In de uitleveringstoestand is het stelventiel volledig geopend. Aangezien het Stelventiel Tree na het aanleren een referentierun uitvoert, moet deze vóór de inbedrijfstelling worden gemonteerd. Controleer vóór de montage of de ventielpen beweegbaar is en niet verroest.

Klik vervolgens het Stelventiel op de adapter ring. Oefen geen overmatige kracht uit. Zorg ervoor dat het Stelventiel goed op de klep zit. Gebruik alleen klepadapters die geschikt zijn voor de klep.

Wij raden aan de Loxone Tree kabel te gebruiken om de actoren te bekabelen.
Strip de kabel zo ver als nodig en gebruik de dunne draadparen om de stroomvoorziening (oranje/wit) en de Tree datalijnen (groen/wit) aan te sluiten.

Wij adviseren een korte servicelus tussen de afzonderlijke actoren en het vastzetten van de kabel bij de eerste actor voor trekontlasting.

De draden worden in de klemmen van de actoren gedrukt met het IDC-gereedschap (100226) dat bij de Miniserver of de Tree Extension wordt geleverd.

Zorg ervoor dat er geen water op de actor kan druppelen.
Hoewel de actor in elke positie kan worden gemonteerd, wordt aanbevolen de actor boven het ventiel te monteren om te voorkomen dat er water op de actor druppelt in geval van een lekkende klep of condensatie.
Als veel stelaandrijvingen op een gemeenschappelijke voedingslijn met een dunne draaddoorsnede worden aangesloten, kan een aanzienlijk spanningsverlies optreden. In een dergelijk geval wordt aanbevolen een grotere draaddoorsnede te gebruiken voor de 24V voeding en pas kort voor de stelaandrijvingen over te schakelen op de kleinere doorsnede voor de aansluiting.

Aanbevolen wordt voor de voeding van de stelventielen een afzonderlijk circuit te gebruiken. Let op de inschakelstroom van 50mA bij 24V per stelventiel. Om belastingspieken op het moment van inschakelen te vermijden, starten slechts maximaal 5 stelventielen tegelijk.


Inbedrijfname

Volg daarna de koppelprocedure

Na het aanleren begint de referentierun. Het stelventiel bepaalt de ventielweg en slaat de 0% en 100% positie op.

Vervolgens gaat het stelventiel standaard naar de 0% positie (ventiel gesloten). Om opnieuw te openen, moet de programmering voor het stelventiel worden aangemaakt.


LED toestanden

LED toestand Omschrijving
ROOD aan met korte onderbrekingen Geen communicatie met de Miniserver mogelijk. Controleer de bedrading.
ORANJE aan met korte onderbrekingen Tree apparaat werd op de bus herkend, maar wordt niet in de Miniserver ingeleerd.
GROEN 3x kort knipperend Communicatie OK, apparaat ingeleerd.
ROOD knipperend Online, klep > 90% geopend.
ORANJE knipperend Online, klep geopend tussen 10% -90%.
GROEN knipperend Online, klep minder dan 10% geopend.
ROOD snel knipperend De fout "Ventiel zit vast" of "Geen ventiel gedetecteerd" wordt weergegeven. Controleer de ventielpen, deze zou men gemakkelijk moeten kunnen bewegen.

Apparaat test en referentie rit

Het stelventiel kan volledig worden geopend of gesloten voor testdoeleinden.
In aanvulling hierop kan een nieuwe referentie rit van het stelventiel worden uitgevoerd.

Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het stelventiel in de randapparatuur en selecteer een optie:

Apparaat test Aan: Stelventiel/klep volledig openen$BR$$Apparaat test Uit: Stelventiel/klep volledig sluiten$BR$$Apparaat kalibreren: Voer de referentie rit uit.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving
Geen klep gedetecteerd Er werd geen ventiel gedetecteerd
Klep zit vast Meldt een vastzittende ventiel
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Stelventiel Stelventiel. - -
Stelventiel Tree %
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Stelventiel Tree Digitaal 0/1
Geen ventiel gevonden Stelventiel Tree Digitaal 0/1
Ventiel staat vast Stelventiel Tree Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op het apparaat tijdens normale werking uitgeschakeld.
In het geval van een storing blijft het apparaat u waarschuwen via de status LED's.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Stelventiel Tree