Weerstation Air

Het Weerstation Air wordt gebruikt voor het registreren van waarden die relevant zijn voor de gebouwautomatisering, zoals windsnelheid, helderheid, regen en temperatuur. Door de koppeling met de Loxone Weerservice worden aanvullende weergegevens en weersvoorspellingen geïntegreerd. De voeding kan via AA-batterijen of extern.

De verwarming van de regensensor is permanent actief en voorkomt dat door condensatie regen gedetecteerd wordt. Het dient ook om het meetoppervlak te drogen nadat het niet meer regent. In de batterijmodus is deze verwarming echter niet geactiveerd vanwege het stroomverbruik. Dit betekent dat de regensensor bij batterijwerking al kan reageren op condensatie.

Datasheet Weerstation Air

Inhoudsopgave


Montage

Monteer het Weerstation op een plaats waar wind, regen en helderheid ongestoord kunnen worden gedetecteerd.

De installatie wordt uitgevoerd zoals afgebeeld met de meegeleverde accessoires op een mast, of direct aan de muur. Let op de horizontale uitlijning. Dit is gegarandeerd als de mast of wand precies verticaal is.

Er moet rekening worden gehouden met luchtturbulentie die wordt veroorzaakt door gebouwen of objecten, aangezien dit de meting kan vervalsen afhankelijk van de windrichting. Een plaats waar dit als voorbeeld goed werkt is ongeveer 1,5 m boven het dak. Voor platte daken wordt aanbevolen om deze in het midden van het dak te plaatsen.

De meting van de luchttemperatuur op dezelfde plaats als de helderheid is niet altijd geschikt vanwege de directe zonnestraling en de daaropvolgende zelfverwarming van het Weerstation. De installatieplaats moet daarom worden gekozen op basis van de toepassing.

Het Weerstation is niet geschikt voor installatie in de buurt van de kust, omdat de zoute lucht corrosie van de regensensor kan veroorzaken

Als u geen batterijen gebruikt, sluit u de voeding aan (oranje/wit).


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg daarna de aanleer procedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in. De leerknop bevindt zich onder de cover, zie bovenstaande afbeelding.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Waarschuwingssnelheid

De instelling van de waarschuwingssnelheid gebeurt bij 24V-voeding in de eigenschappen in het veld "Waarschuwingssnelheid". Bij gebruik van de batterij gebeurt de instelling via de potentiometer op het Weerstation volgens de volgende tabel:

Potentiometer instelling Drempel in km/h / mph
1 (linkeraanslag) 20 / 12.4
2 25 / 15.5
3 30 /18.6
4 40 / 24.9
5 (rechteraanslag) 65 / 40.4

Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Helderheid Geeft de gemeten waarde van de huidige helderheid lx 0...188000
Windsnelheid Met 24V voeding: Levert de maximale windsnelheid die in de laatste vijf seconden is gemeten. Dit wordt alleen verstuurd als de waarde met ten minste 1 km/u is veranderd. Bij gebruik op batterijen: levert de maximale windsnelheid van de laatste 1,2 seconden in de ingestelde overdrachtscyclus. Voor de bescherming tegen storm moet de "Wind waarschuwing"-ingang worden gebruikt voor de werking van de batterij. km/h 9...145
Temperatuur Geeft de gemeten waarde van de ingebouwde temperatuursensor ° -40...125
Regen Input is actief wanneer regen wordt gedetecteerd - -
Waarschuwing voor wind Ingang is actief wanneer de waarschuwingssnelheid wordt overschreden - -
Zonneschijn De ingang is actief wanneer er zonneschijn wordt gedetecteerd. Dit is afhankelijk van de gemeten helderheid, de hoogte van de zon en de ingestelde zonneschijn drempel. - -
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Batterijniveau Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Batterij laag Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - -
Online status Weerstation Air Digitaal -
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Air serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Zend cyclus bij gebruik van batterijen Energie huishouding in batterijmodus: Hoe langer de zend cyclus voor overdracht van analoge waarden is ingesteld, des te langer de levensduur van de batterij. Bij Apparaten aangesloten 24V worden de waarden indien nodig verstuurd. Digitale ingangen worden in batterijmodus onmiddellijk bijgewerkt. min 15...60 -
Waarschuwing snelheid [km/h] Windsnelheid vanaf een wind waarschuwing getriggerd wordt. OPMERKING: Deze instelling geldt enkel als het apparaat met 24V wordt verzorgt. Voor batterij-aangedreven apparaten is deze instelling door de potentiometer op het weerstation te maken! - - 35
Drempel zonneschijn Als de helderheid groter is dan de drempel van de berekende invalshoek van het zonlicht, wordt de zonneschijn ingang geactiveerd. - - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Weerstation Air