Raam en deur bewaking

Met de programmabouwsteen voor raam- en deurbewaking kan de status van de ramen en deuren in het gebouw worden weergegeven. Naast Loxone deur- en raamcontacten kunnen ook conventionele contacten worden gebruikt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Hpos Handle position Huidige positie van de handgreep
1=gesloten
2=gekanteld
3=open
4=gesloten en niet beveiligd
5=gesloten en beveiligd
0=onbekend/offline
0...∞
Dwco Door/window contact open Wordt gebruikt voor deur- of raamcontacten die het openen detecteren.
(0 = gesloten, 1 = open) Gewoonlijk wordt dit omgekeerd gebruikt.
0/1
Dwct Door/window contact tilt Wordt gebruikt voor deur- of raamcontacten die kantelen detecteren.
(0 = gesloten, 1 = gekanteld) Gewoonlijk wordt dit omgekeerd gebruikt.
0/1
Dwcs Door/window contact secured Wordt gebruikt om vast te stellen of deuren of ramen vergrendeld zijn.
(0 = niet vergrendeld, 1 = vergrendeld)
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Open Number of open windows or doors Aantal open ramen of deuren
Tilt Number of tilted windows or doors Aantal gekantelde ramen
Closed Number of closed windows or doors Aantal gesloten ramen of deuren
Offline Number of offline sensors Aantal offline sensoren
Secured Number of secured windows or doors Aantal beveiligde ramen of deuren
Unlocked Number of unlocked windows or doors Aantal niet op slot zijnde ramen of deuren
Txlt Text last triggered Naam van laatst geactiveerde sensor -
Txu Text unsecure Naam van geopende/gekantelde/ontgrendelde deuren en ramen -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Configuratie Configuratie van de gebruikte in- en uitgangen. -
Basisprogrammering

Door te dubbelklikken op de bouwsteen kunnen bestaande Loxone deur- en raamcontacten en samengestelde raamcontactbouwstenen rechtstreeks in het project worden geselecteerd. Bovendien kunnen extra raamcontacten en raamgrepen worden aangesloten op de ingangen van het apparaat.

Natuurlijk kunnen ook andere raamcontacten en raamkrukken worden gebruikt. De contacten worden aangesloten op de ingangen (Dwco) of (Dwct). Als de raamcontacten normaal gesloten contacten zijn, moeten de ingangen (Dwco), (Dwct) omgekeerd zijn. De raamhendels zijn verbonden met de ingang (Hpos). Het aantal geopende, gekantelde en gesloten ramen wordt weergegeven op de uitgangen (Open), (Kiep), en (Gesloten). Uitgang (Txlt) toont de naam van de laatst geactiveerde sensor.