Raambewaking

Basisfunctie

Met de bouwsteen Raam- en deurbewaking kunt u zonder veel moeite de status van uw ramen en deuren weergeven. Naast Loxone Air-producten kunt u ook externe contacten op de component aansluiten.

Basisprogrammering

De programmacomponent kan worden ingevoegd met de “F5”-knop. Door dubbel te klikken op de component, kunt u Loxone Air deur- en raamcontacten direct selecteren. Bovendien kunnen op de componentingangen bijkomende raamcontacten en raamgrepen worden aangesloten.

De component heeft zowel categorie als ruimte.
Als een bepaalde groep ramen (bijv. van een bepaalde ruimte) moet worden gevisualiseerd, moet u in het selectievenster alle beschikbare sensoren voor de ruimte in kwestie selecteren.
De sensoren die zich in dezelfde ruimte bevinden, alsook de component zelf, zijn voorgeselecteerd.

Natuurlijk kunnen ook andere raamcontacten en raamgrepen worden gebruikt. Raamcontacten worden aan ingang Iw  of It en raamgrepen aan ingang AIw gekoppeld.

Op uitgangen AQoAQt  en AQc  wordt het aantal ramen in de respectievelijke toestand (open/gekanteld/gesloten) weergegeven.
Uitgang TQ geeft de laatst geactiveerde sensor aan.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AIw Greeppositie Analoge ingang greeppositie (bijvoorbeeld EnOcean-raamgreep)
(1 = gesloten, 2 = gekanteld, 3 = open, 0 = onbekend/offline)
0/3
Iw Raamcontact geopend Digitale ingang voor raamcontacten geopend.
(0 = open, 1 = gesloten)
0/1
It Raamcontact gekanteld Digitale ingang voor raamcontacten gekanteld.
(0 = gesloten, 1 = gekanteld)
0/1

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQo Aantal open ramen Geeft aan hoeveel ramen momenteel geopend zijn.  –
AQt Aantal gekantelde ramen Geeft aan hoeveel ramen momenteel gekanteld zijn.  –
AQc Aantal gesloten ramen Geeft aan hoeveel ramen momenteel gesloten zijn.
TQ Tekstuitgang van laatst geactiveerde sensor Geeft aan welke sensor het laatst werd geactiveerd.