Power Supply & Backup (Apparaat)

De Loxone Power Supply & Backup is een op een DIN-rail gemonteerde voeding voor maximaal 40A. Deze biedt zeven uitgangen met 24VDC voor maximaal 10A elk.
Elke uitgang wordt geleverd met een eigen zekering en vermogensmeting.

Sluit bovendien een 36VDC batterij aan voor een back-up van jouw Loxone installatie in geval van stroomuitval. Uiteraard zonder onderbreking.

Datablad Power Supply & Backup

Inhoudsopgave


Montage

Monteer op een DIN rail in een geschikte verdeelkast met een minimum volume van 100l / 6100 cu in.
Zorg voor warmteafvoer door horizontale montage in het onderste gedeelte van de kast en zorg voor 50mm / 2" vrije ruimte onder en boven de unit. Dek de ventilatieopeningen niet af.

Verbind de netvoeding, de 24V-uitgangen en de Tree datalijnen:

Om de optionele back-upfunctie te gebruiken, wordt een 36V batterij aangesloten.

Met de 24V uitgangen kunnen 7 circuits worden gemaakt.
De uitgangen zijn in principe identiek, behalve de zekeringen, die naar behoefte kunnen worden vervangen.

Vanuit de fabriek zijn de eerste twee uitgangen voorzien van 2A zekeringen die geschikt zijn voor apparaten met een laag vermogen.
Aanbeveling: De eerste uitgang om Miniserver en Extensions in de verdeelkast te voeden, de tweede voor de perifere sensoren in het gebouw.
De overige uitgangen zijn uitgerust met 10A zekeringen, waardoor ze geschikt zijn voor circuits met krachtige belastingen zoals verlichting en audio.
Selecteer de zekeringen op basis van de gebruikte draaddoorsnede en de belasting op de respectievelijke uitgang.

Alle GND-aansluitingen zijn al intern aangesloten.
Om een PELV-installatie uit te voeren, moet GND op PE worden aangesloten.
De 24V-uitgangen mogen onder bepaalde omstandigheden worden overbrugd.

Na voltooiing van de gehele installatie kan de netspanning worden ingeschakeld.


Inbedrijfname

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.

De configuratie van de voeding gebeurt met het gelijknamige Functiebouwsteen in Loxone Config.
Sleep de voeding van de randapparatuur naar de programmeerpagina om het functiebouwsteen in te voegen.


Verbind batterijen

Voor de back-up functie wordt een accu met een nominale spanning van 36V aangesloten op de accu-ingang.
Dit kan worden bereikt door drie 12V accu's in serie te schakelen. Alleen batterijen van dezelfde capaciteit, hetzelfde type en dezelfde leeftijd mogen in serie worden aangesloten.

De capaciteit van een enkele batterij van de serieschakeling moet worden ingevoerd in de instellingen van het apparaat in Loxone Config.

De laadelektronica van de voeding is ontworpen voor loodzuuraccu's in stand-by toepassing.
Geïsoleerde (VRLA/SLA) gel- of AGM-accu's worden aanbevolen, die geschikt zijn voor deze toepassing.

Volg voor de installatie van de batterij en de aanbevolen omgevingsomstandigheden de instructies van de betreffende batterijfabrikant.

De accukabels en hun zekering in de buurt van de accu moeten worden gedimensioneerd volgens de technische gegevens (36V/25A) en de plaatselijke voorschriften. Dit resulteert vaak in een doorsnede van 4mm² / AWG10 en een traag werkende zekering van 25A.

Parallel aansluiten van batterijpakken

Complete 36V-accupacks kunnen ook parallel worden geschakeld. Ook hier geldt dat alleen pakken van dezelfde capaciteit, hetzelfde type en dezelfde leeftijd mogen worden gecombineerd. Om de totale capaciteit te bepalen, telt u de capaciteiten van één accu per pack op.

Aangezien de stromen bij parallelschakeling optellen, is de zekering van de afzonderlijke pakketten in dit geval niet voldoende. De gehele combinatie moet daarom dienovereenkomstig worden gezekerd.

De parallelle aansluiting heeft alleen zin voor pakketten met een lage capaciteit, waar mogelijk verdient een enkel pakket met een hogere capaciteit de voorkeur.


Vervang zekeringen

Een doorgebrande zekering wordt aangegeven door de rode LED die erboven brandt:

Verwijder de zekeringtrekker van het voorpaneel en gebruik hem om de doorgebrande zekering eruit te trekken.

Vervangingszekeringen bevinden zich aan de rechterkant van het voorpaneel. Vervang een doorgebrande zekering alleen door een van dezelfde waarde / kleur!
Geschikte vervangende zekeringen van het type Littelfuse® 297 worden ook wel automotive flat fuse Mini 32V, APM/ATM genoemd, en zijn verkrijgbaar in de Loxone Shop of bij o.a. Loxone Partners.

De rode LED boven de zekering moet dan uitgaan.

Als de LED niet uitgaat, of na korte tijd weer gaat branden, is dit te wijten aan kortsluiting, overbelasting, of er is een zekering met een te kleine stroomsterkte gebruikt.
In dit geval dient u een Loxone-partner of een gekwalificeerde elektricien te raadplegen.


LED Status

Linker LED Rechter LED Beschrijving

Alles OK, apparaat is online.

De verbinding met de Miniserver is in orde, maar het apparaat is niet gekoppeld.

Apparaat kan geen verbinding maken met de Miniserver via de interface Tree.

Apparaat werd geselecteerd in Loxone Config en wordt geïdentificeerd.

Update wordt uitgevoerd.

Geen batterij gedetecteerd
Batterijservice aanbevolen

Noodvoeding actief
Batterij bijna leeg
Zekering is uitgevallen
Thermische uitschakeling
Risico op oververhitting
Batterij defect

Uitgangen overbruggen

Het overbruggen (parallel schakelen) van de 24V uitgangen van een voeding & Backup is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

De overbrugde uitgangen moeten op het apparaat worden gezekerd met dezelfde zekeringwaarde.
De overbrugde uitgangen moeten symmetrisch worden bedraad (zelfde kabellengte, zelfde doorsnede) om ervoor te zorgen dat de stroom gelijkmatig wordt verdeeld.
De kabeldoorsnede moet worden gedimensioneerd overeenkomstig de som van de nominale stromen van de zekeringen voor de overbrugde uitgangen.
Hetzelfde aantal GND-uitgangen moet dienovereenkomstig worden overbrugd.
Parallelleren van uitgangen van verschillende Power Supply & Backup apparaten met elkaar is niet toegestaan!


Actoren

Korte beschrijving Beschrijving
API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Zekering 1 Actief wanneer zekering 1 doorgebrand is - 0/1
Zekering 2 Actief wanneer zekering 2 doorgebrand is - 0/1
Zekering 3 Actief wanneer zekering 3 doorgebrand is - 0/1
Zekering 4 Actief wanneer zekering 4 doorgebrand is - 0/1
Zekering 5 Actief wanneer zekering 5 doorgebrand is - 0/1
Zekering 6 Actief wanneer zekering 6 doorgebrand is - 0/1
Zekering 7 Actief wanneer zekering 7 doorgebrand is - 0/1
Batterij test Actief terwijl de batterijtest loopt - 0/1
Soc Batterij staat van lading % 0...100
Online status Power Supply & Backup Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
- - -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Apparaattype Tree apparaat type - - -
Uitgangsspanning Uitgangsspanning voor alle uitgangen V 24...27 24
Batterijcapaciteit Capaciteit van een enkele batterij (niet de som van alle batterijen). Ah 1...200 20
Leveringstype Apparaat wordt gebruikt als voeding. Als er batterijen zijn aangesloten, kan ook de backup functie worden gebruikt. - - -
Configuratie Configuratie van de gebruikte ingangen en uitgangen. - - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Monteer het apparaat alleen op een horizontale DIN-rail om de warmteafvoer door convectie te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datablad Power Supply & Backup

Thermische uitschakeltemperaturen