Alarmketen

Realiseert een 10 niveaus alarmeringsketen met tekstuitgangen. De reactietijden na de afzonderlijke fasen kunnen afzonderlijk worden ingesteld. Als het alarm na de laatste fase nog steeds actief is, begint de ketting opnieuw.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
A Alarm AAN: start alarm, UIT: einde alarm 0/1
Au Urgent alarm AAN: alarm start bij alle uitgangen (A1-10), UIT: alarm eindigt bij alle uitgangen (A1-10). Als (A) en (Au) (ON) zijn, (Au) is dominant. 0/1
AEs Alarm emergency service AAN: start noodalarm, UIT: einde noodalarm indien (A) en (Au) UIT staan. 0/1
T1-3 Alarm texts 1-3 Tekst op deze ingang kan worden gebruikt in de alarmberichten van uitgang (A1-10). -
Ca Confirm alarm Puls: Reset alle alarm uitgangen.
Aan = Alarmuitgangen zijn vergrendeld.
0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
A1-10 Alarm chain stage 1-10 Tekstuitvoer voor alarmketen niveau 1-10.
Wordt overgeslagen indien niet aangesloten.
-
AEs Alarm text emergency services AAN wanneer de alarmketen zijn maximale herhaling heeft bereikt (MaxR) of wanneer de ingang (AEs) is geactiveerd. -
As Current alarm stage Nummer van het huidige niveau van de alarmketen (A1-10)
-1 = Alle alarmniveaus actief
-1...10
Ton Time of last alarm start Tijdstip van laatste alarmstart -
Toff Time of last alarm stop Tijd van laatste alarmstop -
Cc Cause of confirmation Oorzaak van de bevestiging -
Tc Time of confirmation Tijdstip van bevestiging -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rt Reaction time Tijd voordat het volgende niveau wordt geactiveerd.
Als de ingang (Au) is ingeschakeld, heeft deze parameter betrekking op de tijd voordat de uitgangen opnieuw worden geactiveerd.
0 = Alle alarmuitgangen worden tegelijkertijd en slechts eenmaal geactiveerd.
s 0...∞ 30
MaxR Maximum repetitions Het maximumaantal keren dat de alarmketen wordt herhaald.
0 = Onbeperkte herhalingen
- 0...∞ 4
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Noodhulpdienst alarmtekst Wordt verstrekt op de uitgang (AEs) wanneer actief. Als deze tekst leeg is, wordt de standaardalarmtekst gebruikt. De volgende waarden kunnen worden gebruikt:
<vn>: Naam van de bouwsteen
<vt1> - <vt3>: Tekst voor de ingangen (T1-3)
<vton>: Starttijd van het alarm als (A) of (Au) is geactiveerd
<vcn>: Naam van de klant uit de projectinstellingen
<vca>: Adres van de klant uit de projectinstellingen
-
Alarm tekst Wordt op de uitgangen (A1-10), als deze actief zijn, uitgegeven. De volgende waarden kunnen worden gebruikt:
<vn>: Naam van de bouwsteen
<vt1> - <vt3>: Tekst op ingang (T1-3)
<v1> - <v3>: Waarde zonder decimalen bij de ingangen (T1-3)
<v1.2> - <v3.2>: Waarde met 2 decimalen bij de ingangen (T1-3)
<vton>: Starttijd van de alarmering, als (A) of (Au) is geactiveerd
<vcn>: Naam van de klant uit de projectinstellingen
<vca>: Adres van de klant uit de project instellingen
<vtes>: Tijd in seconden voor het schakelen van de uitgang (AEs)
-
Gebruik met Caller

De uitgangen (A1-10) kunnen worden gebruikt met de Loxone Caller Service. Houd echter rekening met de beperkingen van het aantal en de frequentie van de oproepen die kunnen worden gedaan. Meer informatie hierover vindt u hier.