Automatische stofafzuiging van houtstof en houtsnippers

In het kort: een automatische stofafzuiging implementeren met Loxone

In de commerciële houtverwerkende industrie wordt een effectieve afzuiging van houtstof en houtsnippers voorgeschreven door de beroepsvereniging. Een automatische stofafzuiging zorgt voor een optimale situatie. En daar zijn goede redenen voor.

Ten eerste beschadigen houtstof en houtsnippers de gebruikte machines, bijvoorbeeld door beschadiging en verstopping van filters. Maar nog belangrijker is dat het stof gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het houtstof van hardhout zoals eik en beuk wordt zelfs verdacht van het veroorzaken van kanker. Bovendien kunnen houtstof en houtkrullen astma en allergische reacties veroorzaken.  

Het feit dat houtstof vast komt te zitten in schoenen en kleding en dus vroeg of laat vanuit de werkplaats naar woonruimtes wordt gedragen, is vervelend – maar bijna irrelevant.  

Of het nu gaat om een professioneel project of een stofafzuiging in een kleine werkplaats: een afzuiginstallatie voor houtstof en houtsnippers is in beide gevallen nuttig.

Oplossing & Configuratie: automatische stofafzuiging van houtstof en houtsnippers

Met Loxone kan een automatische stofafzuiging voor houtstof en houtsnippers eenvoudig worden geïmplementeerd. Allereerst wordt een zuigleiding van een centrale stofzuiger naar elke werkplek geleid in een soort lijntopologie om de afzuiging van houtstof te realiseren.

Als – zoals in ons voorbeeld – meerdere gereedschappen via een zuigleiding op een centrale stofzuiger zijn aangesloten, moeten de afzonderlijke zuiguiteinden elk met een elektronische afsluitklep (NC) worden uitgerust. Dit voorkomt een te groot verlies aan zuigkracht door de verschillende openingen. 

De centrale stofzuiger en alle relevante elektrische gereedschappen zoals lintzagen, boren, enz. worden via een Smart Socket Air op de stroomvoorziening aangesloten. 

Wanneer de lintzaag bijvoorbeeld wordt geactiveerd, registreert de Smart Socket Air het verhoogde stroomverbruik, die op zijn beurt de stofzuiger activeert en de bijbehorende afsluitklep opent voor de afzuiging van het houtstof.   

Tip: In ons voorbeeld zijn alle gereedschappen via een Smart Socket Air op de stroomvoorziening aangesloten. Vooral zware machines worden vaak via 3 fasen op het net aangesloten. In dergelijke gevallen kunnen automatische stofafzuiging systemen voor houtstof en houtsnippers worden gerealiseerd door gebruik te maken van onze Modbus-meters in combinatie met vaste bekabeling.  

Hardware:

Configuratie:
automatische stofafzuiging

Download de voorbeeld configuratie:

Waarom u en uw klant een automatische stofafzuiging moeten overwegen?

Een automatische stofafzuiging voor houtstof en houtsnippers kan helpen om schade aan de gezondheid en schade aan de gebruikte machines te voorkomen. Dit is natuurlijk alleen gegarandeerd als het afzuigsysteem betrouwbaar wordt gebruikt.

Als de afzonderlijke componenten, zoals de stofzuiger en de afsluitklep, handmatig moeten worden geactiveerd, wordt het systeem vaak niet gebruikt, vooral niet bij korte werkzaamheden, dit uit gemakzucht.

Een geautomatiseerd afzuigsysteem voor de afzuiging van houtstof en houtsnippers biedt hier de ideale oplossing. Ook – of vooral – omdat het zo eenvoudig te implementeren is. 

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks