Afzuiginstallaties voor houtstof en houtkrullen

Uitdaging: Houtstof in werkplaatsen vermijden

In de commerciële houtverwerking is een effectieve afzuiging van houtstof en houtkrullen voorgeschreven door de beroepsvereniging. En daar zijn goede redenen voor.

Ten eerste beschadigen houtstof en houtkrullen de gebruikte machines, bijvoorbeeld doordat lagers beschadigd raken en filters verstopt raken.

Maar nog belangrijker is dat het stof gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Houtstof van hardhout zoals eik en beuk wordt zelfs verdacht kankerverwekkend te zijn. Bovendien kunnen houtstof en houtkrullen leiden tot astma en allergische reacties.

Dat houtstof zich in schoenen en kleding vastzet en zo vroeg of laat van de werkplaats ook in woonruimtes wordt gebracht, is weliswaar vervelend – maar bijna bijzaak.

Of je nu een professional of een ambitieuze hobbyist bent: een afzuigsysteem voor houtstof en houtkrullen is in beide gevallen zinvol.

Oplossing: Geautomatiseerd afzuigsysteem voor houtstof en houtkrullen

Met Loxone is het eenvoudig om een geautomatiseerd afzuigsysteem voor houtstof en houtkrullen te realiseren. Eerst wordt vanuit een centrale stofzuiger, in een soort lijntopologie, een afzuigleiding naar elke werkplek geleid.

Als er – zoals in ons voorbeeld – meerdere gereedschappen via een afzuigleiding met een centrale stofzuiger verbonden zijn, moeten de afzonderlijke afzuigingen elk van een elektronische afsluitschuif (NC) worden voorzien. Dit voorkomt te veel zuigkrachtverlies door de verschillende openingen.

De centrale stofzuiger en alle relevante elektrische gereedschappen zoals de bandzaag, kolomboormachine en dergelijke worden via Smart Socket Air met het stroomnet verbonden. Wanneer nu bijvoorbeeld de bandzaag geactiveerd wordt, registreert de Smart Socket Air het verhoogde stroomverbruik, wat vervolgens de stofzuiger activeert en het betreffende afsluitventiel opent.

Tip: in ons voorbeeld zijn alle gereedschappen via Smart Socket Air met het stroomnet verbonden. Zwaardere machines worden vaak via 3 fasen op het stroomnet aangesloten. In dergelijke gevallen kan het geautomatiseerde afzuigsysteem voor houtstof en houtkrullen gerealiseerd worden door het gebruik van onze Modbus energiemeters in combinatie met een vaste bedrading.

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

De voordelen van een geautomatiseerd afzuigsysteem voor houtstof en houtkrullen

Een afzuigsysteem voor houtstof en houtkrullen kan helpen om gezondheidsschade en schade aan gebruikte machines te voorkomen. Dit is natuurlijk alleen gegarandeerd als het afzuigsysteem betrouwbaar wordt gebruikt.

Als de afzonderlijke componenten, zoals de stofzuiger en afsluitschuiven, handmatig moeten worden geactiveerd, blijft het systeem vaak uit, vooral bij kortstondige werkzaamheden, uit gemakzucht.

Een geautomatiseerd afzuigsysteem voor houtstof en houtkrullen biedt hier de ideale oplossing. Ook – of juist – omdat de implementatie zo eenvoudig mogelijk is.

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer op elke situatie worden toegepast. De informatie die in de toepassingsvoorbeelden wordt verstrekt, vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je de functies die in de toepassingsvoorbeelden worden gepresenteerd wil gebruiken, neem dan contact op met je Loxone Partner.  

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks