Audio centraal

Met deze centrale bouwsteen kunnen meerdere audiobouwstenen samen worden aangestuurd.
De functies die kunnen worden gebruikt, hangen af van de gekoppelde bouwstenen zoals Audio Player of Music Server Zone, en worden via hun parameters ingesteld.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
RtD Terugzetten naar bouwsteen sjabloon Zet parameters en instellingen van de bouwsteen naar de standaardwaarden volgens de bouwsteen sjabloon terug. Alleen mogelijk bij gebruik van een bouwsteen sjabloon! -
DisP Aanwezigheidsingangen uitschakelen Aanwezigheids- en bewegingssensor-ingangen uitschakelen. -
Tr Trigger zone Toggles zone on and off
Double click turns zone off.
-
On Zone Ein Trigger zone aan -
Off Zone Aus Trigger zone uit
When playing a playlist, pressing Play will restart playback at the beginning of the title.
-
V+ Casatunes Music Server: Volume Trigger luider
Double click selects the next source
-
Loxone Music Server: Volume Trigger luider
Double click selects the next zone favorite
-
Audioserver: Volume Trigger luider
Double click selects the next zone favorite
-
V- Volume Trigger stiller
Dubbelklik schakelt de zone uit
-
AIv Volume Analoge ingang volume 0...100
S+ Casatunes Music Server: Next Source Trigger next source -
Loxone Music Server: Next zone favorite Trigger next zone favorite
If a user-defined selection was last made, the first zone favorite is played.
-
Audioserver: Next zone favorite Trigger next zone favorite
If a user-defined selection was last made, the first zone favorite is played.
-
AIs Casatunes Music Server: Source Analog input source
Loxone Music Server: Zone favorite Analog input zone favorite
Audioserver: Zone favorite Analog input zone favorite
Play Nummer afspelen Trigger nummer afspelen -
Pause Nummer onderbreken Trigger nummer pauzeren
When playing a playlist, pressing Play will resume playback at the current position of the title.
-
Stop Nummer stoppen Trigger nummer stoppen
When playing a playlist, pressing Play will restart playback at the beginning of the title.
-
Song+ Volgend nummer Trigger volgend nummer -
Song- Vorig nummer Trigger vorig nummer -
Shuffle Shuffle Trigger shuffle -
Repeat Repeat Analoge ingang repeat
0 = uit, 1 = afspeellijst continu herhalen, 2 = actuele titel herhalen
0...2
T5 Gecombineerde drukknop ingang V+ of V- knop wordt gebruikt. Dubbelklik op drukknop 3 schakelt de zone uit (zie parameter Roff).
R Reset Reset, turns zone off.
When playing a playlist, pressing Play will restart playback at the beginning of the title.
-
Dis Disable Kinderbeveiliging - blokkeert alle ingangen, maar niet de visualisatie -
A Alarm ingang Inbraakalarm met volume van parameter Va activeren
Zolang alarmingang actief is worden alle ingangen geblokkeerd
-
FA Brandalarm Brand alarm met volume van parameter Va activeren -
Be Bel ingang Bel met volume van parameter Vbe activeren -
Bu Wekker ingang Wekker geluid met volume van parameter Vbu activeren -
Sleep ingang uitschakel timer Zone wordt na de periode Ts stil gezet en uitgeschakeld
De uitschakeltimer wordt gereset door de zone voortijdig uit te schakelen (Uit, Pauze, Stop, R).
-
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Selectie Alle geselecteerde muziek server zones en Audio Player kunnen samen aangestuurd worden. -
Basisprogrammering

Met een dubbelklik op de bouwsteen wordt het volgende venster geopend, waarin de gewenste audiobouwstenen kunnen worden gekoppeld:

Centrale commando's worden niet geblokkeerd, zelfs niet door een actieve Dis-ingang op de betreffende bouwsteen. Als in de centrale bouwsteen een programmabouwsteen wordt gebruikt, wordt dit aangegeven door het centrale symbool op de desbetreffende bouwsteen.
De functies die in de centrale bouwsteen kunnen worden gebruikt, zijn afhankelijk van de gekoppelde bouwstenen en worden via hun parameters ingesteld. Als een bouwsteen een functie niet ondersteunt, kan deze niet worden aangestuurd.