Audio centraal

Met deze centrale bouwsteen kunnen meerdere audiobouwstenen samen worden aangestuurd.
De functies die kunnen worden gebruikt, hangen af van de gekoppelde bouwstenen zoals Audio Player of Music Server Zone, en worden via hun parameters ingesteld.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
TgZ Toggle Zone Schakelt zone aan en uit - 0/1
Zon Zone On Trigger zone aan - 0/1
Zoff Zone Off Trigger zone uit
When playing a playlist, pressing Play will restart playback at the beginning of the title.
- 0/1
V+ Volume+ Verhoog het volume met de in parameter (Vsts) ingestelde waarde.
Dubbelklik selecteert de volgende favoriet.
- 0/1
V- Volume- Verlaagt het volume met de in parameter (Vsts) ingestelde waarde.
Dubbelklik schakelt de speler uit.
- 0/1
V Set volume Als de toegewezen audiospelers op verschillende volumes zijn ingesteld, nemen alleen de luidste spelers de nieuwe waarde over wanneer het volume wordt gewijzigd; alle andere spelers volgen dienovereenkomstig, maar behouden de volumeverhouding. % 0...100
S+ Casatunes Music Server: Next Source Trigger next source - 0/1
Loxone Music Server: Next zone favorite Trigger next zone favorite
If a user-defined selection was last made, the first zone favorite is played.
- 0/1
Audioserver: Next zone favorite Trigger next zone favorite
If a user-defined selection was last made, the first zone favorite is played.
- 0/1
Play Play - 0/1
AIs Casatunes Music Server: Source Analog input source
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
-
Loxone Music Server: Zone favorite Analog input zone favorite
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...8
Pause Pause Pauzeren - 0/1
Stop Stop playback Trigger nummer stoppen
When playing a playlist, pressing Play will restart playback at the beginning of the title.
- 0/1
Shuffle Shuffle Trigger shuffle
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Repeat Repeat Analoge ingang repeat
0 = uit, 1 = afspeellijst continu herhalen, 2 = actuele titel herhalen
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...2
Sleep Sleep timer input Zone wordt na de periode Ts stil gezet en uitgeschakeld
De uitschakeltimer wordt gereset door de zone voortijdig uit te schakelen (Uit, Pauze, Stop, R).
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
TTS Text to Speech input Ingang Text-to-speech(spraakweergave)
Maximale tekst lengte 400 tekens
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- -
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Next Next track Volgend nummer - 0/1
Prev Previous track Vorig nummer - 0/1
T5 T5 control Toets 2 : volume omhoog; dubbelklikken start de weergave of kiest de volgende favoriet
Toets 5 : volume omlaag; dubbelklikken onderbreekt de weergave
Toets 3 : dubbelklikken activeert (2C); driedubbelklikken activeert (3C); (Roff) = 0 : onderbreekt de weergave
-
DisPc Disable periphery control Deactiveert de ingangen V+, V-, V, Play, Pause, P, Prev, Next, Fav, Bell, Buzzer, T5, TTS, BTp wanneer Aan. (bijv. Kinderslot, schoonmaken)
Bediening via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
DisP Disable presence Zolang deze ingang actief is, wordt elke verandering van waarde op ingang (P) genegeerd. - 0/1
Alarm Alarm Speelt het alarmgeluid met het in parameter (Va) ingestelde volume. - 0/1
FireAlarm Fire alarm Speelt het brandalarm met het in parameter (Va) ingestelde volume. - 0/1
Bell Bell Speelt deurbelgeluid af op het in parameter (Vbell) ingestelde volume. - 0/1
Buzzer Buzzer Start de wekker actie zoals gespecificeerd in de eigenschappen. Als de actie "Wekker geluid" is geselecteerd, wordt het alarmklokgeluid afgespeeld op het volume dat is ingesteld in parameter (Vbuzzer). - 0/1
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van de bouwsteen terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Selectie Alle geselecteerde muziek server zones en Audio Player kunnen samen aangestuurd worden. -
Basisprogrammering

Met een dubbelklik op de bouwsteen wordt het volgende venster geopend, waarin de gewenste audiobouwstenen kunnen worden gekoppeld:

Centrale commando's worden niet geblokkeerd door een actieve (DisPc) ingang op het betreffende functiebouwsteen. Als een functiebouwsteen in een centrale bouwsteen wordt gebruikt, wordt dit aangegeven door het centrale symbool op het betreffende bouwsteen.
De functies die op het centrale bouwsteen kunnen worden gebruikt, zijn afhankelijk van de gekoppelde bouwstenen en worden via hun parameters ingesteld. Indien een functieblok een functie niet ondersteunt, kan deze niet worden aangestuurd.