Modbus Air

De Loxone Modbus Air is ontworpen om een apparaat met Modbus RTU-interface te integreren.

Datasheet Modbus Air

Inhoudsopgave


Montage

Sluit de voeding en de Modbus A/B-datalijnen aan:

Als het aan te sluiten Modbus-apparaat een geschikte spanningsuitgang levert, is er geen aparte voeding nodig:

Er kan slechts één Modbus-apparaat worden aangesloten, de meegeleverde verbindingskabel mag niet worden verlengd.

Voor de beste ontvangst moet het apparaat buiten metalen afdekkingen worden geplaatst.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, schakelt u de stroom gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de koppelingsmodus gedurende 5 minuten geactiveerd.


Programmeren

Uit de Loxone Library kunnen geschikte templates voor de integratie van apparaten worden geïmporteerd.

Ga voor meer informatie over het integreren van apparaten zonder sjabloon naar:
Communicatie met Modbus RTU


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Modbus Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Baudrate Baudrate van de seriële verbinding Bit/s 0...2147483647 19200
Stopbits Aantal stopbits (1-2) van de seriële verbinding - 1...2 -
Pariteit Pariteit van de seriële verbinding - - -
Timing Bij Auto wordt volgende tijdschema gebruikt:
Pause: 5 ms als de baudrate kleiner dan 7000 bps is, anders worden er 50 bitperioden gebruikt.
Time-out: 1000 ms
- - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd in een elektrische behuizing om het te beschermen tegen contact, water en stof.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Modbus Air