2 Selectie Knoppen

Een puls op ingang (+) / (-) verhoogt / verlaagt de waarde op uitgang (O) met de stapgrootte (Sts) tussen (Vmin) en (Vmax).
Een lange klik op (+) / (-) verhoogt / verlaagt de waarde op uitgang (O) elke (Rr) seconden met de stapgrootte (Sts).

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
+ Value+ Verhoogt waarde op uitgang (O) met stapgrootte (Sts). 0/1
- Value- Verlaagt waarde op uitgang (O) met stapgrootte (Sts). 0/1
V Set value Stelt een specifieke waarde in op uitgang (O).
Off Off Puls: Uitgang (O) wordt teruggezet op de standaardwaarde (Vdef).
On: Blok is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert alle ingangen wanneer ingeschakeld (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O Output Uitgang
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Vmin Minimum value Minimum waarde - 1
Vmax Maximum value Maximum waarde - 10
Sts Step size Stap grootte - 1
Rr Repetition rate Lang klikken op (+) / (-) verhoogt / verlaagt de waarde op uitgang (O) elke (Rr) seconden. s 0...∞ 0,2
Vdef Default value Standaardwaarde wanneer ingang (Off) wordt geactiveerd. - 1
Timing Diagram