Tesla Powerwall

Maakt de integratie van een Tesla Powerwall mogelijk en biedt verschillende statusingangen.

Een Tesla account is vereist voor gebruik! De Miniserver Gen. 1 wordt niet ondersteund.

Inhoudsopgave


Configuratie

Setup

Om uw Tesla Powerwall aan het programma toe te voegen, klikt u op 'Netwerk apparatuur' in het tabblad 'Randapparatuur', vervolgens op 'Netwerkapparaat toevoegen' en selecteert u 'Tesla Powerwall'. Of u kunt het snel toevoegen door op F5 te klikken en te zoeken naar 'Tesla Powerwall'.

Voer het lokale IP-adres of de hostnaam van uw Powerwall in de instellingen van de Tesla Powerwall AddOn in.

Authenticatie

Credentials zijn nodig om lokaal verbinding te maken met het apparaat. Voer het e-mailadres in dat bij uw Tesla account is geregistreerd en het lokale wachtwoord van uw Tesla Powerwall in de instellingen. Het standaardwachtwoord is de laatste 5 tekens van het wachtwoord van de Tesla Gateway.

Als de status van Tesla Powerwall verandert in groen na het opslaan in de Miniserver, is de verbinding met succes tot stand gebracht.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Batterij laadtoestand Het huidige laadniveau van de batterij. % 0...100
Net losgekoppeld Wordt geactiveerd als het net losgekoppeld is. Digitaal 0/1
Netstroom Het huidige netvermogen. Positieve waarden geven aan dat er stroom van het net wordt afgenomen, negatieve waarden dat er stroom naar het net wordt gestuurd. kW
Batterijvoeding Het huidige accuvermogen. Positieve waarden geven aan dat er stroom wordt onttrokken aan de accu, negatieve waarden dat er stroom naar de accu wordt gestuurd. kW
Productie Huidige productie van zonne-energie. kW
Laden Het huidige vermogen dat door het huis wordt gebruikt. kW
Ingevoerde net-energie Totale uit het net geïmporteerde energie. kWh
Geëxporteerde netenergie Totale naar het net geëxporteerde energie. kWh
Geproduceerde zonne-energie Totaal geproduceerde zonne-energie. kWh
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Tesla Powerwall Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Addres IP-adres of hostnaam van het apparaat in het lokale netwerk. -
E-mail Het mailadres dat wordt gebruikt voor de Tesla account. -
Wachtwoord Wachtwoord voor lokale authenticatie op het toestel. Indien niet handmatig gewijzigd, bestaat het wachtwoord uit de laatste 5 symbolen van het wachtwoord van de gateway. -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -