Touch Pure Flex Air

De Touch Pure Flex is uw 100% gepersonaliseerde bedieningsapparaat met maximaal 12 vrij definieerbare en positioneerbare aanraakpunten.
Met het geïntegreerde LED-matrixdisplay, evenals 3 status-LED's, kunnen menu's, waarden, teksten en toestanden worden weergegeven.
Daarnaast doet de Touch Pure Flex dankzij de geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensor ook dienst als Room Comfort Sensor.

Datablad Touch Pure Flex Air

Inhoudsopgave


Montage

Bevestig het bijgeleverde kunststof montageframe op een vlakke ondergrond of aan een installatiedoos. Als alternatief kan het aluminium frame worden gebruikt, dat afzonderlijk verkrijgbaar is.

Bij gebruik van een externe voeding wordt een verdeeldoos aanbevolen om de aansluitdraden of een reservelus achter het toestel weg te werken.
Optioneel kan een kleine voedingseenheid in de doos worden geïnstalleerd.

Sluit de voeding aan (oranje/witte insteekklem).
Voor werking op batterijen verwijdert u de oranje/witte insteekklem en plaatst u er twee AAA-batterijen in.

Een zelfklevende afdekking ter bescherming tegen water is bij de levering inbegrepen. Deze moet na aansluiting boven de aansluitklemmen worden aangebracht.
Twee markeringen aan de bovenrand van de behuizing helpen bij de positionering:

De Touch Pure Flex wordt eerst bovenaan in het frame gestoken en dan onderaan vastgeklikt. Om het toestel los te maken, trekt u stevig aan de onderkant om de vergrendeling los te maken.

Een zuignap kan worden gebruikt om het toestel los te maken van het aluminium frame.


Inbedrijfname

In de leveringstoestand zal de koppelingsmodus actief zijn nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt op het display aangegeven.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, schakelt u de stroom gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende vijf minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de koppelingsmodus voor een beperkte tijd geactiveerd.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Programma voorbeeld

Met "Knoptoewijzing bekijken/configureren" wordt een venster geopend, waarin de betreffende Config ID (van het label van de Touch Pure Flex) wordt ingevoerd.


Daarna wordt de Touch Pure Flex-configuratie van Loxone gedownload en zijn de knoppictogrammen in de dialoog zichtbaar.
Als in de Online Configurator commando's werden gedefinieerd, worden deze nu ook aan het apparaat toegewezen.
Alternatief zijn de afzonderlijke knopingangen beschikbaar na het downloaden van de configuratie.

Om commando's te wijzigen of nieuwe commando's te maken, klik op de respectievelijke knop en open de API Command Generator in de overeenkomstige regel via het tandwieltje:

In het volgende voorbeeld kiezen we een lichtsturing en de ingang voor het selecteren van de stemming. Het commando "MENU" maakt dan een menukeuze mogelijk van de stemmingen op de Touch Pure Flex via het display en de pijltjestoetsen.


Nu de Touch Pure Flex op de gewenste lichtsturing is gesleept, wordt de API Connector automatisch aangemaakt:


In de Simulation/Liveview kan een representatie van de Touch Pure Flex worden geopend.
Op deze manier kunnen de gemaakte commando's worden getest:

Commando's voor talrijke bouwstenen kunnen volgens hetzelfde principe worden aangemaakt. Het volgende document bevat een lijst en uitleg van de mogelijke commando's:

API Commands


Beperkingen bij batterijvoeding

Na het plaatsen van de batterij voert het apparaat een kalibratie van het toetsenbord uit. Het apparaat heeft ongeveer 30 seconden nodig om te kalibreren en mag niet worden aangeraakt. Daarna zijn de toetsen volledig functioneel.
Bij batterijvoeding kunnen het display en de status-LED's niet worden bediend omdat het apparaat zich in de idle-status bevindt.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Temperatuur Gemeten waarde van de temperatuursensor.
Voor plausibele waarden, zelfs als het display altijd aan staat, mag de helderheid ervan niet hoger dan 30% worden ingesteld.
° -40...125
Vochtigheid Gemeten waarde van de vochtigheidssensor.
Voor plausibele waarden, ook als het display altijd aan staat, mag de helderheid ervan niet hoger dan 30% worden ingesteld.
% 0...100
Toets 1-x Toets kan worden gebruikt als digitale ingang. - -
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
LED 1 Uitgang om de status-LED aan te sturen. - 0/1
LED 2 Uitgang om de status-LED aan te sturen. - 0/1
LED 3 Uitgang om de status-LED aan te sturen. - 0/1
Display altijd aan Zolang de uitgang actief is, blijft het display aan, ook als het apparaat niet actief is. Kan overschreven worden door de uitgang scherm uitschakelen bij inactiviteit (DisD). - 0/1
Display uitschakelen bij inactiviteit Zolang de uitgang actief is, blijft het display uit als het apparaat inactief is.
Overruled de uitgang Display altijd aan (Don) indien gebruikt.
- 0/1
Aangepaste displaytekst Uitvoer kan worden gebruikt om aangepaste informatie op het display te tonen wanneer het apparaat inactief is. Uitvoer moet worden aangevinkt in de instelling "Uitvoer display inactief" om te kunnen werken.
Zorg ervoor dat de update-interval van de waarde laag is om communicatiebandbreedte te besparen.
Toegestane tekens:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?! . , - + / * ( ) @ < > : % = ° '
Niet-Latijnse schriftsystemen worden fonetisch getranscribeerd.
- 0/1
Display & LED-helderheid Bepaalt de helderheid van het display en de 3 status-LED's.
Het wordt sterk aanbevolen een lagere waarde in te stellen wanneer het apparaat op batterijen werkt om de levensduur van de batterij te verlengen.
% 0...100
API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Touch Pure Flex Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Batterij zwak Deze sensor wordt ingeschakeld als de batterijen bijna leeg zijn.
Het apparaat levert aan deze sensor alleen waarden, als deze met batterijen wordt gevoed.
Digitaal 0/1
Accucapaciteit Op deze sensor wordt de huidige oplaadstatus van de batterijen uitgegeven.
Als het apparaat extern met 24V wordt gevoed, is de waarde constant 100.
%
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Bekijk / Configureer knop toewijzing Klik hier om de drukknoptoewijzing te bekijken en te configureren. - - -
Config ID Config ID van de Touch Pure Flex - - -
Temperatuur & vochtigheid transmissiecyclus Polling- of transmissiecyclus voor temperatuur en vochtigheid. (0 = Uit). Deze instelling geldt alleen bij batterijvoeding! min 0...120 15
Scherm & LED-helderheid Bepaalt de helderheid van het display en de 3 status-LED's aan de voorzijde. (0 = scherm UIT)
Het wordt ten zeerste aanbevolen een lagere waarde in te stellen wanneer het toestel op batterijen werkt, om de levensduur van de batterijen te verlengen.
% 0...100 30
Display duur na laatste input Display blijft actief voor deze duur na de laatste invoer en schakelen dan over naar stand-by.
Het wordt ten zeerste aanbevolen een lagere waarde in te stellen wanneer het toestel op batterijen werkt, om de levensduur van de batterijen te verlengen.
s 0...900 15
Inactieve schermweergave Specificeert de informatie die op het display wordt weergegeven wanneer het apparaat niet actief is.
Temperatuur- en vochtigheidswaarden ongecorrigeerd, zoals gemeten door Touch Pure Flex.
De tekstuitvoer Aangepaste displaytekst (CDT) kan worden gebruikt om aangepaste informatie weer te geven.
- - -
Knopgedrag Specificeert het gedrag wanneer een knop wordt ingedrukt.
Puls: verstuurt een puls bij opgaande flank
OnOff: verstuurt AAN bij opgaande flank en UIT bij neergaande flank
- - -
Documenten

Datablad Touch Pure Flex Air