LED Spot RGBW Tree

De LED Spot RGBW Tree is een inbouw LED Spot met warm wit licht en gekleurd licht, voor levering met 24VDC. De verbinding met de Miniserver wordt gemaakt via de Loxone Tree technologie.

Datasheet LED Spot RGBW Tree

Inhoudsopgave


Montage

Schakel de voedingsspanning voor de installatie uit.

Sluit de voeding (oranje/witte draad) en de Tree bekabeling (groen/groen-witte draad) aan.

Vouw de bevestigingsveren terug en laat de spot in de montageopening klikken. Zorg ervoor dat er geen kabels vastzitten.


Inbedrijfname

Volg daarna de koppelprocedure


Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Smart actor RGBW Smart actor
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status LED Spot RGBW Tree Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel met de lichtsturing bouwsteen.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet LED Spot RGBW Tree