Onderhoud van de noodverlichting

Uitdaging: Onderhoud van noodverlichting in openbare gebouwen

In veel commerciële ruimtes, kantoren, openbare gebouwen en industriële bedrijven worden noodverlichtingssystemen gebruikt. Ze moeten ervoor zorgen dat in geval van stroomuitval onmiddellijk en automatisch de nodige minimale verlichting beschikbaar is, zoals vluchtrouteaanduidingen, brandbestrijdingsmiddelen, vluchtroutes en meer. 

Omdat deze systemen levens kunnen redden in noodsituaties, moeten noodverlichtingssystemen absoluut in een effectieve en betrouwbare staat worden gehouden. De belangrijkste vereisten voor noodverlichting zijn dan ook wettelijk geregeld.

De belangrijkste vereisten met betrekking tot uit te voeren inspecties, onderhoud en de vereiste documentatie worden gedefinieerd in de DIN-norm EN 50172? Daar staat onder andere:

“De maandelijkse inspectie moet als volgt worden uitgevoerd: Door  het simuleren van een voldoende lange stroomuitval van de algemene verlichting moet de overschakeling van elke armatuur van netvoeding naar noodvoeding en de werking ervan worden gecontroleerd.”

“Jaarlijkse inspectie: Elke armatuur en elk achtergrondverlicht teken moet gedurende zijn volledige, door de fabrikant gespecificeerde nominale bedrijfsduur worden getest.”

De DIN-norm regelt ook dat de eigenaar een persoon moet aanwijzen die verantwoordelijk is voor de inspectie en het onderhoud van de noodverlichting en dat er een protocol moet worden bijgehouden van de correcte uitvoering daarvan.

Vaak worden hiervoor externe dienstverleners ingeschakeld. Maar het komt ook vaak voor dat een eigen medewerker met deze taak wordt belast. Dit brengt het risico met zich mee dat het onderhoud van de noodverlichting wordt gemist vanwege andere werkverplichtingen of afwezigheid, zoals ziekte en vakantie.

Oplossing: Geautomatiseerd onderhoud van de noodverlichting

De oplossing biedt geautomatiseerde controle van het systeem. Met Loxone kunnen de nodige tests worden gepland en volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd. De resultaten worden ook automatisch gelogd in een logbestand.

Via een relais verbonden met de Miniserver van Loxone (NC) wordt in eerste instantie de continue stroomvoorziening van zowel de noodverlichting als de normale verlichting in bedrijf gehouden. Dit zorgt tegelijkertijd voor een volledige lading van batterijen die in de noodverlichting zijn geïnstalleerd.

Om de test te starten, wordt via een relais op de Loxone Miniserver het koppelrelais ingeschakeld, waardoor de stroomtoevoer naar de ruimteverlichting en noodverlichting wordt onderbroken. De noodverlichting werkt nu op batterijvoeding.

Een Loxone bewegingssensor meet tegelijkertijd de heersende lux-waarden en logt deze in een logbestand. Als de luxwaarden op enig moment onder een gedefinieerde waarde vallen (afhankelijk van de luxwaarden aan het begin van de test), is de test niet succesvol. Dan wordt automatisch een melding naar de verantwoordelijke persoon gestuurd.

Voor de test is een component met een ingebouwde uitschakelvertraging nodig. In ons voorbeeld werken we met de component “Stairwell Light Switch” (Trappenhuis schakelaar). Tijdens de test en bij fouten wordt een logbestand ingevuld en per e-mail verzonden. 

Omdat de tests automatisch worden uitgevoerd en gelogd, is de aanwezigheid van de verantwoordelijke persoon voor het onderhoud niet noodzakelijk. De tests kunnen dus ook buiten de normale werktijden worden uitgevoerd om verstoring van medewerkers en bezoekers te voorkomen.

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

Emergency Lighting Test

Config 14.02.06.16

De voordelen van geautomatiseerd onderhoud van noodverlichting

Noodverlichting is essentieel voor onze veiligheid en biedt belangrijke oriëntatiepunten in kritieke situaties zoals branden. Omdat het in dergelijke situaties vaak om leven en dood gaat, is het van het grootste belang dat de noodverlichting perfect functioneert. Zelfs het uitvallen van slechts één nood- of evacuatieverlichting vormt een potentieel risico, en in het geval van schade draagt de exploitant de bewijslast.

Door de implementatie van dit toepassingsvoorbeeld wordt gewaarborgd dat de door de wetgever vereiste intervallen voor het onderhoud van de noodverlichting, evenals hun tests, worden nageleefd. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de eveneens vereiste verplichting tot logboekregistratie, aangezien de resultaten en parameters (tijdstip, duur, enzovoort) van de test worden gedocumenteerd in een logbestand.

Bij afwijkingen wordt de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht van eventuele problemen. Dit stelt hen in staat om snel passende maatregelen te nemen en potentiële aansprakelijkheidsrisico’s te minimaliseren.

Om medewerkers en bezoekers niet te storen, wordt de test volledig geautomatiseerd uitgevoerd buiten de openingstijden.

Dankzij betrouwbaar, geautomatiseerd onderhoud van de noodverlichting wordt de toewijzing aan externe dienstverleners overbodig.

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer worden toegepast op elke situatie. De informatie die wordt verstrekt in de toepassingsvoorbeelden vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je gebruik wil maken van de functies die worden gepresenteerd in de toepassingsvoorbeelden, neem dan contact op met je Loxone Partner.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks