Noodverlichting controleren: autotest

In het kort: noodverlichting controleren met Loxone

De noodverlichting in bedrijfspanden en in de verdiepingen zou regelmatig moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er voldoende verlichting is in geval van stroomuitval of een noodsituatie zoals een brand. De noodverlichting controleren zorgt ervoor dat bewoners steeds veilig kunnen evacueren.

Dit vereist een maandelijkse korte test voor een adequate hoeveelheid tijd om back-up te testen, zonder dat dit het risico van schade aan de componenten met zich meebrengt. Vervolgens een jaarlijkse test tot de volledige nominale back-uptijd, meestal 3 uur.

Naast bovenstaande moeten logboeken van de verschillende testen en de uitkomsten daarvan worden bijgehouden.

Het wordt aanbevolen om de tests buiten de werkuren uit te voeren om zo min mogelijk verstoring te veroorzaken en vanwege het feit dat na een volledige ontlading de accu van de noodverlichting tijd nodig heeft om op te laden en dat dit moet kunnen gebeuren tijdens een periode van laag risico.

Bedrijven zullen normaal gesproken een personeelslid aanwijzen als de bevoegde persoon om maandelijks de noodverlichting te controleren en zo een storing van de noodverlichting op te sporen. Vervolgens wordt een derde partij aangewezen om de jaarlijkse test uit te voeren. Bij de maandelijkse tests, bestaat er het risico dat ze worden vergeten of overgeslagen als gevolg van andere werkverplichtingen van de werknemer of perioden van afwezigheid zoals vakantie. Dit terwijl de jaarlijkse test gebaseerd is op de beschikbaarheid van de onafhankelijke contractant en de test daarom waarschijnlijk niet precies 12 maanden na elkaar zal plaatsvinden.

Met behulp van Loxone kunnen we een autotest van noodverlichting plannen met automatische logboeken van de resultaten van elke test.

Oplossing & Configuratie: hoe automatisch de noodverlichting controleren?

We kunnen de permanente spanning van het noodverlichtingscircuit of de armatuur door het gemeenschappelijke en normaal gesloten koppelrelais leiden. Dit zorgt ervoor dat de noodverlichting tijdens de normale werking permanent onder spanning staat.

Van hieruit kunnen we het koppelrelais onder spanning zetten via een relais op de Loxone Miniserver dat de toestand van het koppelrelais zal veranderen om de stroomtoevoer naar de noodverlichting te onderbreken.

Op dit punt zouden we beginnen met het opnemen van de luxwaarden van een bewegingssensor in een logbestand met regelmatige tussenpozen tijdens de testtijd.

Als de luxwaarden bij het begin van de test onder een bepaalde tolerantie komen, kunnen we een melding sturen naar een aangewezen persoon dat de lichtontladingstest is mislukt, zodat deze de werking van het systeem grondig kan laten controleren.

Als op enig moment tijdens de test de luxwaarde 0 bereikt, betekent dit dat alle armaturen hebben gefaald tijdens de ontladingsproef en dat er opnieuw een melding wordt verstuurd.

We zullen voornamelijk gebruik maken van de Stairwell Light Switch omdat deze een definieerbare vertraging heeft voor het uitschakelen, het Analoog Geheugen Blok omdat dit ons in staat stelt om de lux waarden te registreren en een logger om alle gegevens op te slaan.

Deze configuratie geeft een overzicht van een enkelvoudig noodverlichtingscircuit in een inkomhal met een enkele bewegingsmelder.

Hardware:

Configuratie:


Noodverlichting controleren


Noodverlichting controleren: lux level


Noodverlichting controleren: pushmelding

Download de voorbeeld configuratie:

Emergency Lighting Test

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant een controle van de noodverlichting moeten overwegen?

Door het bereiken van het bovenstaande zorgen we ervoor dat het regelmatig controleren van de noodverlichting ook daadwerkelijk gebeurt, en geautomatiseerd gebeurt buiten de bedrijfsuren.

Ook zorgen we ervoor dat we een logbestand kunnen laten zien van de tijden dat deze zijn uitgevoerd en de resultaten van elk daarvan, inclusief de lichtopbrengst, om eventuele aansprakelijkheid te beperken.

Hierdoor worden we ook vroegtijdig gewaarschuwd van eventuele storingen in de noodverlichting, zodat we preventieve maatregelen kunnen nemen om deze te verhelpen.

Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de uitgaven voor werknemers of externe diensten te verminderen die anders deze armaturen komen testen, zeker op maandbasis, en mogelijk ook op jaarbasis.

Als laatste punt, als we een bewegingsmelder op laag niveau zouden laten installeren, d.w.z. ongeveer 0,5m van de grond, zouden we kunnen meten dat de lux niet onder 1lx zakt, omdat dit het minimaal toegestane verlichtingsniveau is op deze hoogte voor noodverlichting. Dit zal ons niet alleen informeren over de degradatie van de batterijen, maar ook over de verlichting zelf en maakt het mogelijk om vervangingen te voorspellen en te plannen in plaats van ze reactief te gebruiken.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks