Leaf ventilator

Stuurt een Leaf ruimte ventilator op basis van luchtvochtigheid, temperatuur en CO2. Voor temperatuurondersteuning moet de ventilator worden toegewezen aan een ruimtebediening als een bron. Bovendien is de systeemvariabele "buitentemperatuur" vereist.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Hi Humidity indoor Luchtvochtigheid binnen % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 waarde in ruimte ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Geeft de temperatuur van de binnenkomende lucht aan. Wordt gebruikt voor temperatuurondersteuning. Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de waarde van de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt. Als deze ook niet beschikbaar is, wordt de temperatuurondersteuning gedeactiveerd. °
Dwc Door/window contact AAN: raam open, UIT: raam dicht. De ventilatie is uitgeschakeld wanneer het raam openstaat. - 0/1
P Presence Aanwezigheid - 0/1
Off Off Stopt de ventilator en sluit de ventilatieklep zolang AAN. - 0/1
Sm Sleep mode Schakelt de ventilatie uit gedurende de in parameter (Smt) ingestelde tijd. Na die tijd wordt de ventilatie hervat. - 0/1
B Boost Beëindigt de regeling en zet de uitgang op 100 procent. - 0/1
Ex Exhaust air Stopt de regeling en activeert afvoerlucht op 100 procent.$$BR$ATTENTIE: Deze ingang kan alleen worden gebruikt als de bouwsteeneigenschap "Bediening afvoerlucht/toevoerlucht toegestaan" is geactiveerd. Deze ingang is alleen zichtbaar in bepaalde configuraties.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Cfc Confirm Filter Change Bevestig filtervervanging - 0/1
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van de bouwsteen terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
S Status Geeft aan waarom de ventilator actief is. Deze uitgang is alleen ter informatie.
0: Basisventilatie
1: Verhoogde luchtvochtigheid
2: Ondersteunende temperatuurregeling
3: Slechte luchtkwaliteit (CO2)
4: Handmatige stop
5: Raam open
6: Handmatige boost
7: Handmatige App
8: Manuele luchtafvoer
9: Slaapstand.
0...9
Fc Filter change Geeft aan of de luchtfilter moet worden vervangen. 0/1
Error Error 0=Geen fout, 1=Offline, 2=Vast, 3=Afwijking. 0...3
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Hmax Maximum humidity Het blok zal proberen om (Hi) onder de ingestelde waarde te houden. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Het blok zal proberen (CO2) onder de ingestelde waarde te houden. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Begint bij de dalende flank van ingang (P). Verlengt de aanwezigheid met de gespecificeerde tijd. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Begint bij de dalende flank van ingang (Sm). Houdt het apparaat uit gedurende de gespecificeerde tijd. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Waarde voor ventilator wanneer aanwezigheid uit is en (Hi) groter is dan parameter (Hmax) of (CO2) groter is dan parameter (CO2max).
Intensieve ventilatie stopt wanneer (Hi) kleiner is dan (Hmax - 3%) of (CO2) kleiner is dan (CO2max - 5%).
In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Waarde voor ventilator in automatische modus wanneer aanwezigheid Uit is. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Waarde voor ventilator wanneer aanwezigheid aan is en (Hi) groter is dan parameter (Hmax) of (CO2) groter is dan parameter (CO2max).
Intensieve ventilatie stopt wanneer (Hi) kleiner is dan (Hmax - 3%) of (CO2) kleiner is dan (CO2max - 5%).
In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Waarde voor ventilator in automatische modus wanneer aanwezigheid Aan is. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100 20
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Energiekosten Kosten van energievoorziening. Objecten met de configuratie 'duur' worden alleen door de ruimteregelaars opgevraagd als er geen bronnen met een hogere prioriteit beschikbaar zijn -
Afvoer-/toevoer modus toegestaan Stelt vast of de ventilator een onderdruk in de ruimte mag maken. Als actief bezit de Leaf-programmabouwsteen een extra ingang, waarmee de uitblaas-modus kan worden gestart. Opgepast: Als er open haarden in de invloedssfeer van de ventilator zijn, kan een onderdruk rook in de woonkamer trekken! -
Verluchting richting (zonder warmtewisselaar) Legt de ventilatierichting vast wanneer bij een Leaf-paar de warmtewisselaars uitgeschakeld zijn. Zijn de warmtewisselaars actief, is er geen overheersende ventilatorrichting omdat de stroomrichting van de lucht regelmatig wordt omgekeerd. -
Toegedeeld aan ventilator A 1 Leaf-ventilators zijn tijdelijk gesynchroniseerd. Tijdens ventilator A voor aanvoerlucht zorgt, blaast ventilator B uit, en vice versa. Zorg er altijd voor dat er even veel ventilators type A als type B in uw configuratie voorhanden zijn. Opgepast: een onbalans in de verdeling van type A en B kan leiden tot een onder-/overdruk in de ruimte! -
Toegedeeld aan ventilator B 1 Leaf-ventilators zijn tijdelijk gesynchroniseerd. Tijdens ventilator A voor aanvoerlucht zorgt, blaast ventilator B uit, en vice versa. Zorg er altijd voor dat er even veel ventilators type A als type B in uw configuratie voorhanden zijn. Opgepast: een onbalans in de verdeling van type A en B kan leiden tot een onder-/overdruk in de ruimte! -
Apparatenfout

Als u een bericht ontvangt dat uw Leaf een schoep- of een ventilatorfout vertoont, kunt u meer informatie vinden in de documentatie van de diagnose-ingangen van het apparaat.


Onderhoud interval / filter vervangen

Informatie over de filter wissel of de onderhoudsinterval van het apparaat vindt u in de apparaat-documentatie opgeroepen worden.