Impuls bij

De bouwsteen evalueert een tekst bij de T-ingang met gebruikmaking van door de gebruiker gedefinieerde zoektermen.

Er kunnen maximaal vier tekenreeksen als zoekpatroon worden gedefinieerd. Zogenaamde wildcards kunnen ook als plaatshouder worden gebruikt.

Indien een van de zoekpatronen in de tekst voorkomt, geeft uitgang Q een impuls met de ingestelde lengte.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
T Text In deze tekst wordt naar het zoekpatroon gezocht.
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
Q Impulsuitgang Hier wordt een impuls uitgegeven als het gedefinieerde zoekpatroon in de ingangstekst wordt herkend.
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Pd Impulsduur De duur van de op Q-uitgang uitgegeven impuls. s 0...∞ 1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Zoekpatronen 1 Als het zoekpatroon bij ingang T in de tekst is opgenomen, wordt een puls aan uitgang Q afgegeven. De twee jokertekens '*' en '?' kunnen worden gebruikt ('*' = willekeurig lange reeks willekeurige tekens, '?' = willekeurige tekens). Vb.: '??nn*' is van toepassing op 'binnen', maar ook op 'tennisveld' -
Zoekpatronen 2 Als het zoekpatroon bij ingang T in de tekst is opgenomen, wordt een puls aan uitgang Q afgegeven. De twee jokertekens '*' en '?' kunnen worden gebruikt ('*' = willekeurig lange reeks willekeurige tekens, '?' = willekeurige tekens). Vb.: '??nn*' is van toepassing op 'binnen', maar ook op 'tennisveld' -
Zoekpatronen 3 Als het zoekpatroon bij ingang T in de tekst is opgenomen, wordt een puls aan uitgang Q afgegeven. De twee jokertekens '*' en '?' kunnen worden gebruikt ('*' = willekeurig lange reeks willekeurige tekens, '?' = willekeurige tekens). Vb.: '??nn*' is van toepassing op 'binnen', maar ook op 'tennisveld' -
Zoekpatronen 4 Als het zoekpatroon bij ingang T in de tekst is opgenomen, wordt een puls aan uitgang Q afgegeven. De twee jokertekens '*' en '?' kunnen worden gebruikt ('*' = willekeurig lange reeks willekeurige tekens, '?' = willekeurige tekens). Vb.: '??nn*' is van toepassing op 'binnen', maar ook op 'tennisveld' -