Impuls Om

De functiebouwsteen Pulse bij levert een puls met instelbare duur.

Naast een specifieke tijd of datum kunnen in de bouwsteen ook tijdstippen zoals zonsopgang, schemering, of ook uurpuls, maandpuls, enz. worden geselecteerd.

Via de visualisatie van de bouwsteen kan de ingestelde tijd worden gewijzigd.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.$$BR$Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O Output Activeert de uitgang op het gedefinieerde tijdstip, voor de in parameter (Don) ingestelde duur. 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Don On-duration of output (O) Inschakelduur van uitgang (O) s 0...∞ 1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Impuls Selectie van wanneer de impuls moet worden uitgevoerd. -
Tijd Tijd, wanneer de puls wordt gegeven
Ingave formaat hh:mm:ss
-
Eenmalige impuls Eenmalige puls op een specifieke datum
Alleen beschikbaar voor bepaalde tijdfuncties (b.v. puls zonsondergang).
Indien niet aangevinkt, wordt de puls elke dag uitgevoerd of telkens wanneer de geselecteerde tijdfunctie wordt geactiveerd.
-
Basisprogrammering

Na het invoegen van de bouwsteen kan in de eigenschappen ervan een tijdfunctie worden geselecteerd.
Indien een tijd wordt geselecteerd, wordt deze in het formaat uu:mm:ss ingevoerd.
De impuls wordt dan dagelijks uitgevoerd, alsook wanneer tijdfuncties zoals zonsopgang worden geselecteerd.

Tijdfuncties, die door hun aard een ander interval dan het dagelijkse beschrijven, leveren de impuls in elk geval in het interval waaraan zij hun naam ontlenen.

Indien de optie eenmalige puls is geselecteerd, moet ook een datum worden ingesteld. De puls wordt dan slechts eenmaal uitgevoerd op de dag van de geselecteerde datum.
Deze optie is niet voor alle tijdfuncties beschikbaar.

In het volgende voorbeeld wordt het functiebouwsteen gebruikt om een dagelijkse puls naar het blok Automatische zonwering te sturen om de zonwering 's morgens te openen: