Impuls Om

Toepassing

De programmabouwsteen “Puls om” geeft elke dag een puls op het ingestelde tijdstip. Op die manier kunnen bepaalde functies elke dag op dezelfde tijd worden gestart. Er kan ook een eenmalige puls worden ingesteld.

Basisprogrammering

In de eigenschappen van de component kan de tijd worden ingevoerd in het formaat hh:mm:ss. Op het gedefinieerde tijdstip wordt een puls met een duur van 1 seconde uitgevoerd.
Als ingang DisP actief is, wordt uitgang Q geblokkeerd en wordt dus ook geen puls gegeven.

 

impuls om eigenschappen

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
DisP Disable Pulse Bij DisP = 1 wordt geen puls uitgevoerd. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1
T Duur puls Bepaalt hoelang de uitgevoerde puls moet zijn. s

 

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Op het ingestelde tijdstip wordt een puls op deze uitgang gegeven. De duur kan worden gedefinieerd met parameter T. 0/1