Verwarmingsmenger

Met de programma bouwsteen verwarming mixer, kunnen gangbare mixertypes worden geregeld.
Dit laat de regeling van de voorlooptemperatuur in de verwarmingscircuits toe, maar ook in vergelijkbare toepassingen in de ventilatie en airconditioning technologie.

Mixers of actuators kunnen worden aangestuurd via twee digitale uitgangen voor het openen en sluiten, of met een analoge waarde van 0-10.
De module ontvangt de instelwaarde en de actuele temperatuurwaarde op de ingangen.

De PI-regelaar van de module berekent de benodigde mengpositie op basis van de afwijking tussen de instelwaarde en de actuele waarde en stuurt de uitgangen overeenkomstig aan.

Voor toepassingen waarbij koeling nodig is, kan het apparaat worden omgeschakeld naar een omgekeerde modus.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
ϑt Target temperature Doeltemperatuur °
ϑc Current temperature Huidige temperatuur °
Off Off Stelt de uitgang (V) in overeenkomstig parameter (Offm). - 0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert ingang (ϑt) wanneer ingeschakeld (b.v. kinderslot, reiniging) - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
V Valve Levert signaal voor 0-10V mengventiel. V 0...10
O Open Openen - 0/1
C Close Sluiten - 0/1
Error Error Actief wanneer verschil tussen huidige en doeltemperatuur langer dan 10 min. meer dan 5° bedraagt - 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Td Travel duration mixing valve Trajectduur mengklep s 0...∞ 150
St Sampling time Meetperiode van de regelaar in seconden. Nieuwe waarden voor (V), (O) en (C) worden door de regelaar in dit tijdsinterval berekend. s 0...∞ 60
Kp% Gain Versterking van de regelaar in %. Hierbij is Kp% = Kp * 100. % 0...100 2
Ki% Integral part Integraal onderdeel van de regelaar in %.Hierbij is Ki% = Ki * 100. % 0...100 0,03
Offm Off mode 0 = Ongewijzigd
1 = Open
2 = Gesloten
- 0...2 2
Mode Mode 0 = normaal, 1 = inverted (voor koeling: menger gaat open als de temperatuur stijgt) - 0/1 0
MinP Minimum Position Minimale positie % 0...100 0
MaxP Maximum Position Maximale positie % 0...100 100
Inv Invert 0 = normaal, 1 = analoge uitgang is geïnverteerd (0V = 100%, 10V = 0%) - 0/1 0
Vs Valve standstill Maximale stilstand van de actor in dagen.
Als de ventielen niet binnen de ingestelde tijd hebben gewerkt, worden ze automatisch bewogen.
Tijd moet worden ingesteld zoals aangegeven door de fabrikant!
d 14
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Gebruik voor systeemstatus-meldingen Als dit veld is aangevinkt, worden foutmeldingen vanaf deze ingang via de mailer en de systeemstatus verzonden. -
Voorbeeld programmering

Het volgende voorbeeld toont een eenvoudige basisprogrammering van de bouwsteen:

Het blok is voorzien van de instelwaarde op de ingang (ϑt) en de werkelijke waarde voor de aanvoertemperatuur op de ingang (ϑc). Op de uitgangen zijn relaisuitgangen voor de aansturing van het mengventiel aangesloten..
Bovendien kan het blok via de ingang (Off) worden gestopt als het niet in gebruik is.

Meestal wordt deze bouwsteen gebruikt in combinatie met andere bouwstenen en logica, en moeten andere apparaten zoals pompen worden aangestuurd.
Het volgende plaatje toont een voorbeeld hiervan:

In dit voorbeeld bepaalt en verzendt de Intelligente temperatuurregelaar de instelwaarde voor de aanvoertemperatuur en schakelt de mengkleppenregelaar en de circulatiepomp samen aan en uit. De (Off) ingang van het mengblok wordt voor dit doel geïnverteerd.
Bedenk dat hier verdere logica moet worden toegevoegd als mengkleppen of pompen alleen onder bepaalde omstandigheden mogen werken.


Referentierun

Wanneer de mengkraan naar de eindposities (0 of 100%) wordt gestuurd, wordt de betreffende digitale uitgang met 1,2 keer de looptijd van de mengkraan geregeld.
Deze referentierun zorgt ervoor dat de eindpositie in ieder geval wordt bereikt en dat de veronderstelde positie overeenkomt met de werkelijke positie.