Verwarmingsmenger

Met de programma bouwsteen verwarming mixer, kunnen gangbare mixertypes worden geregeld.
Dit laat de regeling van de voorlooptemperatuur in de verwarmingscircuits toe, maar ook in vergelijkbare toepassingen in de ventilatie en airconditioning technologie.

Mixers of actuators kunnen worden aangestuurd via twee digitale uitgangen voor het openen en sluiten, of met een analoge waarde van 0-10.
De module ontvangt de instelwaarde en de actuele temperatuurwaarde op de ingangen.

De PI-regelaar van de module berekent de benodigde mengpositie op basis van de afwijking tussen de instelwaarde en de actuele waarde en stuurt de uitgangen overeenkomstig aan.

Voor toepassingen waarbij koeling nodig is, kan het apparaat worden omgeschakeld naar een omgekeerde modus.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
T Gewenste temperatuur Analoge ingang gewenste aanvoertemperatuur °
AI Temperatuur Analoge ingang actuele aanvoertemperatuur °
St Stop STOP invoer. Mixer is gestopt en werkt volgens de parameter Sm - -
Dis Disable Blokkeert ingang (T) (kindbeveiliging) - -
Uitgangen

Contractie Beschrijving Eenheid Waardebereik
AQ Analoge uitgang voor 0-10V ventiel V 0...10
Qo Digitale uitgang mengklep openen - -
Qc Digitale uitgang mengklep sluiten - -
Qe Digitale fout uitgang (ongeldige waarde) - -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
R Menger looptijd Legt de menger looptijd in seconden vast s 0...∞ 150
S Periodieke tijd Meetperiode van de regelaar in seconden. Nieuwe waarden voor AQ, Qo en Qc worden door de regelaar berekend in dit tijdsinterval. s 0...∞ 60
Kp% Versterking Versterking van de regelaar in %. Hierbij is Kp% = Kp * 100. % 0...100 2
Ki% integraal onderdeel Integraal onderdeel van de regelaar in %.Hierbij is Ki% = Ki * 100. % 0...100 0,03
Sm Stopmodus Menger gedrag, wanneer verwarmingsmenger is gestopt - (St) gezet
0 = onveranderd, 1 = open 2 = sluiten
- 0...2 2
M Modus Modus
0 = normaal, 1 = inverse (voor koeling: menger opent met toenemende temperatuur)
- - 0
Min Minimale sluiting Minimale sluiting van de regelaar (behalve homing) % 0...100 0
Max Maximale sluiting Maximum opening van de regelaar in(uitgezonderd referentie ritten) % 0...100 100
Inv Inverse Invers
0 = normaal, 1 = analoge uitgang wordt omgekeerd (0V = 100%, 10V = 0%)
- - 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Gebruik voor systeemstatus-meldingen Als dit veld is aangevinkt, worden foutmeldingen vanaf deze ingang via de mailer en de systeemstatus verzonden. -
Voorbeeld programmering

Het volgende voorbeeld toont een eenvoudige basisprogrammering van de bouwsteen:

De instelwaarde wordt bij ingang T aangegeven en de actuele waarde voor de aanvoertemperatuur bij ingang AI. Relaisuitgangen voor de aansturing van de mengkraan zijn op de uitgangen aangesloten.
Bovendien kan het blok via de ingang St worden gestopt als het niet nodig is.

Meestal wordt deze bouwsteen gebruikt in combinatie met andere bouwstenen en logica, en moeten andere apparaten zoals pompen worden aangestuurd.
Het volgende plaatje toont een voorbeeld hiervan:

Hier bepaalt en verzendt de bouwsteen Intelligent temperatuurregeling$ de gewenste waarde voor de aanvoertemperatuur en schakelt de mengmodule en de circulatiepomp samen in en uit. De St ingang van de meng bouwsteen is voor dit doel omgekeerd.
Let op dat hier verdere logica moet worden toegevoegd als mengkranen of pompen alleen onder bepaalde omstandigheden mogen draaien.


Referentierun

Wanneer de mengkraan naar de eindposities (0 of 100%) wordt gestuurd, wordt de betreffende digitale uitgang met 1,2 keer de looptijd van de mengkraan geregeld.
Deze referentierun zorgt ervoor dat de eindpositie in ieder geval wordt bereikt en dat de veronderstelde positie overeenkomt met de werkelijke positie.