Verwarmingsmenger

Toepassing

Met de programmabouwsteen Verwarmingsmenger kunt u een mengerregeling voor de verwarming of koeling realiseren. Alle gangbare mengkleptypes (3-weg-mengkleppen en analoge 0-10V mengkleppen) kunnen worden aangestuurd.
Bij een herstart gaat de mengklep volledig dicht zodat verzekerd is dat vanaf uitgangspunt 0 weg wordt geregeld.
Wanneer de mengklep volledig dicht of volledig open is gegaan, wordt de respectievelijke digitale uitgang aangestuurd met de 1,5-voudige mengkleplooptijd, zodat verzekerd is dat de mengklep de eindpositie heeft bereikt.

Basisprogrammering

verwarmingsmenger config blok

Aan ingang T wordt de nominale aanvoertemperatuur gekoppeld. Die wordt normaal gezien berekend door de programmabouwsteen Stooklijn.

Op analoge ingang AI (= aanvoertemperatuur) wordt de actuele aanvoertemperatuur van het verwarmingssysteem ingelezen.

Voor de juiste werking van de mengklep is parameter R, de mengkleplooptijd, belangrijk. Alleen wanneer die juist ingevoerd is, kan de mengklep op de voorgeschreven wijze regelen.

Aan uitgangen AQ (analoge mengklep 0-10V) respectievelijk Q1 en Q2 (3-wegmengklep) worden de overeenkomstige uitgangen gekoppeld.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TAnaloge ingang nominale temperatuurIngang nominale temperatuur van de aanvoer°C
AIAnaloge ingang aanvoertemperatuurIngang voor de actuele aanvoertemperatuur°C
StStop ingangMengklep wordt gestopt en werkt volgens parameter Sm0/1
DisDisableBlokkeert ingang T0/1

 

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
RMengkleplooptijdMengkleplooptijd in secondens
SAftasttijdTijdsinterval tot de volgende herberekening in secondens
KpVersterkingProportioneel aandeel van de regelaar in %0 – 100%
KiIntegraal aandeelIntegraal aandeel van de regelaar in %0 – 100%
SmStopmodusStopgedrag: 0 = ongewijzigd, 1 = openen, 2 = sluiten0 – 2
MModusMengklep kan worden omgekeerd: 0 = normaal, 1= invers (voor koelfunctie: mengklep gaat open met stijgende temperatuur)0/1
MinMinimale sluitingMinimale sluiting van de regelaar in % (behalve referentieverplaatsingen)0 – 100%
MaxMaximale openingMaximale opening van de regelaar in % (behalve referentieverplaatsingen)0 – 100%
InvInvers0 = normaal, 1 = analoge uitgang wordt geïnverteerd (0V = 100 %, 10V = 0 %)0 – 10V

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaring
AQAnaloge uitgangUitgang voor 0-10V mengklep
Q1Digitale uitgang openUitgang open voor 3-weg mengklep
Q2Digitale uitgang dichtUitgang dicht voor 3-weg mengklep
QeFoutuitgangAan wanneer de afwijking tussen de REËLE en NOMINALE temperatuur gedurende minstens 5 minuten groter is dan 5 °C (als ingang ST actief is, is Qe altijd 0)

Meer informatie over de parameters S, Kp en Ki vindt u hier.

Programmeervoorbeeld

voorbeeld