Raam

Controleert een raam.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Co Complete open Indien in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien in beweging, stopt. - 0/1
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Pos Position of window Raam naar opgegeven positie verplaatsen. % 0...100
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen met druk & vasthouden - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten met druk & vasthouden - 0/1
Wp Weather protection Raam wordt gesloten en vergrendeld voor verdere bediening wanneer het is ingeschakeld.
Besturing via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls stopt beweging. Aan vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Io Is open Ingang wordt gebruikt om de "volledig geopende" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. - 0/1
Ic Is closed Ingang wordt gebruikt om de "volledig gesloten" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Op Open 0/1
Cl Close Dicht 0/1
Pos Position of Window Positie van het raam (0.0 = gesloten, 1.0 = open) 0...1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Opd Opening duration Openingsduur s 0...∞ 5
Cld Closing duration Sluitingsduur s 0...∞ 5
minTd Minimum travel time Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Mld Motor lock duration Duur van de motorvergrendeling bij verandering van richting s 0...∞ 0,5