Raam

Controleert een raam.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Co Complete open Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Pos Position of window Raam naar opgegeven positie verplaatsen. % 0...100
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten. - 0/1
Wp Weather protection Raam wordt gesloten en vergrendeld voor verdere bediening wanneer het is ingeschakeld.
Besturing via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Io Is open Ingang wordt gebruikt om de "volledig geopende" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. - 0/1
Ic Is closed Ingang wordt gebruikt om de "volledig gesloten" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. - 0/1
CPos Current position Invoer die de huidige kantelpositie of openingsbreedte van het venster aangeeft. % 0...100
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Op Open - 0/1
Cl Close Dicht - 0/1
Pos Position of Window Positie van het raam (0.0 = gesloten, 1.0 = open) - 0...1
TPos Target position Uitgang voor doelkantelpositie of doelopeningsbreedte (Schüco).
- Als ingang (Po) AAN is (stijgende flank), wordt de doelpositie ingesteld op 100.
- Als ingang (Pc) AAN is (stijgende flank), wordt de doelpositie ingesteld op 0.
- Als ingang (Po) of ingang (Pc) UIT zijn (dalende flank), neemt de doelpositie de waarde van ingang (CPos) aan. Als ingang (CPos) niet is aangesloten, wordt de doelpositie berekend.
% 0...100
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Opd Opening duration Openingsduur s 0...∞ 5
Cld Closing duration Sluitingsduur s 0...∞ 5
minTd Minimum travel time Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Mld Motor lock duration Duur van de motorvergrendeling bij verandering van richting s 0...∞ 0,5