Raam

Controleert een raam.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Co Complete open Indien in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien in beweging, stopt. - 0/1
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Pos Position of window Raam naar opgegeven positie verplaatsen. % 0...100
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. Als de knop langer ingedrukt wordt dan de tijd die bij parameter "Tlc" is ingesteld zal de zonwering volledig openen - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten met duwen & vasthouden - 0/1
Wp Weather protection Raam wordt gesloten en vergrendeld voor verdere bediening wanneer het is ingeschakeld.
Besturing via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Io Is open Ingang wordt gebruikt om de "volledig geopende" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. - 0/1
Ic Is closed Ingang wordt gebruikt om de "volledig gesloten" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Op Open 0/1
Cl Close Dicht 0/1
Pos Position of Window Positie van het raam (0.0 = gesloten, 1.0 = open) 0...1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Opd Opening duration Openingsduur s 0...∞ 5
Cld Closing duration Sluitingsduur s 0...∞ 5
minTd Minimum travel time Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Mld Motor lock duration Duur van de motorvergrendeling bij verandering van richting s 0...∞ 0,5