Poort Centraal

Toepassing

Met deze bouwsteen kunnen alle deursturing bouwstenen gestuurd worden.

Basisprogrammatie

Met een dubbelklik op de bouwsteen opent zich volgend venster:

 

U kunt de bouwstenen, waarin de acties moeten worden uitgevoerd, selecteren.

Centrale bevelen worden niet geblokkeerd door actieve Dis ingang van de respectieve blok. De Dis-ingang heeft alleen betrekking op de ingangsverbindingen aan de linkerkant van de bouwstenen zelf. Over de visualisatie en het centraal bouwsteen blijven de programmablokken bereikbaar.

Als een functiebouwsteen in het middenblok wordt gebruikt, is dit zichtbaar door het ‘centraal symbool’ op de respectievelijke bouwsteen. Bovendien wordt de modulenaam aangegeven, waarin het wordt gebruikt.

Ingangen

Naam Omschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr trigger open/toe trigger ingang voor eenknopsbediening 0/1  –
Io trigger openen 1 zal de poort openen 0/1  –
Ic trigger sluiten 1 zal de poort sluiten 0/1  –
St Trigger Stop impuls op St stopt de poort 0/1  –
Dis Disable kinderbeveiliging die ervoor zorgt dat de ingangen van deze bouwteen genegeerd worden. 0/1