Power Supply & Backup (Functiebouwsteen)

Deze functiebouwsteen wordt gebruikt om een Loxone Power Supply & Backup te integreren.

Eerst worden in de instellingen van de bouwsteen de op de 24V uitgangen aangesloten belastingen gelabeld.

Vervolgens geeft het blok het huidige vermogen van de 24V uitgangen en geeft het informatie over de status van de optionele backup modus en de backup batterij.

Bovendien kunnen de batterijcapaciteit en de uitgangsspanning worden ingesteld.

Als er een batterij aangesloten is word in het geval van een stroomstoring de resterende de leveringsduur automatisch berekend in backup modus.

De gebruikersinterface van de bouwsteen geeft ook informatie over stroom en andere gebeurtenissen zoals een stroomstoring of een doorgebrande zekering.

Inhoudsopgave


Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Pt Power total Huidig totaal vermogen van alle vermogensuitgangen samen. kW
Bm Backup mode Actief wanneer de voeding uitvalt. - 0/1
P1-7 Power 1-7 Vermogen 1-7 Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. kW
Soc Battery state of charge Huidig laadniveau van de batterij. %
Ol Overload Actief wanneer het maximale vermogen van 1kW gedurende 5 seconden wordt overschreden. Apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het uitgangsvermogen niet wordt verminderd! - 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 1...100 100