Miniserver Shortcut

Met de functiebouwsteen "Miniserver Shortcut" kun je verbinding maken met een andere Miniserver binnen de gebruikersinterface.

Inhoudsopgave


Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Link Miniserver koppelen Koppel een Trust-lid in plaats van handmatig het adres en serienummer in te voeren. -
Gekoppelde Trust Miniserver Selecteer een reeds aangesloten Trust-lid. -
Miniserver serienummer -
Miniserver lokaal adres -
Externe adres van de miniserver -
Voorbeeld programmering

Als binnen de gebruikersinterface toegang nodig is tot logica die zich op een andere Miniserver bevindt, kan de functiebouwsteen "Miniserver Shortcut" worden gebruikt.
Er zijn twee manieren om deze bouwsteen aan een Miniserver te koppelen:

Via het selecteren van een Trust Miniserver

Als de Miniserver zich al heeft aangesloten bij een Trust, kan de optie "Link trusted Miniserver" worden geselecteerd in het eigenschappenvenster en kan de gewenste Trust Miniserver worden gekozen:

Via het invoeren van het serienummer en adres

In het eigenschappenvenster kan een Miniserver worden gekoppeld via het serienummer en het lokale of externe adres:


In de gebruikersinterface kun je nu verbinding maken met de gekoppelde Miniserver binnen de categorie of ruimte.
De gebruikersinterface probeert bestaande opgeslagen toegangsgegevens te gebruiken. Als deze niet worden gevonden of als ze verlopen zijn, moet de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.