Bedrijfsurenteller

De Bedrijfsuren-teller maakt het mogelijk een totale bedrijfstijdmeting uit te voeren met toevoeging van onderhoudsintervallen. Voorbeelden van gebruik zijn b.v. onderhoudsintervallen van filters, runtime detectie van motoren enz...
Zolang Ingang (En) Aan is, wordt de tijd gemeten. De totale bedrijfstijd wordt aan de uitgang (To) weergegeven.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
En Enable Tellers lopen terwijl ze aan staan. 0/1
Rmc Reset maintenance counter Zet de onderhoudsteller op 0. 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Me Maintenance interval exceeded Onderhoudsinterval overschreden 0/1
To Total operating time Totale bedrijfstijd
Lst Last start time Laatste starttijd
Rtm Remaining time maintenance Resterende tijd tot onderhoudsinterval is bereikt.
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Tu Time unit 0=seconden
1=minuten
2=uren
3=dagen
Geldt alleen voor de analoge uitgangen, niet voor de gebruikersinterface!
0...3 0
Mi Maintenance interval Blok: Waarde gespecificeerd in seconden
Eigenschappen venster: 1d12:00:00.000 (Dagen, Uren, Minuten, Seconden, Ms)
0 = Uitvoer (Me) wordt niet gebruikt.
0