Bedrijfsurenteller

Toepassing

Met de bedrijfsurenteller kan een tijdmeting met onderhoudsintervallen worden gerealiseerd. Toepassingsvoorbeelden zijn onderhoudsintervallen voor filters, werktijdregistratie van motoren …

Basisprogrammering

EIGENSCHAPPEN VAN DE COMPONENT: TIJDMETING

Met de programmacomponent Bedrijfsurenteller kan een registratie van bedrijfstijden met instelbaar onderhoudsinterval worden gerealiseerd.

Zolang op ingang En een 1 staat, wordt de tijd gemeten. De actuele tellerstand wordt uitgevoerd op uitgang AQ. Met parameter U kan de tijdseenheid worden bepaald. Parameter U heeft alleen betrekking op analoge uitgang AQ en niet op de visualisering!

ParameterwaardeTijdseenheid
U = 0Seconden
U = 1Minuten
U = 2Uren
U = 3Dagen

Op uitgang AQl wordt de laatste starttijd van de bedrijfsurenteller uitgevoerd.
Met een puls op ingang RA wordt de bedrijfsurenteller weer op 0 gezet.

ONDERHOUDSINTERVAL

Het onderhoudsinterval wordt ingesteld met parameter Mi. Als de bedrijfstijd het opgegeven onderhoudsinterval overschrijdt, wordt uitgang Q geactiveerd. Door een puls op ingang R kan het onderhoudsinterval weer worden teruggesteld.

VISUALISERING

De programmacomponent Bedrijfsurenteller kan direct in de visualisering worden gebruikt.

bedrijfsurenteller

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
EnEnableBij En = 1 is de teller actief.0/1
RResetStelt het onderhoudsinterval terug (parameter MI)0/1
RATeller resetZet alle tellerstanden op 00/1

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
UTijdseenheidU = 0: Seconden

U = 1: Minuten

U = 2: Uren

U = 3: Dagen

0-3s, min, h, d
MIOnderhoudsintervalInvoervorm voor objectingang: in seconden

met parameter: 1d12:00:00.000

bij MI = 0 wordt uitgang Q niet gebruikt

s, d

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
QStatus onderhoudsintervalAan wanneer het onderhoudsinterval verstreken is0/1
AQTotale bedrijfstijdBedrijfstijd sinds het begin of sinds tellerresets
AQlLaatste starttijdTijd wanneer de teller het laatst werd gestarts
AQrTijd tot onderhoudTijd tot het bereiken van het onderhoudsinterval (wordt van parameter MI afgeteld)s