Bedrijfsurenteller

Toepassing

Met de bedrijfsurenteller kan een tijdmeting met onderhoudsintervallen worden gerealiseerd. Toepassingsvoorbeelden zijn onderhoudsintervallen voor filters, werktijdregistratie van motoren …

Basisprogrammering

EIGENSCHAPPEN VAN DE COMPONENT: TIJDMETING

Met de programmacomponent Bedrijfsurenteller kan een registratie van bedrijfstijden met instelbaar onderhoudsinterval worden gerealiseerd.

Zolang op ingang En een 1 staat, wordt de tijd gemeten. De actuele tellerstand wordt uitgevoerd op uitgang AQ. Met parameter U kan de tijdseenheid worden bepaald. Parameter U heeft alleen betrekking op analoge uitgang AQ en niet op de visualisering!

Parameterwaarde Tijdseenheid
U = 0 Seconden
U = 1 Minuten
U = 2 Uren
U = 3 Dagen

Op uitgang AQl wordt de laatste starttijd van de bedrijfsurenteller uitgevoerd.
Met een puls op ingang RA wordt de bedrijfsurenteller weer op 0 gezet.

ONDERHOUDSINTERVAL

Het onderhoudsinterval wordt ingesteld met parameter Mi. Als de bedrijfstijd het opgegeven onderhoudsinterval overschrijdt, wordt uitgang Q geactiveerd. Door een puls op ingang R kan het onderhoudsinterval weer worden teruggesteld.

VISUALISERING

De programmacomponent Bedrijfsurenteller kan direct in de visualisering worden gebruikt.

bedrijfsurenteller

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
En Enable Bij En = 1 is de teller actief. 0/1
R Reset Stelt het onderhoudsinterval terug (parameter MI) 0/1
RA Teller reset Zet alle tellerstanden op 0 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
U Tijdseenheid U = 0: Seconden

U = 1: Minuten

U = 2: Uren

U = 3: Dagen

0-3 s, min, h, d
MI Onderhoudsinterval Invoervorm voor objectingang: in seconden

met parameter: 1d12:00:00.000

bij MI = 0 wordt uitgang Q niet gebruikt

s, d

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q Status onderhoudsinterval Aan wanneer het onderhoudsinterval verstreken is 0/1
AQ Totale bedrijfstijd Bedrijfstijd sinds het begin of sinds tellerreset s
AQl Laatste starttijd Tijd wanneer de teller het laatst werd gestart s
AQr Tijd tot onderhoud Tijd tot het bereiken van het onderhoudsinterval (wordt van parameter MI afgeteld) s