Sneeuwbelasting op het dak berekenen

In het kort: voorkom schade door een slimme berekening van de sneeuwbelasting

Zware sneeuwval kan leiden tot een enorme sneeuwbelasting en zelfs tot het gevaar van instorting, vooral bij sneeuwbelasting op een plat dak. Dit kost geld en in het ergste geval zelfs mensenlevens. Om de sneeuwbelasting op het dak beter te kunnen monitoren, kunnen sensoren de werkelijke sneeuwbelasting meten en registreren. Als de waarden te hoog zijn, stuurt de Miniserver direct een alarm.

Oplossing & Configuratie: sneeuwbelasting op het dak berekenen met Loxone

Om de sneeuwbelasting op het dak te monitoren met de Miniserver is een 0-10V sensor nodig om het gewicht van de sneeuwbelasting te berekenen. Hoe groter het oppervlak van de sensor, hoe nauwkeuriger de meting. Zodra de sensor is gekoppeld aan de Loxone Config, moet een minimum- en maximumwaarde worden ingesteld. In ons voorbeeld is de maximale waarde 100 kg per vierkante meter. Als de sneeuwbelasting te hoog is, wordt de verantwoordelijke persoon via de Caller Service geïnformeerd om het dak te ontdoen van sneeuw. Bij het bereiken van de maximale sneeuwbelasting verschijnt de volgende melding: “Detectie sneeuwbelasting! De sneeuwbelasting bedraagt meer dan 100 kg per vierkante meter! Verwijder de sneeuw op het dak om schade aan het gebouw te voorkomen!”

Info: Voor de uitvoering van de bewaking van de sneeuwbelasting met Loxone hebben we een 0-10V sensor nodig. Als u een interface met 4-20mA heeft, is een analoge omvormer nodig.

Hardware:

Configuratie:
Sneeuwbelasting berekenen

Download de voorbeeld configuratie:

Snow Load Monitoring

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant een registratie van de sneeuwbelasting op het dak moeten overwegen?

Met de intelligente controle van de sneeuwbelasting op het dak wordt u vroegtijdig en betrouwbaar gewaarschuwd en kunt u zo erge schade of zelfs een instorting voorkomen.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks