3-punts-regelaar

De 3-positie regelaar manipuleert een gecontroleerde variabele door twee uitgangen met tegengesteld effect te schakelen, met gebruikmaking van twee setpoints.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
PV Process value Werkelijke waarde van de gecontroleerde variabele.
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O1 Output 1 Uitgang 1 0/1
O2 Output 2 Uitgang 2 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
SP1 Setpoint 1 Setpunt 1 3
SP2 Setpoint 2 Setpunt 2 7
Timing Diagram