3-punts-regelaar

Toepassing

De 3-punts-regelaar is een niet-continue regelaar met 3 mogelijke uitgangstoestanden. Met deze bouwsteen kunnen waarden worden gecontroleerd en kan afhankelijk van de toestand een andere functie worden uitgevoerd. Toepassingsvoorbeelden zijn bijv. klimaatsturingen, niveauregelingen …

Basisprogrammering

Bij de 3-punts-regelaar worden twee uitgangen (Q1 en Q2) geregeld in functie van twee nominale waarden (T1 en T2) en de actuele reële waarde op ingang AI.

Als de waarde op ingang AI kleiner is dan parameter T1, wordt uitgang Q1 geactiveerd.

Wanneer de reële waarde op ingang AI1 tussen de beide parameters T1 en T2 ligt, zijn beide uitgangen gedeactiveerd.

Als de waarde op ingang AI groter is dan parameter T2, wordt uitgang Q2 geactiveerd.

Als ingang DisP wordt geactiveerd, worden alle uitgangen op 0 gezet en wordt de regelaar gedeactiveerd.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI Reële waarde ingang Ingang voor de waarde die moet worden gecontroleerd.
DisP Disable Blokkeert alle ingangen en zet Q1 en Q2 op 0. 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
T1 Nominale waarde 1
T2 Nominale waarde 2

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q1 digitale uitgang Als de waarde op ingang AI kleiner is dan parameter T1, wordt deze uitgang geactiveerd. 0/1
Q2 digitale uitgang Als de waarde op ingang AI groter is dan parameter T2, wordt deze uitgang geactiveerd. 0/1

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld wordt de verwarmingsmodus geactiveerd wanneer de temperatuur op ingang AI onder parameter T1 ligt.

Wanneer de temperatuur boven parameter T2 ligt, wordt de koelmodus geactiveerd.

Als de waarde op ingang AI tussen de twee nominale waarden T1 en T2 ligt, zijn beide uitgangen gedeactiveerd.