Wateralarm ter voorkoming van overstroming in huis

In het kort: voorkom met een wateralarm overstroming in huis

Het beheersen en identificeren van potentiële risico’s in de context van ambient assisted living biedt oudere bewoners een grotere mate van veiligheid. Verschillende Loxone componenten kunnen worden gebruikt om extra veiligheid in te bouwen. Deze componenten controleren uit zichzelf of ramen en deuren na zonsondergang nog open staan, of bepaalde apparaten zoals de koffiemachine, het strijkijzer nog aan staan en of de kraan nog open staat terwijl er al enige tijd geen beweging in de kamer is opgemerkt. 

In dit voorbeeld richten we ons op de bewoner die een bad wil nemen en vergat de badkraan dicht te draaien. De kraan staat dus open en bijgevolg loopt het bad over.

Als u een overstroming in huis wilt identificeren en gewaarschuwd wenst te worden, lees dan verder om te zien hoe dit kan worden geïntegreerd dankzij de Loxone Config en Loxone Hardware.

Oplossing & Configuratie: integratie van een wateralarm met Loxone

Als u de detectie van de overstroming van het bad wilt integreren, moet er een Watersensor Air tegen het bad worden geplaatst. Zodra een druppel water in contact komt met de twee contacten van deze component, wordt er een signaal naar de Miniserver gestuurd die ervoor zorgt dat het water direct en automatisch wordt uitgeschakeld met een relais die de klep aanstuurt. In dit voorbeeld stuurt het systeem een pushmelding naar de bewoner en de verzorger om hen op de hoogte te stellen van de gebeurtenis.

Een extra optie die handig kan zijn is de integratie van de Loxone Caller Service, naast push notificaties krijgt de verzorger ook een telefoontje. Hieraan kunnen meerdere telefoonnummers worden gekoppeld.

Hardware:

Configuratie:


Wateralarm ter voorkoming van overstroming in huis

Download de voorbeeld configuratie:

Identify potential risks - water alarm

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant een wateralarm moeten overwegen?

De Europese samenleving vergrijst en naarmate de jaren verstrijken, neemt het aantal ouderen toe. Woning- en gebouwautomatisering kan ertoe bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ambient Assisted Living heeft tot doel ICT-oplossingen te gebruiken om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, ook als ze fysieke en / of mentale beperkingen hebben. De behoeften en wensen van ouderen en hun verzorgers zijn het uitgangspunt waarop bepaalde oplossingen worden geïntegreerd.

Vooral voor vergeetachtige ouderen kan het signaleren van mogelijke risico’s en de bijbehorende actie de oplossing zijn om het leven thuis veiliger te maken. Deze mensen vergeten vaak de badkraan dicht te draaien. Om schade en gevaar te voorkomen, kan de Loxone oplossing hierop reageren om een overstroming in huis te voorkomen.

Identificatie van het potentiële risico en een passende actie zijn slechts een deel van de functionaliteiten die Loxone biedt voor ondersteund leven. Dankzij de verregaande automatisering kan passieve sturing gerealiseerd worden, kunnen visuele en / of akoestische boodschappen gegeven worden, kan valpreventie verder ontwikkeld worden en kan lifestyle monitoring geïntegreerd worden. Bovendien gebeurt alles automatisch, zodat de oudere bewoner niets hoeft te doen.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks