Air

De Loxone Air Interface maakt een draadloze verbinding mogelijk van maximaal 128 Air-apparaten, en wordt geleverd door de Air Base Extension, Miniserver Compact, Miniserver Go, of voor maximaal 49 Air-apparaten door de Tree to Air Bridge.

Inhoudsopgave


Air-apparaten koppelen

Koppel modus

Alle Air apparaten moeten gekoppeld worden in Loxone Config via de koppelingsmodus. In de leveringstoestand zal de koppelingsmodus actief zijn nadat de stroomtoevoer tot stand is gebracht.

Op de meeste Air-apparaten zal de status-LED dit aangeven door rood/groen/oranje te knipperen. De exacte methode om de koppelingsmodus aan te geven vindt u in de documentatie van het betreffende Air-apparaat.

Op Air-apparaten op batterijen is de koppelingsmodus slechts 5 minuten actief om energie te besparen. Verwijder de batterij kort en plaats deze zo nodig terug om de koppelingsmodus opnieuw te activeren.

Als een Air-apparaat alleen oranje knippert, dan was het eerder gekoppeld, maar kan het niet langer een verbinding tot stand brengen. In dat geval moet u de koppelingsmodus handmatig activeren. Bij de meeste toestellen gebeurt dit door op de koppelingsknop te drukken of door het toestel uit te schakelen.

Zoeken en koppelen

Om naar Air-apparaten te zoeken, klikt u eerst op een Air-interface in Loxone Config en activeert u vervolgens Air apparaat zoeken

Het venster dat opent geeft een lijst van alle Air-apparaten die in koppelmodus zijn. Dit kan een paar minuten duren:

Als u hier een apparaat selecteert, zal het zich op verschillende manieren identificeren. Apparaten met een status-LED zullen knipperen, verlichtingsproducten laten een wit licht pulseren, andere apparaten zoals de Loxone Touch laten een hoorbare klik horen. Zo kunt u de apparaten correct toewijzen en benoemen.

Selecteer het gewenste apparaat, wijs een naam, kamer en installatie locatie toe en voeg het toe aan de programmering met Koppel apparaat of de + toets.

In het rechtervenster staan alle apparaten die momenteel deel uitmaken van het programma. U kunt ze weergeven door te klikken op de knop Mijn Air-apparaten weergeven. U kunt ook een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type dat bij het zoeken werd gevonden. Dit is nuttig wanneer een apparaat moet worden vervangen of wanneer apparaten worden toegevoegd aan een vooraf geconfigureerd programma. Selecteer het apparaat dat moet worden toegevoegd en het apparaat dat moet worden vervangen. Door op de knop met de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in het programma vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen toe te passen, slaat u het programma op in de Miniserver.

Nu zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik en de functies zijn beschikbaar bij randapparatuur in Loxone Config.

De Loxone App, onder Instellingen, ondersteunt ook het zoeken naar en koppelen van Air apparaten.


Manueel activeren van koppel modus

Afhankelijk van het apparaat en de stroomvoorziening zijn er verschillende methoden om de koppelingsmodus manueel te activeren:

Batterij aangedreven met koppelingsknop

Onmiddellijk na het plaatsen van de batterij houdt u de koppelingsknop ten minste vijf seconden ingedrukt totdat de status-LED de koppelingsmodus aangeeft.

b.v. Touch Air, Valve Actuator Air, IR Control Air, enz.

Permanente stroomvoorziening met koppelingsknop

Houd de koppelingsknop ten minste vijf seconden ingedrukt totdat de status-LED aangeeft dat de koppelingsmodus actief is.

bv. Multi Extension, Nano IO, enz

Permanente stroomvoorziening zonder koppelingsknop

Schakel de stroom gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de koppelingsmodus gedurende 30 minuten geactiveerd. Gedurende deze tijd kan het apparaat worden gekoppeld.

b.v. RGBW Dimmer Air, Tubular Motor Solidline Air, Shading Actuator Air, enz


Wekken van batterij aangedreven Air Apparaten

Air apparaten op batterijen staan gewoonlijk in een lage energietoestand om energie te besparen. Ze worden slechts voor korte tijd wakker, bijvoorbeeld wanneer een waarde of een druk op een knop wordt doorgegeven. Om deze reden kunnen op batterijen werkende Air-apparaten niet te allen tijde door de Miniserver worden gecontacteerd, en identificeren zij zich dus niet wanneer zij zich in de spaarstand bevinden.

Om een Air-apparaat met batterijvoeding te wekken, klikt u er met de rechtermuisknop op in Apparaatstatus$ en selecteert u B::Apparaat wakker houden$$:

Als het apparaat de volgende keer wakker wordt, blijft het 5 minuten wakker. Om een apparaat handmatig te wekken, drukt u op een knop of de leerknop op het apparaat, of activeert u een sensor.

Zodra het apparaat wakker is, kunnen extra functies worden uitgevoerd, zoals een kalibratierun en een apparaattest, het apparaat ontkoppelen, gedetailleerde apparaatinformatie opvragen, identificeren, enz.

Door met de rechtermuisknop te klikken op de Air Base Extension in Device Status, kunt u alle Air-apparaten wakker houden.


Update en diagnostiek voor Air toestellen

Als een update nodig is voor een Air apparaat, worden ze oranje gemarkeerd in Apparaatstatus. Dit gebeurt vaak na een recente update van de Miniserver of bij het toevoegen van apparaten met een oudere firmwareversie.

De Miniserver werkt Air-apparaten automatisch bij op de achtergrond, wat tot een uur kan duren.
De apparaten blijven over het algemeen operationeel. Er kunnen echter vertragingen optreden in de communicatie. In zeldzame gevallen zijn sommige functies van Air-apparaten mogelijk niet beschikbaar totdat de update is voltooid.

De volgende opties zijn beschikbaar voor diagnose:

1. De Status LED van een apparaat maakt het mogelijk om snel fouten te controleren.
Rood/groen/oranje knipperend: Apparaat is in koppelingsmodus.
Oranje knipperend: Geen verbinding met Air Base/Miniserver mogelijk.
Groen knipperend (continu of 3 keer, dan uit): Alles in orde, Uitbreiding is online.
Snel rood/groen knipperend: Apparaat werd geselecteerd in Loxone Config en is aan het identificeren.
Niet knipperend: Normale werking (de status LED is uit of werd uitgeschakeld, afhankelijk van het apparaat)

2. In Apparaat status worden de Air toestellen opgesomd samen met details over signaalsterkte en batterijniveau.


Aanvullende informatie

Frequentiewijziging

Air diagnose