In- en Uitschakelvertraging

Toepassing

Deze component realiseert een combinatie van in- en uitschakelvertraging.

Basisprogrammering

in- uitschakelvertraging config

Na een stijgende flank op ingang Tr wordt de tijdmeting van de component gestart. Als ingang Tr voor de volledige duur van inschakelvertraging TH geactiveerd blijft, wordt ook uitgang Q geactiveerd. Als uitgang Q werd geactiveerd, blijft bij dalende flank op ingang Tr uitgang Q voor de duur van uitschakelvertraging TL geactiveerd. De tijd van inschakelvertraging TH wordt bij elke stijgende flank op ingang Tr opnieuw gestart.

Als ingang R* wordt geactiveerd, wordt de tijdmeting teruggesteld en wordt eventueel uitgang Q gedeactiveerd.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

 

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Met een stijgende flank wordt de tijdmeting van de component gestart. Als ingang Tr voor de volledige duur van inschakelvertraging TH geactiveerd blijft, wordt ook uitgang Q geactiveerd. Een dalende flank activeert de uitschakelvertraging. De tijd van inschakelvertraging TH wordt met elke stijgende flank opnieuw gestart. 0/1
R R Stelt de tijdmeting terug en deactiveert Q. 0/1

 

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
TH Duur inschakelvertraging Definieert de duur van de inschakelvertraging. Als ingang Tr niet minstens gedurende deze tijd actief blijft, blijft uitgang Q op 0. Wordt met elke stijgende flank van uitgang Tr opnieuw gestart. s
TL Duur uitschakelvertraging Definieert de duur van de uitschakelvertraging. Wordt met elke dalende flank van uitgang Tr opnieuw gestart. s

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Digitale uitgang van de timer. 0/1

 

Programmeervoorbeeld

voorbeeld

 

In dit voorbeeld wordt de component geactiveerd met een marker. Als het licht gedurende minstens 20 seconden ingeschakeld blijft (parameter TH), wordt de ventilatie geactiveerd. Als het licht weer wordt uitgeschakeld, werkt de ventilatie nog 10 seconden (parameter TL).