Correctie

Toepassing

Met de correctiefunctie kan de schaal van meetbereiken en signalen worden aangepast.

Basisprogrammering

Vaak moeten analoge signalen worden omgezet in een ander waardebereik.

Bijvoorbeeld een temperatuursensor op de analoge ingang:

De in het voorbeeld gebruikte sensor heeft een meetbereik van -30 °C tot +70 °C, maar aan de Miniserver levert hij een 0 – 10 V signaal. Omdat we niet met een waarde van 0-10 moeten werken maar met de juiste temperatuur, kunnen we het 0-10 V signaal omzetten naar een temperatuurbereik.

Dit is direct in de eigenschappen van de analoge ingang mogelijk.

 

correctie - functie

Voor een 0-10 V sensor met een meetbereik van -30 °C tot +70 °C stelt u in de Loxone Config-software de volgende waarden in:

 

 

Ingangswaarde 10onderste waarde van de meetspanning
Weergavewaarde 1-30onderste waarde van het meetbereik van de sensor
Ingangswaarde 210bovenste waarde van de meetspanning
Weergavewaarde 270bovenste waarde van het meetbereik van de sensor

 

De schaal van het signaal wordt nu aangepast zoals aangegeven in de karakteristiek.

 

VOORBEELD VOOR SENSOREN UIT ONZE WEBSHOP

Hierna enkele voorbeelden met sensoren uit onze webshop.

TEMPERATUURSENSOR WOONRUIMTE

Artikelnummer: 200006

Instellingen temperatuur: (meetbereik instelbaar met DIP-schakelaars)

De sensor wordt met een meetbereikinstelling van -30 °C tot +70 °C geleverd; het voorbeeld heeft betrekking op deze instelling.

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 1-30 °C (onderste uiteinde van het meetbereik)
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 2+70 °C (bovenste uiteinde van het meetbereik)

 

TEMPERATUUR-/VOCHTSENSOR WOONRUIMTE EN BUITEN

Artikelnummer: 200010
Artikelnummer: 200031

Instellingen temperatuur: (meetbereik -30°C tot + 70 °C)

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 1-30
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 270

 

Instellingen vochtigheid: (meetbereik 0 tot 100 % relatieve vochtigheid)

 

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 10
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 2100

 

TEMPERATUURSENSOR BUITEN / WATER

Artikelnummer: 200003
Artikelnummer: 200077

Instellingen temperatuur: (meetbereik -30°C tot + 70 °C)

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 1-30
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 270

 

HELDERHEIDSSENSOR

Artikelnummer: 200032

Instellingen helderheid: (meetbereik instelbaar met DIP-schakelaars: 0 tot 100.000 lux)

De sensor wordt met een meetbereikinstelling van 0 tot 100 lux geleverd; het voorbeeld heeft betrekking op deze instelling.

 

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 10 (onderste uiteinde van het meetbereik)
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 2100 (bovenste uiteinde van het meetbereik)

 

Hier een link die hulp biedt bij de correctie van de helderheidssensor, zodat men de juiste helderheidswaarden kan inschatten.

TEMPERATUUR- EN VOCHTSENSOR SAUNA

Artikelnummer: 200136

Instellingen temperatuur: (meetbereik -30 °C tot + 120 °C)

 

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 1-30
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 2120

Instellingen vochtigheid: (meetbereik 0 % tot 100 %)

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 10
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 2100

 

TEMPERATUUR-/VOCHT-/CO2-SENSOR

Artikelnummer: 200017

Instellingen temperatuur: (meetbereik 0 °C tot 50 °C)

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 10
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 250

Instellingen vochtigheid: (meetbereik 0 tot 100 % relatieve vochtigheid)

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 10
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 2100

Instellingen CO2: (meetbereik 0 tot 2.000 ppm)

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 10
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 22000

 

ULTRASOONSENSOR

Artikelnummer: 200054

Instellingen: (meetbereik 350 mm tot 6.000 mm)

 

Ingangswaarde 10
Weergavewaarde 1350
Ingangswaarde 210
Weergavewaarde 26000

 

AANPASSING BIJ AFWIJKING

Door tocht, een ongunstige positionering of de toleranties van de gebruikte componenten kan een lichte afwijking van de meetwaarde optreden. Ook dit gedrag kan echter worden gecorrigeerd.

U heeft bijvoorbeeld een temperatuursensor die in Loxone Config wordt aangegeven met 21 °C. Met een andere thermometer werd in het midden van de ruimte echter een temperatuur van 22,5 °C gemeten.

We moeten nu nagaan welke spanning de sensor levert om de temperatuurkarakteristiek te kunnen verschuiven.

Daartoe maken we verbinding met onze Miniserver, gaan naar het menu-item “Test” en starten daar de “Live View”.

liveview
In de Live View zien we nu de actuele live-status van alle in- en uitgangen. In de Randapparatuur gaan we nu naar de Miniserver of Extension waarop onze sensor aangesloten is. In ons geval is de sensor gekoppeld aan analoge ingang 1 van de Miniserver.

randapparatuur

De actuele spanningswaarde wordt nu direct weergegeven (zie rode pijl in de afbeelding) en bedraagt in ons geval 6 Volt.

Samengevat:

 

Gemeten temperatuur van sensor:21 °C
Meetspanning:6 V
Werkelijke temperatuur in de ruimte22,5 °C

 

Nu bewerken we gewoon de correctie-instellingen (ingangswaarde 2 en weergavewaarde 2) in de eigenschappen van de analoge ingang.

 

Ingangswaarde 10onderste waarde van de ingangsspanning (blijft gelijk)
Weergavewaarde 1-30onderste waarde van het meetbereik (blijft gelijk)
Ingangswaarde 26Spanningswaarde van de referentiemeting
Weergavewaarde 222,5Werkelijke temperatuur in de ruimte

 

De temperatuurlijn wordt nu 1,5 °C omhoog geschoven. De temperatuurwaarde wordt nu correct weergegeven.

CORRECTIE BIJ 1-WIRE-, AIR- OF ENOCEAN-SENSOREN

 

Gemeten temperatuur van sensor:21 °C
Werkelijke temperatuur in de ruimte22,5 °C

 

Nu bewerken we gewoon de correctie-instellingen (ingangswaarde 2 en weergavewaarde 2) in de eigenschappen van de analoge ingang.

 

Ingangswaarde 10blijft op 0
Weergavewaarde 10blijft op 0
Ingangswaarde 221Temperatuur van sensor
Weergavewaarde 222,5Werkelijke temperatuur in de ruimte

De temperatuurlijn wordt nu 1,5 °C omhoog geschoven. De temperatuurwaarde wordt nu correct weergegeven.