Bevelsherkenning

Met deze bouwsteen kunnen waarden uit een tekst worden uitgelezen. Het overeenkomstige zoekpatroon wordt gedefinieerd in de eigenschappen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
T Text Input Bevelstekst.
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Lv Last extracted value Laatst opgehaalde waarde
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Commando erkenning Karakters voor het uitlezen van een waarde:
\v = Waarde,
\1 = Byte geïnterpreteerd als 1. Byte van de uitgangswaarde (2, 3, ....),
\h = Waarde geïnterpreteerd als hexadecimaal getal.

Karakters om door de tekst te navigeren:
\. = Elk karakter,
\w = Eender welk woord,
\# = Eender welk nummer,
\d = Cijfer 0-9,
\m = Karakter A-Z/a-z/0-9,
\a = Karakter A-Z/a-z,
\s12 = 12 karakters overslaan,
\iText\i = Spring naar 'tekst'

Speciale tekens:
\x = Hexadecimaal getal (bijv. 0x09),
\\ = Slash,
\t = Tab (0x09),
\b = Space (0x02) of Tab (0x09),
\r = Return (0x0d),
\n = Newline (0x0a)
-
Waarde interpretatie met voorteken Indien aangevinkt worden in de bevelsherkenning de waarden \1, \2, \3, enz. met een voorteken gebruikt (Signed integer). -
Programmatie voorbeeld

Commandoherkenning kan worden gebruikt om te navigeren in een tekst of brontekst en om waarden op te halen.

In het volgende voorbeeld willen we steeds de huidige aardgasprijs ophalen:

Aangezien de aanduiding "Aardgas" steeds dezelfde is, springen we naar deze positie in de tekst. Om de tijdsaanduiding over te slaan en de prijs te laten ophalen, zijn er verschillende mogelijkheden:

Variant 1 via \d\a
Met \d enkele cijfers en met \a enkele tekens kunnen worden overgeslagen:

Variant 2 via \w
Met \een getal en met \w kan elk woord worden overgeslagen:

Variant 3 via \s8
Omdat in dit voorbeeld de tijd altijd hetzelfde aantal cijfers en tekens heeft, kunnen deze met \s8 worden overgeslagen: