Windmeter

Toepassing

Met de bouwsteen Windmeter kunnen pulsen van een digitale windmeter worden omgerekend naar windsnelheid. Naast de actuele windsnelheid wordt ook de gemiddelde snelheid van de laatste 3 seconden en een gemiddelde snelheid over een zelf gedefinieerde periode berekend.

Bovendien is in de component een uitgang geïntegreerd voor een stormwaarschuwing.

Basisprogrammering

FREQUENTIE-INGANG

De digitale windsensor wordt aangesloten op een digitale ingang van de Extension. Daarbij is het belangrijk dat de ingang als frequentieteller gedefinieerd is. Daartoe selecteert u gewoon de ingang en activeert u bij de eigenschappen het selectievakje “Frequentie teller“.

Merk op dat alleen de ingangen van de Extensions als frequentieteller kunnen worden gebruikt. De windsensor moet bijgevolg worden aangesloten op een Extension.
De maximaal meetbare frequentie bedraagt 150 Hz.
Als de windsensor aangesloten is op een digitale ingang van de Multi Extension Air, wordt de snelheid elke minuut verzonden. Daarom moet de factor voor de berekening door 60 worden gedeeld. Bij de windmeter uit de Loxone-webshop krijgen we daardoor voor parameter F de waarde 0,0167.

Aan ingang AI wordt de als frequentieteller gedefinieerde digitale ingang gekoppeld.

In parameter F kan de omrekeningsfactor worden ingesteld. Deze factor is vermeld in het gegevensblad van de sensor. Als de windsensor 1 puls/seconde per km/h levert, is de factor 1, want: 1 puls/s = 1Hz = 1km/h. Dit kan echter verschillend zijn van sensor tot sensor.

Op uitgang AQ wordt de gemiddelde windsnelheid in de bepalingstijdsduur T aangegeven.

Met parameter W kan een waarschuwingssnelheid worden gedefinieerd. Als deze snelheid wordt overschreden, gaat uitgang Q naar 1 (= stormwaarschuwing).

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AIFrequentie-ingangHier wordt de als frequentieteller gedefinieerde digitale ingang gekoppeld.Hz

Parameters

Naam BeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TBepalingstijdsduurTijd voor de bepaling van de gemiddelde waarde in minutenmin
FOmrekeningsfactorOmrekeningsfactor van Hz naar km/h of m/s (of een andere eenheid, afhankelijk van het gegevensblad)
WWaarschuwingssnelheidLimietwaarde voor stormwaarschuwing. Waarschuwingsuitgang wordt vanaf deze snelheid actief.km/h

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQgemiddelde windsnelheidGemiddelde windsnelheid in de bepalingstijdsduur Tkm/h
AQgmaximale windsnelheidMaximale windsnelheid (van de laatste 3 seconden voor buien)km/h
AQmmaximale windsnelheidMaximale windsnelheid in de bepalingstijdsduur Tkm/h
QStormwaarschuwingGaat naar 1 wanneer de waarschuwingssnelheid W wordt overschreden.0/1

Een geschikte windsensor vindt u in onze webshop.
De omrekeningsfactor is bij deze sensor de waarde 1, omdat: 1 puls/s = 1Hz = 1km/h

Als de windsensor aangesloten is op een digitale ingang van de Multi Extension Air, wordt de snelheid elke minuut verzonden. Daarom moet de factor voor de berekening door 60 worden gedeeld. Bij de windmeter uit de Loxone-webshop krijgen we daardoor voor parameter F de waarde 0,0167