Windmeter

Met de programma bouwsteen 'Windmeter' kan de frequentie van een windmeter in een windsnelheidswaarde omgerekend worden.
Houd er rekening mee dat alleen de ingangen met een frequentie teller functie geschikt zijn.
Is de windsensor op een digitale ingang van de Multi Extension Air aangesloten, wordt de snelheid elke minuut verzonden. Daardoor moet de factor voor de berekening door 60 worden gedeeld!

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
F Frequency Frequentie
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Avg Average wind speed Gemiddelde windsnelheid km/h 0...∞
G 3 second average for gusts 3 seconden gemiddelde voor windvlagen km/h 0...∞
AvgMax Maximum wind speed in the averaging period Maximale windsnelheid in de gemiddelde periode km/h 0...∞
Wa Wind alarm - 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Avgt Averaging-time Gemiddelde tijd min 0...∞ 10
F Factor Omrekeningscoëfficiënt Hz naar km/h resp. m/s of andere eenheden zoals vermeld op het gegevensblad - 1
W Wind speed alarm Windsnelheid alarm km/h 1...∞ 50
Frequentie ingang

De digitale windsensor wordt aangesloten op een digitale ingang van de Extension. De ingang moet de frequentieteller functie ondersteunen, die in de ingangseigenschappen moet worden geactiveerd: