Miniserver

De Loxone Miniserver dient als centrale besturingseenheid voor allerlei automatiseringstaken.

Het besturingssysteem en de gebruikersprogrammering en -instellingen worden opgeslagen op de verwisselbare micro SD-kaart. De LAN-interface maakt programmering mogelijk, de geïntegreerde webserver maakt de bediening van de gebouwtechniek mogelijk via een webinterface of de Loxone App.

Er zijn 8 potentiaalvrije relaiscontacten, 8 digitale ingangen en 4 analoge ingangen (0-10V) beschikbaar. Via de Link interface kan de Miniserver worden uitgebreid met maximaal 30 Extensions met extra functies zoals in- en uitgangen of interfaces.

Ook is er een Loxone Tree interface geïntegreerd om sensoren en actoren in het gebouw aan te sluiten.

Datasheet Miniserver

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De installatie vindt plaats in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de stroomvoorziening aan, evenals de in-/uitgangen en interfaces, indien nodig.

Via de LAN-aansluiting is de Miniserver verbonden met het lokale netwerk of een WLAN-router.

Informatie omtrent bekabeling.

De Miniserver start op nadat de stroom is ingeschakeld en is binnen enkele seconden bedrijfsklaar.
De linker status-LED knippert elke seconde groen om aan te geven dat de Miniserver bedrijfsklaar is.
De rechter LED brandt als er berichten zijn over de Systeemstatus.

Bij de eerste start met fabrieksinstellingen krijgt de Miniserver via DHCP een IP-adres van de router toegewezen.

Als er in het netwerk geen DHCP-server actief is of als de Miniserver rechtstreeks op een pc is aangesloten, wordt link-local-adressering via Zeroconf ondersteund.
De Miniserver en de computer nemen een 169.254.x.x link-local-adres aan als beide zijn ingesteld op DHCP.
Als alternatief kunnen de Miniserver en de computer ook handmatig een IP-adres toegewezen krijgen.

Vervolgens kunt u in Loxone Config zoeken naar de Miniserver in het netwerk en vervolgens verbinding maken. Voor een Miniserver met fabrieksinstellingen zijn de gebruiker en het wachtwoord: admin/admin

Volg dan onze instructies voor eerste-configuratie om je nieuwe project met de Miniserver te maken.


Extensions connecteren

Er kunnen maximaal 30 Extensies worden aangesloten op de Link-interface van een Miniserver volgens het onderstaande schema:

Sluit de Extensions aan op een Miniserver door het doorlussen van de Link-interfaces. Als één van de Extensions is aangesloten op een afzonderlijke voeding, moeten de GND (negatieve) van alle voedingen onderling worden verbonden. Deze verbinding is van cruciaal belang voor een betrouwbare gegevensoverdracht.

Het blauw/witte paar van een CAT5/6/7 kabel wordt gebruikt om de Link door een gebouw te leiden. Dit maakt een maximale lengte van 500m/1640ft mogelijk.

De Link interface wordt afgesloten bij de laatste Extension met de 120 Ohm weerstand die bij de Miniserver wordt geleverd.

Na het inschakelen van de voeding knipperen de Extensions eerst rood, en na succesvolle aansluiting op de Miniserver knipperen ze oranje.

U kunt nu doorgaan met het koppelen van de Extensions.


Tree-apparaten verbinden

Er kunnen tot 50 Tree apparaten worden aangesloten op de Tree interface van een Miniserver, of op elk van de twee takken van een Tree Extension. Er mag geen verbinding zijn tussen verschillende Tree takken.
Het volgende diagram toont de bedrading van verschillende Tree apparaten die zijn aangesloten op twee verschillende takken van een Tree Extension.

De volgende bedradingstopologieën zijn mogelijk, bij een maximale lengte van 500m/1640ft:

De Loxone Tree kabel wordt gebruikt voor de bedrading, het bevat de Tree communicatielijnen en de lijnen voor de 24VDC stroomvoorziening in de overeenkomstige kleuren. Voor apparaten met hogere stroomvereisten, zoals Tree verlichtingsproducten, bevat de Tree kabel ook een paar draden met een doorsnede van 1,5 mm² (AWG16) voor de stroomvoorziening.

Wij raden aan om per kamer één Tree kabel vanaf het paneel te leiden en dan aftakkingen te maken naar de individuele Tree apparaten in die kamer. Dit komt overeen met een Tree topologie.

Binnen de behuizing wordt voor de bedrading gebruik gemaakt van paarsgewijs getwiste paren paneeldraad.

Apparaten die met elkaar communiceren moeten een gemeenschappelijke GND delen. Dit is nodig als er meer dan één voeding wordt gebruikt. (b.v. in een sub-paneel, of als afzonderlijke voedingen worden gebruikt voor verlichting). Daartoe moeten alle GND (negatief) van de voedingen onderling worden verbonden. Deze verbinding is van cruciaal belang voor een betrouwbare gegevensoverdracht.

De kabellengte van max. 500 m per Tree tak heeft uitsluitend betrekking op de datalijnen, niet op de 24V-voeding. Voor verbruikers met een hoger vermogen, zoals Tree lampen of Tree Dimmer, is de haalbare kabellengte vaak aanzienlijk korter vanwege de resulterende spanningsval.

Als de stroom op de GND-lijn resulteert in een te hoge spanningsval, beïnvloedt dit potentiaalverschil ook de Tree communicatie.
Om dit probleem op te lossen, verdeelt u verbruikers van een hoger vermogen over langere afstanden over meerdere voedingslijnen, of gebruikt u een voedingslijn met een grotere doorsnede, of een voeding dicht bij de verbruikers.
Voor bestaande installaties is een verdubbeling van de doorsnede van de GND-lijn vaak voldoende om het potentiaalverschil op te heffen.

U kunt nu doorgaan met het koppelen van de Tree apparaten.


Analoge ingangen verbinden

0-10V zender met 2 uitgangen, gemeenschappelijke voeding:

0-10V transmitter met 2 uitgangen, aparte voeding:


Loxone Health Check

De diagnose van de Miniserver en de Loxone-interfaces kan worden gestart via de Loxone Health Check:


Apparaatstatus

De Apparaatstatus dient als centraal overzicht van de status van alle apparaten in de programmering, Dit maakt een snelle, maar ook gedetailleerde foutdiagnose mogelijk.

De Apparaatstatus kan worden geopend via de menubalk:

Als een apparaat offline is, momenteel wordt bijgewerkt of nog niet is gekoppeld, wordt dit in kleur gemarkeerd in de statuskolom:

Diagnostische opties

Met een rechtermuisklik op het gewenste apparaat kan individuele informatie worden opgevraagd en kunnen acties worden gestart. Deze beschikbare opties zijn apparaatafhankelijk.

1. Tekstbestand met details van het geselecteerde apparaat
2. Gedetailleerde details over het oplossen van problemen worden samengevat in een tekstbestand (TechReport), batterijgevoede Air apparaten moeten hiervoor awake zijn
3. Herstart apparaat*
4. Haal centraal logbestand def.log op, waar belangrijke gebeurtenissen in het systeem worden gelogd*
5. Toon structuurbestand LoxApp3.json, bestand om communicatie tussen gebruikersinterface en Miniserver mogelijk te maken*
6. Stuur device commando
7. Stuur apparaat naar slaapstand
8. Houd apparaat wakker

* alleen beschikbaar voor Miniserver

Aanvullende informatie
Update en diagnose voor Tree apparaten
Update en diagnose voor Air apparaten


LED Status

Linker LED Rechter LED Beschrijving

Alles OK, apparaat is online.

Eén of meer Systeemstatusberichten zijn actief.

Apparaat werd geselecteerd in Loxone Config en wordt geïdentificeerd.

Update wordt uitgevoerd.

Bootfase:

Linker LED Rechter LED Beschrijving

Miniserver start op.

Miniserver laadt de bootloader-image van de SD-kaart.

Miniserver heeft de image succesvol geladen en zal deze als volgende stap uitpakken.

Miniserver heeft de image met succes uitgepakt.

Het besturingssysteem wordt gestart.

Miniserver laadt het programmabestand.

SD-kaart kan niet worden gelezen. Controleer de SD-kaart.

Geen compatibel operating system op de SD-kaart.
RJ45 Poort Beschrijving

Netwerkverbinding

Geen netwerkverbinding

Geeft dataverkeer aan

Als een of beide LED's permanent branden zonder dat er een kabel is aangesloten, geeft dit aan dat de interface beschadigd is.

Meer informatie

Herstellen van de oorspronkelijke status en het formatteren van de SD-kaart

Een back-up aanmaken

Update van de Miniserver

Externe toegang instellen

Aansluiten van meerdere Miniservers via Tree Intercommunicatie

Aansluiten van meerdere Miniservers via de Gateway-Client functionaliteit


Miniserver vervangen

Als een Miniserver moet worden vervangen door een andere, is er een wizard beschikbaar in Loxone Config om u door de nodige stappen te leiden.
Start de wizard en volg de instructies:


Sensoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Ingang 1 Digitaal 0/1
Ingang 2 Digitaal 0/1
Ingang 3 Digitaal 0/1
Ingang 4 Digitaal 0/1
Ingang 5 Digitaal 0/1
Ingang 6 Digitaal 0/1
Ingang 7 Digitaal 0/1
Ingang 8 Digitaal 0/1
Voltage 1 -
Voltage 2 -
Voltage 3 -
Voltage 4 -
Actoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Actor (relais) 1 Digitaal 0/1
Actor (relais) 2 Digitaal 0/1
Actor (relais) 3 Digitaal 0/1
Actor (relais) 4 Digitaal 0/1
Actor (relais) 5 Digitaal 0/1
Actor (relais) 6 Digitaal 0/1
Actor (relais) 7 Digitaal 0/1
Actor (relais) 8 Digitaal 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Rekenvermogen beperken Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Apparaattype -
Interne adres Voer het lokale adres van de Miniserver in, dit is het IP-adres of de hostnaam die kan worden gebruikt om de Miniserver op het lokale netwerk te bereiken.
Hostnamen worden niet ondersteund in Gateway-Client-projecten.
-
Externe URL Voer het adres in via welke de Miniserver toegankelijk is via het internet (Hostnaam of IP).
Als u Loxone Cloud DNS gebruikt, voer dan in
dns.loxonecloud.com of dns.loxonecloud.com:<poort> als u geen poort 80 gebruikt.
-
Externe HTTP poort De externe poort, die u hebt opgegeven in de poort forwarding instellingen van uw router, voor de HTTP-poort van de Miniserver -
Externe HTTPS poort De externe poort, die u hebt opgegeven in de port forwarding instellingen van uw router, voor de HTTPS-poort van de Miniserver -
Miniserver configuratie Bewerk de Miniserver instellingen. Hiervoor moet er een verbinding met de miniserver bestaan. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Miniserver

Loxone Poorten & Domeinen

Thermische uitschakeltemperaturen