RGBW 24V Dimmer Tree

Met de RGBW Dimmer Tree kunnen lichtbronnen zoals laagspannings-LED Spots en LED Strips met behulp van PWM worden gedimd en kunnen eventuele kleurstemmingen worden gemengd. De 4 uitgangen ondersteunen een kanaal met RGBW-kleurlicht, maar kunnen ook worden geconfigureerd als individuele kanalen voor 4x wit licht.

Het apparaat is ook verkrijgbaar als RGBW Compact Dimmer Tree in een compacte behuizing. De functies zijn identiek.

Datasheet RGBW 24V Dimmer Tree

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Tree

Inhoudsopgave


Montage

De RGBW Dimmer wordt in een geschikte verdeler op een DIN-rail gemonteerd. De Compact Dimmer kan zonder aparte behuizing worden gebruikt. De kabellengte moet zo kort mogelijk worden gehouden om het spanningsverlies te beperken.

De doorsnede van de kabel moet zodanig worden gedimensioneerd dat de spanningsval maximaal 1 V bedraagt. Dit kan worden bepaald aan de hand van de volgende formule:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I ... stroom [A], L ... kabellengte [m], A ... kabeldoorsnede [mm²], ΔU ... spanningsverlies [V], ρ ... specifieke weerstand [( Ω*mm²)/m], ρ= constante (0,0172 voor koper)

Sluit de stroomtoevoer en de Tree databekabeling aan. Na het inschakelen van de voedingsspanning knippert de statusled, na korte tijd oranje, als de bedrading correct is (verbinding met de Tree Extension / Miniserver tot stand gebracht).


Inbedrijfname

Volg daarna de aanleer procedure


Enkele kanalen

Wanneer in de eigenschappen van het apparaat "Enkele kanalen" als actortype is geselecteerd, is de kanaalindeling als volgt:

Uitgang 1 - klem rood, uitgang 2 - klem groen, uitgang 3 - klem blauw, uitgang 4 - klem wit


Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Smart actor RGBW Smart actor
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid
Online status RGBW 24V Dimmer Tree Digitaal
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel Lichtsturing bouwsteen V2.
-
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op het apparaat tijdens normale werking uitgeschakeld.
In het geval van een storing blijft het apparaat u waarschuwen via de status LED's.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet RGBW 24V Dimmer Tree

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Tree