RGBW 24V Dimmer Tree

Met de RGBW Dimmer Tree kunnen lichtbronnen zoals laagspannings-LED Spots en LED Strips met behulp van PWM worden gedimd en kunnen eventuele kleurstemmingen worden gemengd. De 4 uitgangen ondersteunen een kanaal met RGBW-kleurlicht, maar kunnen ook worden geconfigureerd als individuele kanalen voor 4x wit licht.

Het apparaat is ook verkrijgbaar als RGBW Compact Dimmer Tree in een compacte behuizing. De functies zijn identiek.

Datasheet RGBW 24V Dimmer Tree

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Tree

Inhoudsopgave


Montage

De RGBW Dimmer wordt in een geschikte verdeler op een DIN-rail gemonteerd. De Compact Dimmer kan zonder aparte behuizing worden gebruikt. De kabellengte moet zo kort mogelijk worden gehouden om het spanningsverlies te beperken.

De doorsnede van de kabel moet zodanig worden gedimensioneerd dat de spanningsval maximaal 1 V bedraagt. Dit kan worden bepaald aan de hand van de volgende formule:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I ... stroom [A], L ... kabellengte [m], A ... kabeldoorsnede [mm²], ΔU ... spanningsverlies [V], ρ ... specifieke weerstand [( Ω*mm²)/m], ρ= constante (0,0172 voor koper)

Sluit de stroomtoevoer en de Tree databekabeling aan. Na het inschakelen van de voedingsspanning knippert de statusled, na korte tijd oranje, als de bedrading correct is (verbinding met de Tree Extension / Miniserver tot stand gebracht).


Inbedrijfname

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.


Enkele kanalen

Wanneer in de eigenschappen van het apparaat "Enkele kanalen" als actortype is geselecteerd, is de kanaalindeling als volgt:

Uitgang 1 - klem rood, uitgang 2 - klem groen, uitgang 3 - klem blauw, uitgang 4 - klem wit


Smart Tunable White

Tunable White (TW) verwijst naar verlichting met wit licht waarvan de kleurtemperatuur kan worden aangepast.
Voor dit doel zijn lichtbronnen zoals LED-strips beschikbaar die warm wit licht en koel wit licht combineren.
$De kleurtemperatuur kan worden aangepast van warm wit naar koel wit door de twee kleuren te mengen.

Voor dit doel ondersteunen Loxone-apparaten met RGBW-dimuitgangen het actuatortype Smart Tunable White:

Per actor worden twee uitgangen van de dimmer voor koel wit (CW) en warm wit (WW) gecombineerd.
Smart Tunable White actuatoren worden ondersteund door de Lichtregeling bouwsteen.

Twee Smart TW-actoren of één Smart TW-actor en twee afzonderlijke kanalen kunnen worden geconfigureerd.
De toewijzing van de aansluitingen is als volgt:

In de instellingen van de Smart TW actor is de kleurtemperatuur van de lichtbron ingesteld op warm wit en koel wit:

Deze informatie is te vinden in de technische gegevens van de lichtbron.


Tree Communication en spanningsval

Als de stroom op de GND-lijn resulteert in een te hoge spanningsval, beïnvloedt dit potentiaalverschil ook de Tree communicatie.
Om dit probleem op te lossen, verdeelt u verbruikers van een hoger vermogen over langere afstanden over meerdere voedingslijnen, of gebruikt u een voedingslijn met een grotere doorsnede, of een voeding dicht bij de verbruikers.
Voor bestaande installaties is een verdubbeling van de doorsnede van de GND-lijn vaak voldoende om het potentiaalverschil op te heffen.


Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Smart actor RGBW Smart actor
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status RGBW 24V Dimmer Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel met de lichtsturing bouwsteen.
-
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op het apparaat tijdens normale werking uitgeschakeld.
In het geval van een storing blijft het apparaat u waarschuwen via de status LED's.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet RGBW 24V Dimmer Tree

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Tree