Pulse meter bidirectioneel

Deze bidirectionele meter is geschikt voor de registratie van het verbruik en levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pc Pulse consumption Impulsverbruik 0/1
Pd Pulse delivery Impuls levering 0/1
Fc Frequency consumption Frequentieverbruik 0...∞
Fd Frequency delivery Frequentielevering 0...∞
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pc) en (Fc) wordt uitgevoerd als een positieve waarde.
Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pd) en (Fd) wordt uitgevoerd als een negatieve waarde.
Mrc Meter Reading consumption Meterstanden verbruik 0...∞
Rdc Reading today consumption Meterstand verbruik vandaag 0...∞
Rmc Reading this month consumption Meterstand verbruik deze maand 0...∞
Ryc Reading this year consumption Meterstand verbruik dit jaar 0...∞
Mrd Meter Reading delivery Meterstand levering 0...∞
Rdd Reading today delivery Meterstand levering vandaag 0...∞
Rmd Reading this month delivery Meterstand levering deze maand 0...∞
Ryd Reading this year delivery Meterstand levering dit jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Npc Number of pulses per unit Aantal impulsen per toestel 0...∞ 1000
Npd Number of pulses per unit Aantal impulsen per toestel 0...∞ 1000
Mroc Meter reading offset consumption Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Mrd). 0