Pulse meter bidirectioneel

Deze bidirectionele meter is geschikt voor de registratie van het verbruik en levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pc Pulse consumption Impulsverbruik 0/1
Pd Pulse delivery Impuls levering 0/1
Fc Frequency consumption Frequentieverbruik 0...∞
Fd Frequency delivery Frequentielevering 0...∞
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pc) en (Fc) wordt uitgevoerd als een positieve waarde.
Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pd) en (Fd) wordt uitgevoerd als een negatieve waarde.
Mrc Meter Reading consumption Huidige meterstand van de totale gebruikte energie 0...∞
Rdc Reading today consumption Totale energieverbruik van de huidige dag 0...∞
Rldc Reading yesterday consumption Totale energieverbruik van de vorige dag 0...∞
Rmc Reading this month consumption Totale energieverbruik van de huidige maand 0...∞
Rlmc Reading last month consumption Totale energieverbruik van de vorige maand 0...∞
Ryc Reading this year consumption Totale energieverbruik van het huidige jaar 0...∞
Rlyc Reading last year consumption Totale energieverbruik van het vorige jaar 0...∞
Mrd Meter Reading delivery Huidige meterstand van de totale geleverde energie 0...∞
Rdd Reading today delivery Totale teruggeleverde energie van de huidige dag 0...∞
Rldd Reading yesterday delivery Totale teruggeleverde energie van de vorige dag 0...∞
Rmd Reading this month delivery Totale teruggeleverde energie van de huidige maand 0...∞
Rlmd Reading last month delivery Totale teruggeleverde energie van de vorige maand 0...∞
Ryd Reading this year delivery Totale teruggeleverde energie van het huidige jaar 0...∞
Rlyd Reading last year delivery Totale teruggeleverde energie van het vorige jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Npc Number of pulses per unit Aantal pulsen per eenheid 0...∞ 1000
Npd Number of pulses per unit Aantal pulsen per eenheid 0...∞ 1000
Mroc Meter reading offset consumption Er wordt waarde toegevoegd aan de output (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery Waarde wordt toegevoegd aan output (Mrd). 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Ongeldige meterstand melden Als deze optie is geselecteerd, krijg je een melding als er ongeldige Meterstanden zijn gedetecteerd. Bijvoorbeeld als een fysieke teller onrealistische waarden verstuurt door transmissiefouten. -
Meterstand en eenheden

De fysieke meter levert een bepaald aantal pulsen per hoeveelheidseenheid, dit moet worden ingesteld bij parameter (Np). De bouwsteen gebruikt dit om de meterstand (Mr) te vormen, berekent het vermogen of debiet (Pf) en registreert de statistieken.

De eenheden voor Pf/Mr moeten gerelateerd zijn aan het uur en moeten in grootte overeenkomen zodat Pf correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg