Zonneschijn detectie

De zonneschijn ingang maakt het mogelijk te detecteren of de zon al dan niet schijnt.
Dit kan vervolgens worden gebruikt bij de programmering, bijvoorbeeld bij toepassingen als verwarming, airconditioning of zonwering.

De zonneschijn ingang is beschikbaar met het Weerstation Air en het Weerstation Tree, alsook met de Loxone Weather service

Weerstation

Bij het weerstation is de zonneschijndetectie afhankelijk van de helderheid die door het weerstation wordt gemeten.
De zonshoogte wordt berekend op basis van de geografische coördinaten van de installatie (projectinstellingen) en de tijd en datum.

Uit beide waarden wordt een drempelwaarde berekend, aangezien de helderheid sterk afhangt van de hoek van de zonnestralen.

Als de helderheid boven de berekende drempelwaarde ligt, wordt de zonneschijn ingang geactiveerd.

Voorbeelden voor berekende drempelwaarden (standaard instelling)
Hoogte zon Drempel waarde Opmerking over hoogte van de zon
90° 86780 lx Zon op het hoogtepunt
65° 74507 lx Middag in Centraal Europa op de zomerzonnewende
42° 46555 lx Middag in Centraal Europa op de equinox
18° 14057 lx Middag in Centraal Europa op de winterzonnewende
10° 5753 lx Zon staat laag

In de eigenschappen van het weerstation kan de gevoeligheid worden aangepast onder “Drempel zonneschijn”.
Standaard +30% komt overeen met de laagste gevoeligheid, de zonneschijndrempel wordt verhoogd.
Standaard -30% komt overeen met de hoogste gevoeligheid, de zonneschijndrempel wordt verlaagd.

Voorbeeld:
Indien het weerstation voor een sterk reflecterend oppervlak is gemonteerd (b.v. een witte huismuur), wordt een hogere helderheidswaarde gemeten.
Hierdoor reageert de zonnedetectie te vroeg. De oplossing hier is de drempel iets hoger in te stellen, bijvoorbeeld +15%.

Weather Service

Bij de weather service is de zonneschijndetectie afhankelijk van de absolute stralingswaarde die door de weather service wordt verstrekt.
De zonshoogte wordt berekend op basis van de geografische coördinaten van de installatie (projectinstellingen) en de tijd en datum.

Uit beide waarden wordt een drempelwaarde berekend, aangezien de straling sterk afhankelijk is van de hoek van de zonnestraling.

Als de straling boven de berekende drempelwaarde ligt, wordt de zonneschijningang actief.

Voorbeelden voor berekende drempelwaarden (standaard instelling)
Hoogte zon drempel waarde Opmerking over hoogte van de zon
90° 512 W/m² Zon op het hoogtepunt
65° 464 W/m² Middag in Centraal Europa op de zomerzonnewende
42° 343 W/m² Middag in Centraal Europa op de equinox
18° 158 W/m² Middag in Centraal Europa op de winterzonnewende
10° 89 W/m² Zon staat laag

 

In de weather service kan de gevoeligheid worden aangepast in de eigenschappen van de zonneschijningang onder “Drempel zonneschijn”.
Standaard +30% komt overeen met de laagste gevoeligheid, de zonneschijndrempel wordt verhoogd.
Standaard -30% komt overeen met de hoogste gevoeligheid, de zonneschijndrempel is verlaagd.

De omgeving van de installatie heeft hier echter geen invloed op de waarde.