Lastmanager

Deze bouwsteen bewaakt de stroombelasting in het gebouw en beschermt tegen overbelasting. Als het maximaal toelaatbare vermogen [maxP] wordt overschreden, worden verbruikers die aan de bouwsteen zijn toegewezen, overeenkomstig hun prioriteit losgekoppeld en uitgeschakeld.

Een eerste vereiste voor bruikbare consumenten is dat zij ook schakelbaar zijn. Hetzij direct, hetzij door besturing via een interface.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
cP Actueel vermogen Analoge ingang voor actuele totale vermogen kW
Sl1-12 Status verbruiker 1-12 Digitale ingang van de actuele status van de verbruiker.
Wanneer deze ingang wordt gebruikt, wordt u verwittigd wanneer de verbruiker wordt uitgeschakeld wegens een overbelasting.
- -
R Reset Zet alle uitgangen terug. Zolang deze ingang actief is, blijft de functiebouwsteen gedeactiveerd. - -
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ll1-12 Verbruiker blokkeren 1-12 Als de maximale stroomcapaciteit [maxP] van de bouwsteen wordt overschreden, wordt de stroom door het blokkeren van verbruikers met een hogere prioriteit vrijgegeven. - -
AP Beschikbaar vermogen Momenteel beschikbaar vermogen totdat het maximale vermogen is bereikt. kW
maxPe Maximaal vermogen overschreden AAN wanneer de maximale vermogenscapaciteit [maxP] gedurende 30 seconden overschreden wordt - -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
maxP Maximale vermogen Bepaalt het maximale vermogen kW 0...∞ 20
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Configuratie Configureer de afzonderlijke verbruikers die de lastmanager aanstuurt. -
Toepassingsvoorbeeld

Bij het invoegen van de bouwsteen of in de instellingen ervan, wordt het configuratievenster geopend, waarin de belastingen worden ingevoerd met hun vermogen, die bij overbelasting moeten worden uitgeschakeld.

De bovenste vermelding heeft de hoogste prioriteit voor belastingsafschakeling, d.w.z. deze wordt het eerst geblokkeerd. Indien dit niet volstaat, worden verdere ingangen achter elkaar van boven naar beneden geblokkeerd:

In het voorbeeld zijn dat twee boilers voor warm water, het laadstation voor een elektrisch voertuig, en de sauna. Op deze wijze kunnen tot 12 verbruikers in de module worden geconfigureerd.
De in- en uitgangen van de module worden vervolgens in de programmering aangesloten:

Via de Status ingangen van de bouwsteen, in het voorbeeld SI1 - SI4, wordt de status van de verbruikers bepaald.
Ook al hoeven de statusingangen niet noodzakelijkerwijs te worden gebruikt, de status van de verbruikers kan in de visualisatie worden weergegeven en stelt de bouwsteen in staat een betere beslissing te nemen over de snelheid van de lastverlaging.

Via de Uitgangen van de bouwsteen, in het voorbeeld Ll1 - Ll4, worden de belastingen eventueel geblokkeerd. Een actieve uitgang betekent een geblokkeerde verbruiker.
Bijna altijd noodzakelijk gevolgd door extra logica, omdat verbruikers zelden alleen door de bouwsteen worden geschakeld, maar alleen hier worden vrijgegeven of geblokkeerd.

Met Ingang cP wordt het actuele totale elektrische vermogen aan de bouwsteen doorgegeven.
Met Parameter maxP wordt het maximaal toelaatbare totale elektrische vermogen ingesteld.
Uit de twee waarden bepaalt het functieblok of er sprake is van overbelasting en of een uitschakeling noodzakelijk is.

Zodra een overbelasting wordt gedetecteerd, wordt de eerste verbruiker geblokkeerd. Als de overbelasting zo groot is dat het blokkeren van de eerste verbruiker niet voldoende is om de overbelasting op te heffen, kunnen ook twee of meer verbruikers tegelijk worden geblokkeerd.
Zodra een of meer verbruikers zijn geblokkeerd, verstrijkt een tijd van 10 seconden voor stabilisatie, pas dan wordt de belastingsituatie opnieuw gecontroleerd en worden zo nodig verdere verbruikers geblokkeerd of weer vrijgegeven.

Belastingen worden weer ingeschakeld in omgekeerde volgorde zodra er weer voldoende vermogen beschikbaar is, d.w.z. het vermogen van de belasting +10 procent zou bij het inschakelen niet tot overbelasting leiden. Er wordt slechts één belasting tegelijk ingeschakeld, 10 seconden daarna wordt de toestand van de belasting opnieuw gecontroleerd.

De visualisatie toont de huidige belastingsituatie en de status van de gebruikte belastingen: