Loxone Intercom

Configuratie van de Loxone Intercom.

ALGEMENE INFORMATIE

Voor de overdracht van de Intercom-gebruikergegevens wordt vanaf Miniserver versie 8.1 een gewijzigde procedure gebruikt.
Om communicatie met de intercom mogelijk te maken, is minstens app-versie 7.1 (2016.11.8) vereist.
Als u een oudere app-versie gebruikt, dient u een update uit te voeren.

QUICK-START

STROOMVOORZIENING TOT STAND BRENGEN

Aanbevolen montagehoogte: Bovenkant intercom 170 cm

Eerst voorconfigureren, daarna monteren!

Aansluiting:
• 1x RJ45-datakabel van uw netwerk aansluiten op de meegeleverde PoE-injector “Data In” (PoE = Power over Ethernet)
• 1x RJ45-datakabel aansluiten op PoE-injector “Data & Power Out“ en verbinden met de Loxone-intercom “Input”.
• Stroomvoorziening van de PoE-injector tot stand brengen.

Loxone Intercom montage handleidingen

Loxone Intercom XL montage handleiding
Om aanvaardbare audiocommunicatie toe te laten, is een gegevenssnelheid van minstens 2 MBit noodzakelijk. Om ook videocommunicatie vloeiend te laten verlopen, wordt (afhankelijk van de beeldresolutie) een gegevenssnelheid van minstens 10 MBit aanbevolen.
Bij Ethernet bedraagt de maximale leidinglengte van het netwerk ca. 100 m.
Als langere leidingen vereist zijn, moet gebruik worden gemaakt van andere netwerkverbindingstypes, bijv. glasvezel… Bij dergelijke lengtes is het aan te bevelen de PoE-adapter in de onmiddellijke omgeving van de intercom te plaatsen.

INTERCOM / INTERCOM XL INGEBRUIKNAME

Nadat de intercom met het netwerk werd verbonden en ingeschakeld, wordt hij met behulp van Loxone Config geïntegreerd in de programmering. Start daartoe eerst de Loxone Config-software en maak verbinding met uw Miniserver. Laad nu het actuele programma naar de Miniserver en klik vervolgens op de knop “Extensions zoeken”.

extension zoeken
Het zoek-dialoogvenster verschijnt. In het tabblad “Netwerk” verschijnen nu alle Loxone-apparaten die geschikt zijn voor netwerkgebruik. Selecteer de optie “Intercom Audio” en klik vervolgens op “Configureren”. Hier kunt u het IP-adres aanpassen.

 

randapparatuur zoeken intercom

Nu kan aan de intercom een statisch IP-adres worden toegewezen. Merk op dat het adres bij uw netwerk moet passen en door geen enkel andere apparaat mag worden gebruikt. Nadat u op “Toevoegen” heeft geklikt, wordt het apparaat opnieuw gestart.
Selecteer in het zoekvenster de optie “Intercom video” en configureer eveneens de netwerkinstellingen.

Configureren van de netwerkinstellingen met behulp van Loxone Config is pas mogelijk vanaf Intercom versie V8d2.
Als uw intercom een versie <= V8p0 heeft, dient u de netwerkinstellingen direct in de webinterface van de intercom te wijzigen.

Kies nu de voordien aangemaakte intercom en klik vervolgens op OK.
De intercom is nu opgenomen in de randapparatuurlijst.

Bij de eigenschappen van de intercom worden de gegevens voor externe toegang ingevoerd:

 

 

Url videostream (intern)http://“interne IP van de videomodule:Port“
Url videostream (extern)http://“externe IP van de videomodule:Port“ (bijv.: clouddns:PORT wanneer het externe adres van de Miniserver en de camera gelijk zijn)
Host voor audio (intern)“IP van de SIP-module“
Host voor audio (extern)“Url van de SIP-provider” (bijv. iptel.org)

 

 

informatieVoor spraakoverdracht is geen portforwarding noodzakelijk!

Met slepen en neerzetten (drag and drop) kunt u dit item naar de programmeerpagina slepen en zo een voorgeconfigureerde deurstuurcomponent verkrijgen.

 

voorbeeldconfig intercom

Omdat bij de intercom XL tot 100 oproepknoppen mogelijk zijn, moet aan elke deurstuurcomponent in de eigenschappen een oproepknop worden toegewezen (vergelijkbaar met een woningnummer).
Het telefoonboek of de namen van de verschillende oproepknoppen kunnen onder het volgende adres in de browser worden bewerkt:
http://“IP van de SIP-module“/#phonebook

 

Deze namen worden ook weergegeven op het display van de intercom XL.
Er kunnen geen trema’s worden weergegeven.

 

WACHTWOORD WIJZIGEN

Om de Loxone CloudDNS-dienst te gebruiken, moet het wachtwoord van de intercom worden gewijzigd. Het standaardwachtwoord is niet toegelaten voor externe verbindingen.
Ook wanneer de intercom alleen intern wordt gebruikt, is het aan te bevelen het wachtwoord te wijzigen.
Om de gebruikergegevens van de cameramodule te wijzigen, klikt u in de webinterface op “Geavanceerd” en vervolgens op “Gebruikerbeheer”.
Hier kunt u het actuele wachtwoord wijzigen of nieuwe gebruikers aanmaken.
Voor de beeldweergave in de app is het aangewezen een eigen intercom user aan te maken. Deze gebruiker mag alleen “Viewer”-rechten hebben.

 

gebruikersrechten

In de Sip-module kan het wachtwoord worden aangepast onder “Geavanceerd” => “Instellingen VoIP” => “Systeem”.

 

wachtwoor wijzigen intercom

 

EXTERNE SPRAAKVERBINDING CONFIGUREREN

Om communicatie in twee richtingen onderweg via het mobiele netwerk op de smartphone mogelijk te maken, moet een SIP-account worden aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gratis op serweb.iptel.org. Als alternatief voor iptel kan ook antisip.com worden gebruikt.
Vervolgens worden in de webinterface van de SIP-module nog enkele instellingen uitgevoerd.
Om naar de webinterface te gaan voert u het IP-adres van de SIP-module in de browser in. (standaardwachtwoord: “admin”)
• Klik nu linksonder naast de knop “Opslaan” op “Geavanceerd” -> “Instellingen VoIP” en vervolgens rechtsboven op “SIP“.
• Kies SIP registratie “ja” voor werking op een SIP-server. Wanneer communicatie in twee richtingen alleen beschikbaar moet zijn in het interne WLAN-netwerk, is SIP-registratie niet noodzakelijk. Om ook buiten het thuisnetwerk met de intercom te kunnen communiceren, moet de SIP-registratie worden geactiveerd.
• Voer bij SIP-server en SIP-domein het IP-adres of de URL van uw SIP-server in. (bijv. “iptel.org“)
• Geef bij SIP-gebruiker-ID het oproepnummer van de SIP-module op. Als u iptel.org gebruikt, voert u hier uw gebruikersnaam in.
• Geef bij SIP-verificatie-ID (gebruikersnaam) en SIP-verificatie-PIN (wachtwoord) de aanmeldgegevens voor de SIP-server in.
• Geef bij SIP-gebruikersnaam een optionele naam voor de SIP-module in.

 

Instellen VoIP

 

informatieEen SIP-account kan slechts één keer op een apparaat, dus ook de Loxone Intercom, gebruikt worden. Als er meerdere intercoms in hetzelfde huis geïnstalleerdzijn, heeft u verschillende SIP accounts nodig.

 

STATUSMELDINGEN BIJ MISLUKTE SPRAAKVERBINDINGEN

BezetEr is reeds een andere deelnemer verbonden
Probeer het later opnieuwDe verbinding is bezet; probeer later nog eens
De gesprekspartner is (tijdelijk) niet beschikbaar.”Code 480
De gesprekspartner is momenteel niet bereikbaar. Mogelijke oorzaken:

  • – Verkeerd ingestelde Sip-account. Controleer de instellingen in de Intercom en Loxone Config
  • – Sip-server is niet bereikbaar. Controleer of de intercom bereikbaar is.
    Controleer bij externe verbinding of de server van de gebruikte provider bereikbaar is.
Er is een fout opgetreden bij het tot stand brengen van de spraakverbinding: <Error Code>”Lijst met Sip-statuscodes
De gesprekspartner (_host_) heeft de oproep van de app geweigerd.Controleer de configuratie van de Intercom.
Host of gebruikersnaam verkeerd

of

Controleer de gebruikersnaam en de host van uw audio-verbinding, ‚<userAndHost>‘ is ongeldig.”

Controleer de account-instelling in de Intercom en Loxone Config.

 

EXTERNE VIDEOVERBINDING INSTELLEN

Om ook onderweg via het mobiele netwerk op de smartphone te kunnen zien wie er aan de deur staat, moet een poortdoorschakeling op de router worden uitgevoerd. Daartoe kunt u onze gratis DNS-dienst gebruiken.
Bij poortdoorschakeling is het belangrijk dat de poort wordt toegevoegd in de videomodule van Loxone Config

 

.
Na configuratie van de poortdoorschakeling kunt u extern met uw smartphone verbinding maken en het videobeeld in de deursturing bekijken.

 

IBUTTON AANLEREN

Omdat de Intercom XL ook over een geïntegreerde iButton-lezer beschikt, kunnen iButtons direct op de Intercom worden aangeleerd.

  1. Selecteer daartoe de intercom in de periferieboom.
  2. Activeer de knop “1-Wire Monitor starten en weergeven”. Vervolgens houdt u de iButton aan de lezer op de Intercom XL.
  3. Selecteer nu het nieuwe item in de 1-Wire Monitor.
  4. Voer vervolgens een benaming voor de iButton in.
  5. Selecteer een gebruiker waaraan de iButton moet worden toegewezen. Klik ten slotte op de knop “Gebruiker toewijzen”.

 

De iButton is nu aan een gebruiker toegewezen. Voor de verdere programmering van de toegang kunt u de toegang bouwsteen gebruiken.

 

RESET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Verbind uw pc rechtstreeks met de camera (niet via W-Lan of router).

Reset cameramodule

1) Stoomloos maken van de intercom

2) Zet de twee DIP-schakelaars op de cameramodule op OFF (normale toestand: Schakelaar 1 ON, schakelaar 2 OFF)

Reset de Camera Module

3) Start de camera opnieuw op (voeding aansluiten). De camera hersteld nu de fabrieksinstellingen tijdens het opstarten (max. duur 1 minuut)
4) Na het succesvol opstarten is de Loxone intercom bereikbaar via IP-adres 10.10.10.10.
Om toegang te krijgen via uw pc dient u het IPv4-adres aan te passen.
Geef aan uw pc bijvoorbeeld het IP-adres 10.10.10.50.
Het Subnet mask stelt u in op 255.0.0.0.

5) Via uw webbrowser kunt u nu via IP 10.10.10.10 verbinding maken met web interface van de module en kunt u het nieuwe IP-adres instellen.
Gelieve er rekening mee te houden dat het IP-adres compatibel moet zijn met het adresbereik van uw netwerk.
6) Zet de DIP schakelaar 1 terug op ON
7) Haal de intercom nu even terug van de stroomvoorziening, na de reboot is de intercom op het ingestelde adres bereikbaar.
Met een reset van de camera module wordt een door de gebruiker gedefinieerd wachtwoord NIET opnieuw teruggezet. Met de reset worden alleen de parameters gereset. Om het wachtwoord terug te zetten, is een update van de camera module vereist.

SIP Module reset

1) Maak de camera stroomloos en schakel de zijdelingse schakelaar op de SIP-module om.

Reset SIP module

2) Nadat de SIP-module opnieuw werd gestart, kunt u de zijdelingse schakelaar weer in de oorspronkelijke positie zetten.

3) De SIP-module is bereikbaar onder 192.168.1.98 en dus weer ingesteld op de standaardinstellingen.

 

VIDEO MODULE UPDATE

Bij gebruik van Firefox 27 is het mogelijk dat er in de webinterface in plaats van de videostream een stilstaand beeld wordt weergegeven. Als dit het geval is, voert u een update op uw Loxone Intercom uit.

Deze update moet ook worden uitgevoerd wanneer in Google Chrome geen beeld kan worden weergegeven.

 

 actuele Firmware downloaden
Na het downloaden pakt u het zip-bestand uit.

Voer het bestand CAM_Update.exe uit, dat u in de map vindt.

Geef het IP-adres van uw intercom-cameramodule in. De voorgedefinieerde poort 4000 moet niet worden gewijzigd.
Standaard wordt het updatebestand uit de uitgepakte map gebruikt. Dit kan eventueel worden gewijzigd aan de hand van Select File.
Met de knop “Start” wordt de update van de cameramodule gestart.

OPGELET! Tijdens de update worden gebruikerinstellingen weer op de fabrieksinstellingen gezet.
De gebruikergegevens moeten na de update opnieuw worden ingesteld.

UPDATE SIP-MODULE

Een update van de SIP-module kan comfortabel worden uitgevoerd via de webinterface. Start daartoe uw browser en geef vervolgens het IP-adres van de SIP-module in.
Bij de geavanceerde instellingen vindt u het item “Update”.
Daar kiest u de actuele firmware en klikt u op “Overdracht starten”.

 

Voor de audiocommunicatie tussen app en intercom is na de update het wachtwoord van de SIP-module vereist.
Het audio-wachtwoord moet in de eigenschappen van de intercom in Loxone Config worden opgegeven.
Deze functie wordt ondersteund vanaf Config 8.0 en app 7.0. Als u oudere Config- of app-versies gebruikt, dient u een update uit te voeren.

 

Firmware downloaden voor Loxone Intercom/Intercom XL

 

LED-TOESTANDEN SIP-MODULE

 

Op de zijkant van de SIP-module vindt u 4 status-leds met de volgende betekenis:

 

 

LED IN Geeft aan wanneer er een verbinding met een netwerk via X1 bestaat.
LED OUT Geeft aan wanneer er een verdere verbinding via X2 bestaat.

 

Door knipperen van de leds wordt gegevensverkeer aangegeven.

Met de andere leds (led1 en led2) worden verschillende bedrijfstoestanden aangegeven:

 

LED2LED1Beschrijving
uituitrusttoestand, verbinding met SIP-server tot stand gebracht
aanuitrusttoestand, geen verbinding met SIP-server tot stand gebracht
uitaanverbinding maken met externe deelnemer
aanaanfunctie fabrieksinstellingen laden/opslaan wordt opgeroepen
aan

uit

uit

aan

afwisselend knipperend: apparaat bevindt zich in de save-modus
uitknippertfabrieksinstellingen geladen/opgeslagen – draadbrug kan worden afgetrokken
knippertuitfout tijdens laden of opslaan van fabrieksinstellingen of meerdere draadbruggen ingestoken

 

DIAGNOSE

GEEN BEELD MET GOOGLE CHROME?

Bij Google Chrome werd het verificatieproces gewijzigd; daardoor kunnen er problemen optreden tijdens de beeldoverdracht.
Oplossing:

Vul het doelpad in de eigenschappen van het Google Chrome-pictogram aan met het volgende commando:

“ –allow-cross-origin-auth-prompt“

Klik daartoe met de rechter muisknop op het Google Chrome-pictogram en open de eigenschappen.

eigenschappen chrome

 

Vul het doeladres bij “Doel” aan met “ –allow-cross-origin-auth-prompt”.
Het doeladres is nu als volgt: (kan verschillend zijn afhankelijk van het besturingssysteem en de opslaglocatie)
„C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe“ –allow-cross-origin-auth-prompt

 

 

GEEN GELUID?

Controleer of de SIP-module op de huidige firmwareversie draait
Controleer de netwerkinstellingen van het SIP-module en de miniserver. Het kan ook zijn dat een firewall op de router SIP blokkeert – eventueel een netwerk technicus raadplegen.
Is er eventueel een SIP Port kruising door bv SIP-telefoons op hetzelfde netwerk. Bekijk ook de verbinding met de SIP dienst van uw netwerk, misschien is de dienst niet beschikbaar of blokkeert het netwerk of uw internetprovider deze mededeling – u zult wederom hulp nodig hebben van een netwerk technicus.

GEEN GELUID MET ANDROID

In bepaalde omstandigheden kan geen spraakverbinding tot stand worden gebracht.

Dit is te wijten aan het feit dat smartphone-fabrikanten of aanbieders van mobiele radio invloed kunnen uitoefenen op het Android-besturingssysteem en daardoor ook de SIP-ondersteuning kunnen blokkeren. Omdat onze app gebruik maakt van de SIP-API van Android, werkt de spraakverbinding in deze gevallen niet.
Controleer tijdig bij uw provider of deze functies met uw contract kunnen worden gebruikt.

 

GEEN BEELD MET INTERNET EXPLORER?

Vanaf Internet Explorer Versie 6 is het niet meer mogelijk om gebruikersnamen en wachtwoorden direct in de Url op te geven. Dit is echter vereist voor automatische verificatie wanneer het camerabeeld van het deurstation wordt geactualiseerd.
Daardoor kan de deurstuurcomponent met Internet Explorer vanaf versie 6 niet meer in de volle functieomvang worden gebruikt. We adviseren een andere browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Firefox.
Hier het bijbehorende Microsoft-artikel

 

Technische fiches

Afmeting Loxone XL intercom

Afmeting Loxone Intercom

De afdekplaat van zowel de Loxone Intercom als de Loxone Intercom XL is van geanodiseerd aluminium.
Om een aanvaardbare audiocommunicatie mogelijk te maken, is een datasnelheid van ten minste 2 Mbps noodzakelijk. Opdat videocommunicatie vlot verloopt, is het raadzaam een datasnelheid van ten minste 10 Mbps (afhankelijk van de beeldresolutie).
Voor Ethernet is de maximale kabellengte van het netwerk ongeveer 100m.
Worden langere kabellengtes nodig, moet naar andere soorten netwerkverbindingtypes, bijvoorbeeld, Glasvezel, zijn .. gegrepen worden. Bij dergelijke kabellengtes, is het raadzaam om de PoE-adapter in de buurt van de intercom te plaatsen.
Handboek Loxone Intercom / Intercom XL (pdf)
Downloaden
Intercom CE-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden
Intercom XL CE-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden