Husqvarna

De Husqvarna-plugin maakt de integratie mogelijk van compatibele Husqvarna Automower® X-Line-modellen, met ingebouwde GSM-verbinding. De plugin kan worden gebruikt om een maaisessie te starten, de robot te parkeren of de laadstatus en de huidige activiteit weer te geven. Meer informatie over Husqvarna vindt u hier.

Een Husqvarna account is vereist voor gebruik! De Miniserver Gen. 1 wordt niet ondersteund.

De status van de grasmaaier wordt elke 15 minuten verzonden naar de Miniserver, in de Husqvarna App wordt deze live weergegeven.

Inhoudsopgave


Configuratie

Setup

Eerst moet Husqvarna gecreëerd worden. Om dit te doen, selecteert u de netwerkperiferie in de randapparatuur en vervolgens Husqvarna onder Netwerkapparaat invoegen.

Authenticatie

Na de eerste keer opslaan op de Miniserver, moet u zich verifiëren met uw Husqvarna-account. U ontvangt een systeemstatusbericht waarin u wordt gevraagd om uw Miniserver toegang te geven tot uw Husqvarna-apparaten.

Als de status van Husqvarna na het opslaan in de Miniserver verandert in rood, kon er geen verbinding met de Husqvarna-server tot stand worden gebracht.

Als de communicatie met de Husqvarna-server langer dan 10 dagen wordt onderbroken, moet de authenticatie opnieuw worden uitgevoerd.

Apparaat toevoegen

Als de toegangstoestemming succesvol was, kunnen uw Husqvarna-apparaten worden toegevoegd via het zoekdialoogvenster voor apparaten in Loxone Config.


Opmerkingen over het gebruik

Maaien en parkeren

Elke robotmaaier heeft een actor om het maaien te starten en een om het toestel te parkeren. Het desbetreffende commando wordt geactiveerd door een opgaande flank bij de bijbehorende actuator.

Een stijgende flank op de actor voor parkeren, parkeert de robot tot een nieuw commando aan het apparaat wordt gegeven.

Beide commando's overschrijven de acties van de Husqvarna App's Planning Calendar.


Te veel commando's

Voor commando's op de Husqvarna service gelden de volgende limieten per account:

  • Max. 1 commando per seconde. Alle extra commando's zullen worden geblokkeerd.

  • Max. 10000 commando's per maand. Alle extra commando's zullen worden geblokkeerd.

Vermijd een configuratie waarbij de toestand van de actor vaak verandert.

Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Husqvarna Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Dienst bewaken Indien aangevinkt, wordt u via de systeemstatus of via de cloud mailer verwittigd indien deze dienst niet langer beschikbaar of offline is. -