OR

Toepassing

Deze component vormt een logische OR-koppeling, m.a.w. wanneer minstens één aangesloten ingang (I1) of (I2) actief is, wordt uitgang (Q) actief geschakeld.

Basisprogrammering

bouwsteen OR

Elke ingang (I1) of (I2) kan met meerdere digitale ingangen worden verbonden. Ze worden eveneens OR-gekoppeld.

VOORBEELD

Logische OR-koppeling met 2 ingangen aan de hand van een waarheidstabel.

WAARHEIDSTABEL

Ingang (I1)
Ingang (I2)
Uitgang
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 

Programmeervoorbeeld

 

voorbeeld

 

In dit voorbeeld wordt de ventilator ingeschakeld wanneer een van de 2 knoppen of het verbreekcontact wordt geopend. Het verbreekcontact staat standaard op 1 en is bijgevolg geïnverteerd.